news
 
    UNITED CHURCH of GOD - Holland ...
   

Over UCG-Holland

   Wie zijn wij?
   Wat geloven wij?
   Evangelie prediking
   Feestdagen 2019
   Internationaal
 
Web Sites
  Beyond Today TV
 World News & Prophecy
 The Good News

.

Literatuur

   The Good News
   Virtual
   Christian Magazine
   Vertical Thought
   Youth Magazine
Test uw kennis van profetieŽn
  Nederlandse literatuur 
  Bijbelstudie Cursus  
  Bijbelstudie Cursus Les 1
  Bijbelstudie Cursus Les 2
  Bijbelstudie Cursus Les 3
  Bijbelstudie Cursus Les 4
  Bijbelstudie Cursus Les 5
  Bijbelstudie Cursus Les 6
  Bijbelstudie Cursus Les 7
  Bijbelstudie Cursus Les 8

Bijbelstudie Cursus Les 9

Bijbelstudie Cursus Les 10

Bijbelstudie Cursus Les 11
nieuw

Bijbelstudie Cursus Les 12 nieuw
  Nederlandse Supplementen

De kerk/The Churh

   Contact/ Vestiging / location
 

Contact opnemen

    Email UCG-Holland
    Email Webmaster
 
 

 

 


Deze site is best bekeken
met de IE browser

 

 

 

 

 

"100 jaar van Communisme. De gefaalde Revolutie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus Chritus, Het Ware Verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Word of God: The Foundation of Knowledge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les 7

 

 

 

les 7

 

 

 

 

 

les 7

 

 

 

 

 

 

 

les 7

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 


 


 Bezoek Onze Nieuwe website https://verenigdekerkvangod.nl!

 

 

_____________________________________________________________________

Klik hier om een Gratis jaarabonnement van the Good News aan te vragen

Nederlandse Supplementen

beschikbaar op het Internet.

Alle supplementen vanaf december 2001 zijn op Internet beschikbaar zowel in PDF- als in HTM- formaat. Heeft u een Supplement gemist in de afgelopen jaren, geen probleem, één klik en het verschijnt op uw PC-scherm: Een greep uit de onderwerpen:

Klik hier om de overige supplementen te bekijken op onze nieuwe website

 

Nieuw Nieuw Boekje: Jezus Christus, Het Ware Verhaal.

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment.
Hij claimde iets dat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de Zoon van God Zťlf was. Het grootste deel van Zijn leven gaf Hij leiding aan slechts een kleine groep volgelingen, mensen die in die bewering geloofden en Hem als hun beloofde Verlosser en Koning beschouwden. Later kwamen ook veel anderen als gevolg van het getuigenis van deze volgelingen tot het geloof dat Hij de Zoon van God was.Wat velen niet weten is dat Hij het Woord was voordat Hij mens werd en dat God de Vader via Hem alles geschapen heeft. Het ware verhaal over Jezus Christus is heel anders: Hij had geen lang haar (1 Corinthe 11:14). Hij zag eruit als een normale Jood. Hij werd niet op 25 december geboren. Hij werd op een woensdag gekruisigd en niet op een vrijdag. Jezus was de God van het oude Israël, de Rots die met hen meeging (1 Corinthe 10:4), de God van het Oude Testament. Hij kwam de Vader openbaren die immers niemand heeft gezien noch gehoord (Johannes 5:37). Dit is de echte waarheid rond Jezus Christus voor hen die openstaan en zich door de Bijbel laten instrueren.

Bestel of download dit fascinerende ware verhaal over de Verlosser Jezus Christus..

 

Nederlandse Bijbelstudie online! 

