Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
David: Een Herder leert van de Schepping

Zittend op een heuveltop omringd door schapen, kijkt de jonge herder vol verwondering naar de flikkerende nachthemel. Later zou de jongen opgroeien en enkele privé gedachten vastleggen, die bij hem opkwamen toen hij naar de fonkelende sterverlichte hemel staarde: "Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?" (Psalm 8:3-4).

De jongen was David - de herder die een koning werd en veel van de Psalmen schreef. Wat kunnen wij van het voorbeeld van deze herdersjongen leren?

David was onverschrokken. Hij doodde een beer, een leeuw en de Filistijnse reus Goliath. Vol geloof herstelde David de eer van de God staande vóór een bevreesd Israël en een arrogant heidense natie. God aanbiddend, diende hij een paranoïde, jaloerse Koning Saul, die probeerde hem te doden.

In de eer van God leidde David Israël zegevierend door vele veldslagen. Zijn trouw bracht de bewoog Prins Jonathan - de klaarblijkelijke erfgenaam- ertoe om David te helpen de troon in zijn plaats te bestijgen.

Maar toch was David niet immuun voor vleselijke verleidingen. Hij beging overspel met Batseba en liet daarna haar echtgenoot Uria doden. God kastijdde David in het openbaar voor zijn zonden, waarvan hij diep spijt had (Psalm 51).

God vergaf David maar deelde hem mee dat zijn gebrek aan zelfcontrole zou resulteren in voortdurende opschudding binnen zijn eigen familie. Later moest David vluchten van zijn zoon's poging om zijn koninkrijk over te nemen. De koning rouwde als een ware vader toen deze opstand het leven van zijn zoon Absalom kostte. Toen later David zijn legers telde alvorens te gaan vechten, strafte God Israël voor deze goddeloze handeling. Dit was Koning David, een man van uitersten, van rechtvaardige tot verwerpelijke handelingen.

Een sleutel tot David's succes en de hechte verhouding met God wordt gevonden in Psalm 51. Daar vinden wij het ware goddelijke hart, diep begraven in de borst van een berouwvolle zondaar (Handelingen 13:22). Zijn nederige houding hielp David om het doel van de God voor mensheid te begrijpen.

Vol ontzag door de grootsheid van God's schepping, vroeg David, "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?" bezoekt (Psalm 8:4).

David wist dat de mens het hoogtepunt van God's fysieke schepping was: "Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd." (verzen 5-6; zie ook Genesis 1:26).

Het boek Hebreeën doet verslag van David's woorden en voegt dan toe dat wij nog niet onze ontzagwekkende bestemming hebben bereikt: "Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij [God] niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem [mens] alle dingen onderworpen zijn" (Hebreeën 2:68).

Wij lezen dan dat God door Jezus Christus (verzen 9-11), "vele zonen tot heerlijkheid" zal brengen (vers 10). De tijd komt wanneer wij echt kunnen worden bekroond "met heerlijkheid en luister " (Psalm 8:5), wanneer de Godgelovigen als koningen en priesters van God (Openbaring 5:10) opaarde zullen regeren.
De kroon van glorie en eer waarvan David sprak maakt deel uit van onze bestemming. Bestel a.u.b. onze gratis boekjes "Wat is Uw Bestemming?" en "De Weg naar het Eeuwige Leven" om meer over uw ontzagwekkende toekomst te ontdekken!

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.