Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Beperkingen van de wetenschap

Onze moderne beschaving is onvoldoende uitgerust om aan de geestelijke behoeften van zijn inwoners te voldoen. Wetenschap, die tot het waarneembare - het meetbare - is beperkt, kan ons eenvoudigweg niet voorzien van alles wat wij over onszelf moeten weten. Filosofische speculaties zijn jammerlijk ontoereikende vervangingen voor goddelijk geopenbaarde kennis. Wat tevens van belang is aangaande het probleem om onszelf correct te begrijpen, is de geestelijke misleiding, beschreven in Openbaringen 12:9, die de gehele wereld beïnvloedt.

Wat vandaag de dag zo weinig wordt begrepen, is dat ons verstand aan geestelijke wetten is onderworpen, die net zo onverbiddelijk zijn als de fysieke wetten die de wetenschappers hebben ontdekt. Hoewel wij zwaartekracht niet kunnen zien, twijfelt niemand van ons aan het bestaan ervan. Net zoals zwaartekracht de werking van alle fysieke voorwerpen beïnvloedt en bepaalt, zo beïnvloeden en bepalen de geestelijke wetten onze acties en gedrag. Wij kunnen de geestelijke en morele wetten van God niet overtreden zonder dat we onszelf ernstige sancties op de hals halen.

De wetenschappelijke methode heeft andere beperkingen.
De kwaliteiten die noch gewicht noch ruimtelijke dimensies hebben - zoals liefde, ijdelheid, haat, waardering van schoonheid, de inspiratie van een dichter of zelfs de aspiraties van een wetenschapper - kunnen wetenschappelijk niet worden becijferd.

Hoewel de wetenschap bijdraagt aan kennis van het geheim van de mensheid, kan slechts God ons vertellen wie wij zijn, waarom wij bestaan en wat onze bestemming is.
Zijn Woord, de Bijbel, geeft invulling aan de ontbrekende dimensie in menselijke kennis.

God's Woord beschouwt de mens als een geheel. De mens kan eenvoudigweg niet in verschillende, aparte delen worden gescheiden. Net zoals wij zouden ophouden te bestaan als onze organen waren van elkaar geïsoleerd, zo zouden wij ook minder menselijk zijn als onze geestelijke kwaliteiten niet aanwezig waren. Wij dienen onze intellectuele energieën te concentreren op de gehele man (of vrouw). Vooral het geestelijke aspect kan niet worden genegeerd.

Zoals wijlen Norman Cousins in zijn boek "Human Options" schreef "Dat iets dat de menselijke uniekheid bepaalt niet voldoende kan worden uitgedrukt met een bepaalde uitdrukking. Zelfs de menselijke 'geest' en het 'vermogen om te geloven' zijn geen opsomming van die uniekheid."

Vele factoren zetten ons apart van het dierenrijk: ons spraakvermogen; onze visie of voorstellingsvermogen; ons bewustzijn van verleden, heden en toekomst; ons vermogen om te redeneren; onze superieure wiskundige bekwaamheid; onze lichamen en veel meer. Er is echter een belangrijkere algemene factor - gekenmerkt door volledigheid en compleetheid - namelijk onze behoefte om te begrijpen.

R.J. Berry benadrukt in zijn boek "God and Evolution" een belangrijk onderscheidend kenmerk, één die alle andere omvat en overtreft: "De belangrijkste factor voor het begrip van onze natuur, zoals die in de Bijbel wordt onderwezen, is het onderzoeken van de betekenis van "het beeld van God", welke ons onderscheidt van de andere dieren."


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.