Les 1 van de Bijbelstudie Cursus: Waarom de Bijbel Gods Woord is

Les 1 van de Bijbelstudie Cursus is gereed! Les 1 bewijst de fundamentele waarheid: Waarom de Bijbel Gods Woord is. Deze lessen, in totaal 12, zullen maandelijks verschijnen op het Internet. U krijgt met deze lessen de kans om de Bijbel echt goed te leren kennen, zoals u dat wellicht nooit eerder heeft mogen doen. Het zal u verbazen wat de Bijbel werkelijk zegt over tal van onderwerpen die de revue zullen passeren. Heeft u altijd de Bijbel willen begrijpen? Was de Bijbel een gesloten boek? Na deze lessen niet meer. Nu is uw kans om deze O zo vitale kennis op een interactieve manier op te doen. Na iedere les krijgt u ook 23 meerkeuze vragen, die online door de computer nagekeken zullen worden. Op deze manier kunt u gelijk uw Bijbelkennis van de les toetsen.

Klik hier om naar Les 1 te gaan 

Les 2 van de Bijbelstudie Cursus: Gods woord de basis van kennis

Les 2 van de Bijbelstudie Cursus laat zien dat Gods woord, de Bijbel, een onontbeerlijke bron van kennis is. Gods woord openbaart de ware normen en waarden die wij behoren na te leven willen we een gelukkig leven leiden. De wereld, vanwege de talrijke conflicten, is de wanhoop nabij door haar fundamentele gebrek aan basisbegrip en gezond verstand. Het ontbreekt er op bedroevende wijze aan de basiskennis die essentieel is voor het algehele welzijn van de mensheid. Het geÔnspireerde woord van God staat aangeschreven als de betrouwbare bron van al de juiste kennis. De Bijbel verschaft het correcte raamwerk van de essentiŽle kennis waarmee alle andere informatie juist begrepen kan worden. Zonder deze cruciale basis, leven we in een verwarde toestand Ė voortdurend overspoeld met een lawine aan informatie die we niet kunnen bevatten of begrijpen.

Klik hier om naar Les 2 te gaan 

Les 3 van de Bijbelstudie Cursus: Waarom schiep God de Mensheid?

Les 3 van de Bijbelstudie Cursus laat zien waarom God de mensheid schiep.
Wat betekent het werkelijk om mens te zijn? Bestaan wij enkel voor een korte tijd en verdwijnen we daarna voor altijd? Of werden wij geschapen voor een speciaal doel? Wat zet ons apart van de dierenwereld? Wat maakt ons anders dan welk ander levend wezen dan ook? In deze les zult u de bijbelse antwoorden op deze vragen ontdekken, die ons van een nauwkeurig inzicht in ons menselijk lot zullen voorzien en wat ernstig benodigd licht doen afwerpen op het geheim van ons bestaan.
Er is een ongelooflijke reden waarom God de mens schiep. God is zich aan het vermenigvuldigen door vele kinderen tot Zijn goddelijke glorie te brengen. God is goddelijke kinderen aan het creŽren volkomen naar Zijn gelijkenis en aard.

Klik hier om naar deze essentiŽle Les 3 te gaan 

Les 4 van de Bijbelstudie Cursus: Waarom laat God lijden toe?

Les 4 van de Bijbelstudie Cursus laat zien waarom God lijden toelaat.
Hoe brengen wij angst en lijden in overeenstemming met de bijbelse opvatting van een liefhebbende God? Waarom zou Hij verschrikkelijke misŤres toestaan die het mensdom treffen? Heeft de Bijbel een verklaring voor al het lijden in de wereld?
Vele mensen, gelovige en ongelovigen, aanschouwen tragedies -hetzij persoonlijk, nationaal of globaal-en piekeren zich kapot over deze vragen. In deze les zullen wij zien hoe de Bijbel dit enigma adresseert: Waarom staat God lijden toe?

