Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

EEN CLOSE-UP

 

Toen de Romeinse generaal Pompeius ( Pompei) Jeruzalem succesvol binnenviel in de eerste eeuw voor Christus, was hij vastberaden om zijn nieuwsgierigheid aangaande bepaalde verhalen, die de ronde deden in het Middellandse Zee-gebied, betreffende de godsdienst van het Joodse volk, te bevredigen.

 

Na het veroveren van deze stad, stelde hij het tot één van zijn persoonlijke doelen om de Tempelberg te beklimmen om de waarheid te achterhalen voor wat betreft de raadselachtige verhalen dat het Joodse volk geen fysiek beeld of afbeelding van God hadden in hun meest heilige plaats van aanbidding, het Heilige der Heiligen.

 

 

   Voor Pompeius was het ondenkbaar om God te aanbidden zonder Hem af te beelden in een soort fysieke gelijkenis, zoals een beeld. Dus ging Pompeius “moedig” verboden terrein binnen, het allerheiligste heiligdom – en hij overleefde het om erover te vertellen.

 

Wat Pompeius zag verwarde en verbijsterde hem zeer.  Hij vond geen fysiek beeld, geen religieuze afbeelding, geen afbeeldende beschrijving van de hebreeuwse God – slechts een lege ruimte. Hij verliet de tempel zonder een woord te zeggen!

   Wat deze machtige afgezant uit Rome meemaakte in Jeruzalem, had hij nergens anders op zijn reizen door het rijk gezien. Hoe anders dan de aanbidding van andere naties!

 

Hoe verschillend van andere religies! Jeruzalem vertegenwoordigde een totaal verschillende God dan waaraan de rest van de wereld hun eer betoonde.

 

   Pompeius begreep niet dat dit de onzichtbare God was (Hebr. 11:27), die niet afgebeeld mocht worden door menselijke inbeelding, maar die in eeuwigheid troont (Jes. 57:15) – Degene die Zichzelf openbaarde aan Mozes als “Ik ben Die Ik ben” (Ex. 3:14). Deze God heeft eeuwig leven in Hemzelf (1 Tim. 6:16).

 

 Deze almachtige, alleswetende, onzichtbare God dient te worden aanbeden in geest en in waarheid omdat Hij Geest is (Joh. 4:24). Maar, bij de oude Romeinen, Babyloniërs, Assyriërs en Egyptenaren waren religieuze afbeeldingen een normaal onderdeel van hun godsdienst.

 

Dit was eerst de reden waarom Pompeius weigerde geloof te hechten aan verhalen uit Jeruzalem over een volk dat hun God eerde zonder gebruik te maken van beelden. Het was niet logisch voor een Romein om een god te aanbidden zonder te weten hoe hij eruit ziet.

 

 

Maar toen Israël uit Egypte werd geroepen – uit de verachtelijke slavernij en religieus bedrog – werd deze generatie van Gods volk voorgesteld aan Degene wiens unieke instellingen Zijn volgelingen anders zouden maken dan de rest van de wereld (Deut. 7:6). Het was dus aan een volk van ex-slaven waaraan de Tien Geboden werden gegeven

(Ex. 20:1-7) – een morele code, niet van menselijke origine, maar van een goddelijke auteur, overgeleverd aan het oude Israël door de Eeuwige God.

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.