The Good News – kostenloos aanbod "
   

Hartelijk welkom op de Website van het tijdschrift:
Het Goede Nieuws- The Good News
.
Een tijdschrift voor een goed begrip en inzicht in de wereldgebeurtenissen vanuit een bijbels perspectief.

Contact  ‌  Wie zijn wij?   ‌  Naar hoofdpagina
Een kosteloos tijdschrift: Het Goede Nieuws
 
 ONDERWERPEN:
  • Waarom moet de mens lijden?
  • de dood overwonnen door het eeuwige leven
  • Het paradijs
  • De vergeten boodschap van Jezus Christus
Het geheimenis van ons bestaan

Waartoe dient het zwoegen in dit leven?  Geboren worden, huilen, lachen, liefhebben, lijden, strijden en bestreden worden, vallen en opstaan? Als het goed gaat houden we dit 70 tot 80 jaren vol, en was dat het dan? Heeft het leven werkelijk zin? Of is er leven na de dood?

 
Er is een vraag die sinds mensenheugenis onbeantwoord is gebleven en waarover de mensheid gedurende zijn bestaan heeft lopen piekeren. Deze vraag luidt: "Waarom ben ik hier?" In onze prille jeugd vragen we ons af: "Waar kom ik vandaan?" In een latere fase van het leven wordt de vraag serieuzer: "Wat gebeurt er na de dood?" We willen zo graag de simpele reden achter dit korte tijdsbestek dat aan ons is gegund begrijpen. We stellen dan de vraag: "Wat voor zin heeft mijn leven?" en/of "Waarvoor leef ik?" Deze vragen zijn heel belangrijk. Hoe kunnen we ooit in dit leven de juiste weg vinden als we niet eens weten waar de reis naartoe gaat? Of is dit leven niettemin louter toeval - een tijdelijk, onsamenhangend, doelloos bestaan? Hoe verklaart men nochtans dergelijke perfecte, complexe structuren om ons heen, zonder dat het een doel zal bevattten?
Deze moeilijke vragen eenvoudigweg negeren is geen oplossing, zeker niet als de antwoorden binnen handbereik zijn! Jammer genoeg verwerpen de meeste mensen het "naslagwerk" de Bijbel, waarin wij deze antwoorden kunnen vinden. Bijna 3000 jaar geleden keek een koning omhoog naar de nachtelijke hemel en plaatste gelijksoortige vragen. De sterren, de planeten en de duidelijk oneindigheid van het heelal vervulden hem met verbazing en bewondering. Met als achtergrond deze indrukwekkende schepping vroeg hij zich af wat de reden van het menselijke bestaan en het doel daar achter is. Het doel is dat God via de mens Zich aan het vermenigvuldigen is. Hij heeft mensen gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en vervolgens verleent Hij via Zijn Geest ZIjn heilige natuur aan de mensen, zodat zij Zijn rechtvaardige karakter kunnen ontwikkelen en uit Geest geboren kunnen worden. Wat is onze bestemming? Onze bestemming is verheerlijkte kinderen Gods worden. God wil vele kinderen tot glorie brengen ( Hebr 2:10, 2 Petrus 1:3-4; 1 Joh 3:1-4).
checkbox Ja! Zend mij a.u.b. deze kosteloze Brochure!
           Good News cover Gratis Abonnement!

Naast deze brochure ontvangt u ook een gratis abonnement op ons tijdschift "The Good News" indien u nog niet op dit gratis blad geabonneerd bent.
Dit blad verschijnt om de twee maanden.


Bekijk vooraf een uitgave  ( HTML).

Vul het onderstaande formulier, controleer de gegevens goed en klik op verzenden. Alle velden met een * zijn verplicht,.
 

In verband met uw privacy gaan we heel zorguldig om met persoonsgegevens.
Uw gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel om u de bestelde literatuur te doen toekomen.
Op ieder gewenst moment kunt u uw abonnement opzeggen waarna uw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd. U kunt telefonisch, schriftelijk of via onze website opzeggen .

Voornaam:*
Achternaam:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Land: *

Indien uw land niet voorkomt in de lijst, stuur uw gegevens dan a.u.b. per  E-Mail.
E-Mail:
Commentaar:
Mijn bestelling is geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting en mijn aanvraaggegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 

     © 1997-2006     Alle rechten voorbehouden