Klik hier om naar deze essentiŽle Les 4 te gaan 

Les 5 van de Bijbelstudie Cursus: Is er Hoop op Overleving? Nieuw

Les 5 van de Bijbelstudie Cursus leert wat de toekomst gaat brengen..
De wereld veranderde voorgoed in 1945. Het jaar waarin de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki, Japan tot ontploffing werden gebracht, demonstreerde de mens voor de eerste keer het beangstigende potentieel om al het menselijke leven te vernietigen. Sindsdien zijn onze wapens alleen nog maar destructiever en bedreigender geworden.In deze les zullen vele van deze bedreigingen voor het overleven van de mensheid behandeld worden vanuit de bijbelse profetieŽn.
De mensheid wordt al lang geÔntrigeerd door de gedachte van het voorspellen van de toekomst. Door de eeuwen heen hebben verschillende mensen helderzienden, toekomstvoorspellers en mediums geraadpleegd om erachter te komen wat de toekomst in petto heeft. De voorspellingen van deze zogenaamde toekomstvoorspellers raken meestal kant noch wal. De Bijbel echter bevat honderden gedetailleerde voorspellingen en laat vervolgens zien hoe deze voorspellingen eeuwen later tot vervulling kwamen. De meeste bijbelse profetieŽn zijn zo accuraat dat je ze "op voorhand geschreven geschiedenis" zou kunnen noemen. In deze les zullen wij de krantenkoppen van morgen lezen, wat volgens de Bijbel voor de wereld in het verschiet ligt.

Klik hier om naar deze essentiŽle Bijbelstudie Cursus Les 5 te gaan 

Les 6 van de Bijbelstudie Cursus:
Wat is het Evangelie van het Koninkrijk Gods?

Wat bedoelde Jezus precies toen Hij over het Koninkrijk van God sprak? Verwees Hij naar de Kerk die Hij door Zijn volgelingen oprichtte? Of sprak Hij over iets totaal verschillend?
Of is, zoals sommigen geloven, het Koninkrijk van God eenvoudig de innerlijke inwoning van Gods Geest in onze harten? Maar is het hetzelfde Koninkrijk van God dat de Bijbel beschrijft?

Dit zijn belangrijke vragen. Velen hebben een eigen invulling gegeven aan de heldere en onmiskenbare taal die Jezus gebruikte toen Hij Zijn volgelingen over het komende Koninkrijk van God instrueerde. Maar door de eeuwen heen is in de Christelijke wereld, de persoon Jezus, niet als boodschapper maar als kern van Zijn boodschap verheven. Om in staat te zijn de boodschap die Jezus Christus kwam brengen, Het Evangelie van het Koninkrijk van God, te begrijpen (Markus 1:14) moet je de bijbelse antwoorden op deze vragen ontdekken. Deze Cursus is bij uitstek ťťn van de middelen hiertoe.

Klik hier om naar deze essentiŽle Bijbelstudie Cursus Les 6 te gaan 

Les 7 van de Bijbelstudie Cursus: De Roeping door God?

God moet ons eerst roepen, of uitnodigen, om een relatie met Hem aan te gaan. Hij doet dit door ons verstand te openen tot een primair begrip van de Schriften en van de noodzaak voor ons om ons te bekeren.Wat is de bedoeling van Gods relatie met de mensheid? Welke prioriteit geeft Hij eraan? Heeft de mens een relatie met God nodig? Als dat zo is, wat is dan de basis en het doel van die relatie? Waarom moet God ons uitnodigen om een relatie met Hem aan te gaan? Christus beantwoordt deze vraag in Joh. 6:44: ďNiemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.Ē Indien God niet enig begrip van Zijn Woord in ons verstand had geplant om ons daarmee een begin van bekering te geven, dan zouden we nooit herkennen hoe zeer we moeten veranderen.
Deze cursus behandelt de Roeping door God en geeft antwoord op bovengestelde vragen.

Klik hier om naar deze essentiŽle Bijbelstudie Cursus Les 7 te gaan 

Les 8 van de Bijbelstudie Cursus: Wat is Christelijke bekering?

God moet ons eerst roepen, of uitnodigen, om tot berouw te komen. Hij doet dit door ons verstand te openen tot een primair begrip van de Schriften en van de noodzaak voor ons om ons te bekeren.
Wat is Christelijke Bekering? Wat is de doop eigelijnk? Moeten we gedoopt worden, zo ja hoe, wanneer en door wie? Deze les behandelt deze vragen en geeft aan hoe nieuwe bekeerlingen, beginnend met berouw, hun leven in zonde kunnen omzetten naar een leven van dienstbaarheid aan de levende God. Deze cursus behandelt de goddelijke bekering en geeft antwoord op bovengestelde vragen.

