Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

CRISIS OP HET WERELDTONEEL

 

     We leven in een tijdperk van constante crisis! Het Midden-Oosten dreigt vrijwel elk moment te exploderen. Hoewel de Koude Oorlog geschiedenis is, bestaan nog veel van de nucleaire wapens van de voormalige U.S.S.R.. Diplomaten en andere regeringsfunctionarissen herinneren ons eraan dat Rusland nog steeds zo’n 20.000 nucleaire wapens bezit.

 

     De dodelijke verspreiding van massavernietigingswapens is een alles doordringend probleem. Terroristische groepen – over het algemeen tot de tanden toe gewapend met moderne wapens en zich slechts houdend aan hun eigen wetten – bedreigen de stabiliteit van veel landen.

     De explosieve bevolkingsgroei in vele delen van de wereld brengen de bronnen van het bestaan tot een dieptepunt en leiden tot verdere wereldwijde instabiliteit. Zoals The Times (van Londen) waarschuwt, “ Een alsmaar groeiende wereldbevolking eist zo’n hoge tol van de natuurlijke bronnen van onze planeet dat het het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt…”

 

     Vervuiling en andere problemen dreigen de leven in stand houdende ecosystemen van deze planeet te verstikken. Een schrijver waarschuwt dat “het Westen bezig is de ecologische systemen te vernietigen waarvan haar economie afhankelijk is.” Een beangstigend voorbeeld is het verlies van tweederde van de oorspronkelijke bebossing op de aarde. Milieudeskundige Francis Sullivan waarschuwde dat “wij, in een generatie tijd, te maken krijgen met het vrijwel complete verlies aan natuurlijke bebossing. De bossen zijn de longen van de aarde – en zonder longen kunnen we niet ademen.

 

Het is in een dergelijke bedreigde, verwarde en crisis-aanschouwende tijd, dat een eeuwenoud organisme – de Kerk – geroepen is om haar werk te doen. Diep gevoelig voor haar taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verspreiding van en het onderwijs in de boodschap van het ware evangelie (matt. 24:14; 28:18-20), biedt United Church of God, an International Association (Verenigde Kerk van God Holland), u deze Bijbelstudie cursus aan, om daarmee een zeer belangrijke behoefte in de hedendaagse verwarde wereld te vullen.

Voor vele miljoenen is Gods Woord een onontdekt en niet in kaart gebracht terrein. Toch is de Bijbel niet alleen ontworpen om menselijke wezens te helpen staande te blijven in een wereld die gevangen is in allerlei crises. De Bijbel bevat het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God – hij laat ons zien hoe God de vele problemen van een wereld die steeds verder afstevent op een catastrofe zal gaan oplossen.

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.