Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST

 

 

De Bijbel: De boeken (Grieks, biblia) die erkend worden als canoniek (gezaghebbend) door de vroege Christelijk Kerk. Het omvat zowel de boeken van de oude Hebreeuwe profeten als die van de apostolische getuigen van Jezus Christus.

 

De Hebreeuwse Bijbel: De boeken van het Oude Testament.

 

De talen van de Bijbel: Voornamelijk oud-Hebreeuws in het Oude Testament (Aramees in een klein gedeelte van het boek Daniël, oud-Grieks in het Nieuwe Testament.

 

Het Nieuwe Testament: De 27 gezaghebbende boeken van de apostolische geschriften: de vier Evangeliën van Christus, Handelingen (een geschiedenis), 21 apostolische brieven en het boek Openbaring.

 

Het Oude Testament: Die boeken die de Hebreeuwse Bijbel omvatten, die algemeen geaccepteerd zijn door Christenen, door Joden en voor een bepaald gedeelte door Moslims. Het omvat een drievoudige indeling: de Wet (de vijf boeken van Mozes), de Profeten en de Geschriften.

 

Godsspraken: In het Nieuwe Testament betekent de term goddelijke uitspraken en refereert in het algemeen naar het gehele Oude Testament of speciale gedeeltes eruit.

 

De Geschrift(en): De door God geïnspireerde geschriften uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De term Geschriften wordt in het Nieuwe Testament gebruikt om zowel de Hebreeuwse Bijbel (Luk. 24:44-45) als de nieuw-apostolische geschriften die als geïnspireerd zijn geaccepteerd mee aan te duiden.

 

Secularisatie of Secularisme: Het doodzwijgen van het bovennatuurlijke; een impliciete ontkenning van het miraculeuze in het verklaren van het menselijke bestaan.

 

 

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.