Klik hier om naar deze essentiŽle Bijbelstudie Cursus Les 8 te gaan 

Nieuw Nieuw Nieuw Nederlands Boekje! 

 

Schepping of Evolutie? Maakt het nou uit wat u gelooft?

Waarom is de evolutietheorie op zo’n grote schaal geaccepteerd? En waarom is men de Bijbel met zo’n vijandigheid gaan beschouwen? Wat is er veranderd?Zo waren er nog maar enkele generaties geleden in bepaalde gebieden in de Verenigde
Staten wetten op grond waarvan het onderwijzen van de evolutietheorie verboden was. Algemeen werd de Bijbel beschouwd als een waarachtig en betrouwbaar verslag van onze oorsprong. Maar nu is bijna het tegendeel het geval.
De Bijbel is op vele scholen in de ban gedaan en serieuze discussie over de bijbelse opvatting van de schepping van ons universum – en van de oorsprong van de mens – is verboden. Tegelijkertijd wordt in academische en wetenschappelijk kringen kritiek op de evolutietheorie soms radicaal onderdrukt.
Toch zijn niet alle wetenschappers het erover eens dat er geen Schepper bestaat en dat wij als mensen het willekeurige product van toeval zijn. Zo is de Delftse hoogleraar nanotechnologie Cees Dekker een voorstaander van Intelligent Design/Ontwerp (ID) gedachte in plaats van het Evolutie theorie. Intelligent Design is een beweging die de opvatting verbreidt dat bepaalde karakteristieken van het heelal en organismen het best worden verklaard als het werk van een intelligente "ontwerper". M.a.w. een complex ontwerp als dit leven vergt een ontwerper. Maakt het uit wat u gelooft? Wilt u de weten hoe het in elkaar zit? dan moet u dit boekje beslist lezen!
Klik hier om het boekje te openen in PDF formaat.

Is er Leven na de Dood?

Veel mensen zien de dood als iets angstaanjagend. Een onzekerheid die we allen moeten ondergaan. Maar hoe groot is de kans is dat u na de dood weer tot leven komt? Iedereen die in levensgevaar verkeert, vecht voor zijn leven. Hoe komt het toch dat de mens deze vrees voor de dood heeft? Het antwoord is duidelijk: de dood is het tegenovergestelde van het leven! Het maakt een eind aan dit mooie tijdelijke leven dat de mens met al zijn krachten gaande zou willen houden. Alle mensen gaan echter vroeg of laat dood, maar wat gebeurt er dan?
Dood en doodgaan worden in de Bijbel uitgelegd, maar velen laten de bijbelse uitleg niet tot hen doordringen. Ze geloven liever in fabels en verzinsels.
Salomo, de wijze koning van Israël, zei het volgende over de dood: “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrjk, waarheen gij gaat” (Pred. 9:10).
In Psalm 115: 17 wordt de dood zelfs vergeleken met een stilte: “Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.”
Met andere woorden, de Bijbel legt uit wat de dood betekent, namelijk: stilte, geen kennis, geen overleg, geen werk, geen wijsheid, geen weet van God en Hem niet kunnen loven.Of u er zich rekenschap van geeft of niet, uw énige hoop op een leven na de dood rust op een opstanding! Dat is het goede nieuws dat Jezus Christus kwam brengen eenwig leven na de opstanding.
Klik hier om het boekje te openen in PDF formaat.

 

De Tien Geboden

Kent u het ultieme doel van Gods wet? Jezus Christus omschreef het doel van Gods wet als het onderwijzen van het toepassen van de twee grote principes van God en elkaar liefhebben: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten” (Mattheüs 22:35-40).
De Tien Geboden Gods is op onze website te lezen als webpagina en als PDF document. U kunt het lezen en downloaden. Klik hier voor Webpaginas en hier voor PDF.

