Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE BIJBEL LEREN WAARDEREN

 

     De hedendaagse alarmerende levensomstandigheden zorgen ervoor dat veel mannen en vrouwen een diep gevoel van angst hebben. Op hetzelfde moment voelen velen een werkelijke geestelijke honger.

 

Het is duidelijk dat “zij voelen dat er meer is buiten deze afgesloten doos van tijd en ruimte waarin zij zichzelf bevinden” (Catherwood).

 

     Ze denken na over de realiteit van God en van de Bijbel. Zou het kunnen zijn dat er toch nog een aantal praktische antwoorden zijn?

 

     Deze unieke cursus is ontworpen om ons te richten op een aantal van de meest fundamentele vragen met betrekking tot onze vrijwel nooit eindigende zoektocht naar God.

 

De cursus probeert ook de onvermijdelijke implicaties voor ons persoonlijke gedrag te ontdekken.

    

Deze eerste les bestaat uit een overzicht van verscheidene bijbelse basisthema’s die in latere lessen meer uitgebreid zullen worden behandeld.

Ten eerste richt deze les zich op vragen die we allemaal overpeinzen: Bestaat God? Wat maakt de Bijbel anders ten opzicht van alle andere boeken?

Waarom heeft God mannen en vrouwen geschapen? Is er iets veel groters dan dit leven in petto voor ons?

    

We zullen in deze Bijbelcursus samen met u door een aantal van de meest intrigerende en inspirerende delen van de Bijbel gaan, om te proberen het werkelijke doel van ons bestaan te ontdekken – en hoe we voldoening kunnen krijgen in ons leven door dat grootse doel te verwezenlijken.

 

     Jezus Christus zei: ”Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10:10). De Bijbel openbaart grote waarheden die, wanneer ze eenmaal begrepen worden, uw leven kunnen veranderen op een wijze die u niet voor mogelijk houdt

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.