Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

Inleiding

In de huidige weergaloze periode van informatie-overbelasting, is de wereld wanhopig verontrust w3gens zijn schrijnend gebrek aan fundamenteel begrip en gezond verstand. Gods woord openbaart de ware normen en waarden die wij behoren na te leven willen wij onze massieve relatieproblemen en andere schijnbaar onoplosbare dilemma's oplossen die ons dreigen te overweldigen. In deze les zult u ontdekken dat de Bijbel de basis van kennis is.

“Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.” (Spreuken 18:15).

Zo’n 2500 jaar geleden voorzag de profeet Daniël duidelijk een onnavolgbare kennisexplosie. “Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen,” schreef hij (Daniël 12:4). Hoe verbazingwekkend waar voor onze wereld!

Wij leven in een dynamisch informatietijdperk dat hoofdzakelijk voortgestuwd wordt door wetenschappelijke communicatie en de digitale revolutie. De behoefte om geďnformeerd te worden is meedogenloos. Populaire tijdschriften publiceren routinematig artikelen hoe om te gaan met deze constante stroom aan informatie.

Maar waar het op bedroevende wijze aan ontbreekt, is de basiskennis die essentieel is voor het algehele welzijn van de mensheid. In een weergaloze periode van een overschot aan informatie, is de wereld de wanhoop nabij vanwege haar fundamentele gebrek aan basisbegrip en gezond verstand. Meer dan 2000 jaar geleden waarschuwde God: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6). “We verdrinken in de informatie, maar hunkeren naar kennis,” constateert trendzoeker John Naisbitt.

Wat een paradox: hoe meer informatie we vergaren, hoe minder vitale kennis we schijnen op te nemen—meestal met verschrikkelijke gevolgen op de lange termijn. Gods waarschuwing door Hosea is treffend!


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.