 

Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen?

Wat is Gods Plan met de mensheid? Waar heeft God Zijn plan bekendgemaakt? Het plan van God is een geheimenis dat volgens Paulus (Kolossenzen 1:26) eeuwenlang en geslachtenlang verborgen is geweest en geopenbaard wordt aan Zijn heiligen. De mens heeft een ongelooflijk potentieel namelijk de hoop der heerlijkheid om in Christus geestelijk volmaakt te worden. Mensen zijn bestemd Goddelijke natuur te beŽrven en geboren te worden in Gods gezin en volmaakte kinderen van God te worden net als Christus (1 Johannes 3:1-2). Dit plan vinden we terug in Gods Heilige dagen, daar heeft Hij eeuwenlang dit plan verborgen gehouden.
Indien u Gods Plan wilt begrijpen, dan moet u dit boekje absoluut bestellen. Het wordt u geheel gratis toegestuurd.  Vergewis u van het ongelooflijke potentieel van de mens en Gods plan en doel met de mensheid. Verder lezen? klik hier...

Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

Indien u op internet verder wilt lezen klik op het plaatje hiernaast

 

Bestaat God?

Is het bestaan van een onzichtbare God te bewijzen ? Leeft Hij? Zo ja, wat voor soort God is Hij? Deze vragen hebben veel mensen beziggehouden. Velen zijn niet in staat Gods bestaan te bewijzen. Toch bestaat er voldoende bewijs om Zijn bestaan aan te tonen.
De bewijzen zijn alom aanwezig en worden in dit boekje haarfijn uit de doeken gedaan. 
Indien u voor u zelf wilt bewijzen dat God bestaat, dan moet u dit boekje absoluut bestellen. Het wordt u geheel gratis toegestuurd.  Vergewis u van Gods bestaan en Zijn doel met de mensheid. Verder lezen? klik hier...

Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

Indien u op internet verder wilt lezen klik op het plaatje hiernaast
 

  Klik hier voor het Nederlandse supplement over de ware Jezus Christus

Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

 

Overige Nederlandse Boekjes       

De Weg Naar Eeuwig Leven.

Is het eeuwig leven te koop? Kunnen we het eeuwigleven verdienen?
Hoe kunnen we het eeuwigleven verkrijgen? Wat zegt de Bijbel daarover? Christus zei dat "de weg naar verderf breed is en de weg die ten leven leidt is smal en weinigen zijn er die hem vinden" (Mattheus 7:13-14). In dit boekje wordt aandacht besteed aan het beërven van het eeuwigleven. Alle stappen worden hierin behandeld te beginnen met geloof in Jezus Christus, berouw en bekering, waterdoop, handenoplegging, Ontvangst van Gods Heilige Geest, het bewandelen van de weg der liefde voor God en naaste en het geboren worden in Gods Koninkrijk als verheerlijkte kinderen Gods.
U moet dit boekje beslist lezen om dit ongelofelijke potentieel van de mensen te begrijpen. 
Verder lezen? klik hier...

Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

       

Bijbelse Rustdag Zaterdag Of Zondag?

Dit nieuwe Nederlandstalige boekje stelt een duidelijke vraag: 
"Heeft men in deze jachtige tijd een rustdag nodig om  geestelijk en fysiek te herstellen van zes dagen bezig te zijn?"
Welke dag is dan deze zevende dag, de zondag of de zaterdag?
Dit gratis boekje geeft een antwoord op deze vraag en legt uit waarom God gezegd heeft: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt"
Er is veel verwarring onder de mensen, die denken dat de sabbatdag de zondag is en dat het dan voldoende is om één of twee uurtjes in de kerk door te brengen om die dag te heiligen.
Anderen denken dat Jezus Christus bij Zijn komst het houden van een specifieke rustdag met een eredienst afschafte.
Is dit waar? Of is een rustdag nog steeds van kracht? Is het een zaterdag of zondag of doet dat er niet toe?Wat zegt de Bijbel uiteindelijk hierover?
Al deze vragen worden beantwoord in dit nieuwe gratis boekje. Klik hier om verder te lezen
Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

Wat is uw bestemming?

