Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

NOG EEN BELANGRIJKE AUTEUR

Welke bekwame auteur gebruikte God om de oudtestamentische geschriften compleet te maken?

“Deze Ezra trok op uit Babel, hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes...” (Ezra 7:6).

“Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen” (Ezra 7:10).

De Joodse overlevering beweert dat Ezra zowel 1 als 2 Kronieken samenstelde en optekende – ze vormen de afsluitende boeken in de Hebreeuwse samenstelling van oudtestamentische geschriften. De meeste behoudende geleerden zijn het er over eens dat de Bijbelse bewijsvoering deze conclusie ondersteunt. Let op de duidelijke overeenkomst tussen het eind van 2 Kronieken (36:22, 23) en het begin van Ezra (1:1-3).

Simsai en Zadok waren ook schriftgeleerden in die kritieke periode van de Hebreeuwse geschiedenis (Ezra 4:8; Nehemia 13:13) en hebben Ezra misschien geholpen.

Door een belangrijk historisch verslag samen te stellen op basis van landelijke gegevens, produceerde Ezra waarschijnlijk een geïnspireerde, eigentijdse analyse van de lotgevallen van de koninkrijken van Juda en Israël tot op het moment van het bevelschrift van Kores dat de Joden toestemming gaf om de tempel van God in Jeruzalem te herbouwen. Vergeet niet dat Ezra een man was met een juiste houding ten opzichte van de wet van God.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.