Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

SLOTOPMERKINGEN

Jezus Christus zei dat Gods Woord de waarheid is (Johannes 17:17). Deze kostbare geestelijke kennis wordt geopenbaard in de teksten van de heilige geschriften.

Onthoud dat ons wordt opgedragen om bij ieder woord van God te leven (Mattheüs 4:4). Bedenk ook dat het koning David was die zei “uw wet is waarheid” (Psalm 119:142) en “de wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel” (Psalm 19:8).

Samenvattend is de Bijbel het fundament of de basis van kennis. Het legt de wortels bloot van de oorzaak van ieder probleem waar de mensheid sinds de schepping mee te kampen heeft gehad.

. Gods woord openbaart de juiste normen en waarden die we moeten naleven, indien we onze enorme relatieproblemen en andere ogenschijnlijk onoplosbare dilemmas die ons dreigen te overweldigen, op willen lossen.

Les 3 zal het fascinerende onderwerp "Waarom de Mens?" onderzoeken.
Wie is de mens en hoe is hij met God verbonden? Waarom werd hij naar Zijn Beeld geschapen?

Hebben we een onsterfelijke ziel? Bezit de mens een geest? Gaat de mens naar de hemel of zal hij branden in de hel? Wat is de beloning van hen die behouden zijn? Al deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord in de volgende les.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.