Dit nieuwe Nederlandstalige boekje beschrijft in duidelijke bewoordingen de grootste vraag aller tijden: de reden waarom u leeft, waarom u bent geschapen en wat God met u voor heeft. Niet alleen met u, maar ook met uw familie en uw vrienden, kortom met de gehele mensheid. 
Het is het meest intrigerende boekje wat wij publiceren en aan de hand van de Bijbel wordt u duidelijk uitgelegd wat het plan van God met de mensheid is. Gaan wij naar de hemel of de hel zoals de nominale christen gelooft of heeft God een veel beter plan? Dit plan bevat een mysterie dat lang verborgen is gebleven nl.: dat God Zich aan het voortplanten is. Mensen zijn voorbestemd om onsterfelijke kinderen van God te worden en kunnen Zijn Goddelijke natuur bezitten!
Hoe ongelooflijk het misschien ook lijkt, het is het onvoorstelbare doel van de mens.
U moet dit boekje lezen om begrip te krijgen over deze verbazingwekkende waarheid en uw ontzagwekkende bestemming.  Klik hier om verder te lezen

  Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

Evangelie van het Koninkrijk

Het woord evangelie wekt bij veel mensen een verkeerde associatie op. Het woord evangelie is afkomstig uit het Grieks en betekent simpelweg: goed nieuws. Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan wat goed nieuws. De kranten staan bol van slecht nieuws. We zien veel ongeluk, verdriet en lijden om ons heen. Waar eindigt het? De wereld verkeert in een hachelijke toestand dat zelfs het menselijk bestaan wordt bedreigd. Zal de wereld vergaan? Is er wel enige hoop voor toekomst van de mensheid? 2000 jaar geleden kwam Jezus Christus naar de aarde met een uiterst belangrijke boodschap afkomstig van God de Vader. Zijn boodschap was het werkelijke goede nieuws (evangelie) dat de wereld zo wanhopig nodig heeft: Het meest inspirerende nieuws dat de mens zich kan voorstellen! Het is niet het verhaal van Zijn geboorte, dood en opstanding  maar een boodschap van God, van wat God van plan is met de mensheid en de wereld wanneer Christus terugkeert. God zal Zijn Koninkrijk op deze aarde opzetten en de mensheid behouden van zelfvernietiging. Vlees en bloed kunnen zijn Koninkrijk niet beërven. De mens wordt eeuwig leven gegeven en geplaatst in Zijn Koninkrijk dat synoniem staat voor Zijn Goddelijke familie.  
Wanneer komt het Koninkrijk Gods op aarde? Wat moeten wij doen om deel daarvan te worden? 
Deze vragen worden beantwoord in dit nieuwe gratis boekje.Klik hier om verder te lezen.
 Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

Nederlands Boekje:

Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën?

Een gedetailleerd boekjein de Nederlandse taal die de oorsprong van deze landen aangeeft.
Wij gaan ver terug in de geschiedenis toen rond 732 v.Chr. de tien stammen uit het land Israël werden gedeporteerd en hier nooit meer terugkeerden (2 Koningen 17:23;18:11).
Waar zijn deze verloren stammen gebleven? Kunnen wij de beloften terugvinden van de grote welvaart en macht die God aan de nazaten van Abraham, Isaak en Jacob had beloofd? Wat is de identiteit van deze tien verloren stammen en waar bevinden zij zich nu? Wist u dat naast de Verenigde Staten en Engeland ook de landen van Noordwest Europa, waaronder Nederland en België deel uitmaken van deze verloren stammen? Het lijkt onwaarschijnlijk maar deze fascinerende waarheid wordt bewezen in dit boekje aan de hand van de Bijbel. Verder lezen in het Nederlands? klik hier...  Voor Engels klik hier

  Klik hier om dit boekje gratis aan te vragen....

 


 Link naar United Church of God - AIA | Home  | vorige

© United Church of God-Holland


Contact Webmaster

blog
counter