Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

KONING DAVID EN ZIJN SCHRIFTGELEERDEN

David was een opmerkelijke leider en bekwaam organisator. Met name 1 Kronieken geeft gedetailleerd weer hoe hij zijn regering bestuurde.

Onder zijn gezag werden professionele sekretarissen en schriftgeleerden in dienst genomen en onderwezen aan het koninklijk hof. Deze mensen werden enorm gerespecteerd en hun opvolgers in latere regeringen tekenden de geschiedenissen op van de koningen van Israël en Judah.

Een van die verhalen was bijvoorbeeld “de lijst van de kronieken van koning David”
(1 Kronieken 27:24). Semaja was een van de schriftgeleerden aan het hof van David wiens naam is vermeld (1 Kronieken 24:6).

Een eerdere passage in 2 Samuël vat David’s koninklijke bestuur samen “Toen David over geheel Israël koning was geworden, handhaafde David recht en gerechtigheid onder zijn gehele volk.

Joab, de zoon van Zeruja, voerde het bevel over het leger; Josafat, de zoon van Ahilud was kanselier; Zadok, de zoon van Ahitub en Achimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters; Seraja was schrijver” (2 Samuël 8:15-17).

Een kronieken later vermeld dat “Jonathon, Davids oom, was raadsheer, een man van inzicht en een schrijver” (1 Kronieken 27:32). Dit hoogopgeleide familielid was blijkbaar een betrouwbare koninklijke adviseur.

De Bijbel geeft te kennen dat Koning David de omstandigheden schiep waarin het verzamelen en opschrijven van koninklijke zaken belangrijke regeringstaken waren die gelijk stonden aan priesterlijke en militaire taken. Salomo, zijn zoon en opvolger, groeide op in een omgeving die zijn schrijverstalent stimuleerde en door zijn vader en anderen aan het koninklijk hof werd vervolmaakt.

Een van de laatste woorden tot zijn jonge zoon Salomo waren deze: “Alles staat in een geschrift, ontvangen uit de hand des HEREN, waarin Hij mij onderrichtte aangaande de gehele uitvoering van het ontwerp [voor de eerste tempel]” (1 Kronieken 28:19).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.