Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

MISLEIDINGEN OVER GOD EN DE BIJBEL


Onjuiste informatie doet de ronde sinds de slang Eva de noodlottige appel aanprees

- Elizabeth Pond

Behalve de veronderstelling dat het een appel was, had de schrijfster Elizabeth Pond het juiste gezichtspunt in een hoofdartikel in The Christian Science Monitor. Zij schreef: “Wat is onjuiste informatie? Eenvoudig gezegd is het de opzettelijke verspreiding van valse of misleidende politieke informatie om de publieke opinie of die van de elite te beïnvloeden. Het is niet slechts onjuiste informatie, of verkeerde informatie... Het is verspreide informatie met een geheime of verborgen bron.”
Deze visie vindt zijn oorsprong in de Bijbel.

Ons tijdperk wordt gekenmerkt door een kolossale onwetendheid over wat de Bijbel precies zegt. We zien dat sommige schrijvers en sprekers bijna alles kunnen zeggen over de heilige geschriften en sommige mensen overtuigen om hen te geloven.

We worden op uiteenlopende wijzen verteld dat Judas Iskariot onschuldig was aan Christus’ bloed, dat stelen geen zonde is, dat
Jezus' gelijkenissen moreel rampzalig zijn, dat Hij yoga studeerde in het Verre Oosten, dat Paulus de echte grondlegger is van het Christendom, etc. – allemaal verwrongen ideeën die de laatste jaren door misleidende geestelijke denkers zijn verspreid.

Dit is het tijdperk van geestelijke misinformatie. Mensen lezen de Bijbel niet voor zichzelf. Velen stellen zich tevreden met het accepteren van de meningen en opinies van zogenaamde experts die vaak bevooroordeeld zijn in hun standpunten.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.