Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HET GROTE ONBEKENDE ONTDEKKEN: ONS ONGELOOFLIJK MENSELIJK POTENTIEEL

 

     Een prominente religieuze leider gaf recent het dilemma aan waar wij mee worden geconfronteerd: ”Het is niet eens zo zeer dat we te maken hebben met problemen. Het is eerder het gevoel dat we geen oplossingen meer hebben, dat we een impasse in het publieke leven hebben bereikt.”

 

     Lees uw dagblad. Regelmatig beloven onze politici ons een beter leven, grotere veiligheid, betere toegang tot gezondheid en rijkdom, en een veelheid aan andere goede dingen.

Er zullen zich onder ons groepen vormen om te eisen dat er een of andere noodmaatregel wordt genomen om criminaliteit in de buurt een halt toe te roepen, om de overheid te dwingen de beknellend hoge belastingen drastisch te verlagen, of om iets anders te doen waarvan we denken dat het ons leven zal verbeteren.

 

Uiteraard, zo denken we, de kracht van het volk zal het wel voor elkaar krijgen – maar uiteindelijk moeten we de grimmige en teleurstellende realiteit dat onze problemen zich blijven vermeerderen onder ogen zien.

 

     Vanwege inadequate samenwerking en toewijding op alle niveaus, hebben zelfs de oprechte pogingen van beroemde media-persoonlijkheden het niet voor elkaar gekregen om een permanente ommekeer te maken in de honger en armoede in Afrika. De armen en dodelijk zieken zijn ook in de welvarende Westerse wereld overduidelijk aanwezig. Weinig menselijke ervaringen zijn zo ontmoedigend als het hardnekkige gemis aan vooruitgang met betrekking tot het oplossen van vele van onze meest dreigende problemen. “Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,” zegt Spreuken (13:12).

 

     Maar is het mogelijk dat de moderne technologie uiteindelijk onze zwakke menselijke beperkingen te boven gaat? Zullen de zich opeenstapelende effecten uiteindelijk het diepgewortelde negatieve denken dat de menselijke vooruitgang al sinds mensenheugenis belemmert overwinnen? Kan de leiding van een computer-technocratie het antwoord geven? Laten we al onze technologische vooruitgangen in een duidelijke perspectief plaatsen.

 

     Het is duidelijk dat technische vooruitgangen op het gebied van communicatie nooit onderschat mogen worden. Zij veranderen onze beschaving in een tempo als nooit tevoren. Zoals het voorwoord van een nieuwsblad het bekeek: “We gaan door een periode van sociale verandering, die minstens zo grondig is als de Industriële Revolutie, misschien zelfs grondiger. De nieuwe communicatie technologieën veranderen alles: ons werkzame leven, onze privé levens, en belangrijker nog onze cultuur – de manier waarop we met ideeën omgaan.”

 

     Desalniettemin is er geen reden voor mannen en vrouwen om zich te laten intimideren door wat zij dan ook zelf hebben bedacht, ontworpen en gemaakt. Zoals National Geographic het verstandig opmerkte: “Informatie technologie, hoe veel aandacht zij ook krijgt, blijft ver achter bij de kracht van het menselijke verstand. Onderzoekers schatten dat de normale hersenen rond de quadriljoen connecties hebben met de zenuwcellen, meer nog dan alle telefoontjes die in de V.S. in de afgelopen tien jaar zijn gemaakt” (oktober 1995).

 

Realiseerde God Zich al lang geleden waartoe menselijke wezens in staat zijn om te bereiken?

 

“Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn” (Gen. 11:6).

 

     Mannen en vrouwen, zowel individueel als gezamenlijk, kunnen ongelooflijk moeilijke taken ten uitvoer brengen. Zelfs zo zeer, dat, zeer lang geleden, God Zelf radicale stappen ondernam om de menselijke voortgang aan de Toren van Babel te beperken (Gen. 11:5-8). Hij voorzag dat onze onmetelijke bekwaamheden, wanneer die zouden worden misbruikt, ons tenslotte onmeetbare en onherstelbare schade zou aanrichten. Maar paradoxaal genoeg had God Zich altijd voorgesteld dat de mensheid de hoogst mogelijke doelen zou bereiken als gevolg van groei in correct leiderschap.

 

Houdt Gods plan voor mannen en vrouwen correct leiderschap in?

 

     “ “Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet?

Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen.” Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn” (Hebr. 2:6-8, citaat van Ps. 8:4-6).

 

     De context is  “de komende wereld” (Hebr. 2:5). Gods plan is om van mannen en vrouwen in de komende majestueuze wereld regeerders en leiders te maken. Echter, in deze tegenwoordige tijd “zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn” (vers 8, laatste gedeelte).

 

Wie zullen in de komende wereld het toezicht op de wereld delen met Jezus Christus?

 

“… en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang” (Openb. 20:4).

 

     De Bijbel zegt ons dat de bekeerde volgelingen of “heiligen” van God zullen deelnemen aan het bestuur over Zijn schepping! Het herstel van en correct leiderschap over deze aarde zijn een volledig onderdeel van Gods meesterplan! Het is Zijn bedoeling dat de hele aarde wordt als de Hof van Eden van vroeger (vergelijk Dan. 7:27; Hand. 3:20-21; Openb. 5:10; 22:1).

 

     De mensheid droomt al heel lang van een utopie – een aards paradijs vol vrede en overvloed. Velen hebben geprobeerd het binnen te halen door oneindig verbeterde menselijke kennis en technologie. Maar de massa media bewijst dagelijks weer dat de utopie geen werkelijkheid zal worden zonder Gods bovennatuurlijke tussenkomst.

     Echter, wanneer de gehele mensheid tot ware bekering zal zijn gebracht, zal Gods duizendjarig rijk alle utopische dromen, die ooit door mensen zijn voorgesteld, ver overtreffen. Vraag voor een nog beter begrip alstublieft ons gratis boekje Het Evangelie van het Koninkrijk aan.

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.