Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren

Hoe kunt u het meeste voordeel van deze bijbelstudie cursus krijgen? Hierbij enkele nuttige tips, die u kunt gebruiken om de kennis en het begrip, dat u verkrijgt bij uw studie van deze Bijbellessen, flink te vergroten.

• Als u geen Bijbel hebt, stellen wij voor dat u er spoedig een koopt, zodat u zelf alle bijbelse verwijzingen in elke les en studie kunt controleren. Wij gebruiken de NBG51 (Nieuw Bijbel Genootschap-1951), maar het staat u natuurlijk vrij om andere vertalingen te gebruiken, zoals de Statenvertaling.

• U zult zeer profiteren van het opzoeken elke bijbelse verwijzing in uw eigen Bijbel. Dit is belangrijk! Slechts dan kunt u zeker zijn dat uw begrip specifiek uit de Bijbel komt. Ons doel in deze cursus is u te helpen bij het leren van en correct het toepassen van Bijbelse waarheden. Het grootste voordeel komt uit direct het lezen van de verzen uit uw eigen Bijbel.

•Vele duizenden bijbelstudenten hebben geconstateerd dat het uitschrijven van of het typen van elke vers hun begrip heeft verhoogd en verdubbeld of verdrievoudigd wat zij zich herinneren. Het reproduceren van elk vers dwingt u om elk woord op te zoeken en zorgvuldig te overwegen.

•Wij stellen voor dat u ook een Bijbel Concordantie aanschaft en leert om deze te gebruiken. Een concordantie geeft de mogelijkheid om elk vers in de Bijbel te vinden waarin een bepaald woord wordt gebruikt. Met dit hulpmiddel kunt u in de Bijbel naar de verzen zoeken die woorden bevatten, die relevant zijn voor uw persoonlijke studie. De meest diepgaande concordanties bevatten ook een beperkte lexicon (woordenboek) van Hebreeuwse, Armeense en Griekse woorden om u beter te helpen hun originele betekenis te begrijpen. Concordanties zijn beschikbaar voor de gebruikelijke Bijbelvertalingen.

•Indien mogelijk, gebruik diverse Bijbelvertalingen in uw studie. Aangezien het Nederlands aanzienlijk is veranderd na het uitbrengen van de Statenvertaling, en zelfs na het uitbrengen van de NBG51, vinden vele Bijbelstudenten dat een modernere vertaling hun studie en begrip beter helpt. Hier zijn wat sterke en zwakke punten van de drie belangrijkste types van vertalingen.
In sommige vertalingen, zoals de Statenvertaling en de NBG51, doen de vertalers hun best om elk woord uit de originele taal om te zetten in een gelijkwaardig of vrijwel gelijkwaardig Nederlands. Dit kan er soms toe leiden dat de betekenis moeilijk in onze eigen taal te begrijpen is. Maar toch wordt de Hebreeuwse of Griekse tekst nogal nauwkeurig weerspiegeld. Deze vertalingen staan bekend als letterlijke, of woord-voor-woord, vertalingen. Dit zijn de vertalingen om te gebruiken wanneer de nauwkeurigheid essentieel is.In andere vertalingen, zoals de Engelse New International Version, hebben de vertalers geprobeerd om de gedachte of betekenis van elke zin zo dicht mogelijk aansluitend bij de originele gedachte correct weer te geven. Deze worden over het algemeen literaire of gedachte-voor-gedachte vertalingen genoemd. Deze benadering maakt de betekenis aanzienlijk gemakkelijker te begrijpen, op voorwaarde dat het eigen begrip van de vertalers nauwkeurig is. Het risico echter bij dit type van vertaling ligt in het begrip van de vertalers. Fouten worden geïntroduceerd als het begrip van de vertalers van de originele betekenis niet correct is.De laatste, en minst betrouwbare, zijn de geparafraseerde versies van de Bijbel. In deze versies vertellen de vertalers eenvoudig in hun eigen woorden wat zij denken dat de originele auteur bedoeld. Zij kunnen nuttig zijn, maar slechts als de vertalers duidelijk en nauwkeurig de oorspronkelijke tekst hebben begrepen. Deze losse vertalingen hebben het in zich om belangrijke verkeerde interpretaties van de Geschriften te bevatten dan de andere twee types. Om die reden zouden wij deze vertaling nooit moeten gebruiken om te bepalen wat de Bijbel onderwijst. Maar zo nu en dan kunnen zij nuttig zijn in het begrijpelijk maken van moeilijk taalgebruik.

•Af en toe zullen wij u aanvullend leesmateriaal aanbevelen, dat u kunt verkrijgen via een bibliotheek of boekhandel. Voor deze les adviseren wij "Darwin's Black Box" van de biochemicus Michael J. Behe (The Free Press, New York, NY, 1996). Dr. Behe verklaart grondig een fundamentele wetenschappelijke onmogelijkheid in de breed geaccepteerde evolutietheorie. Zijn boek is vooral waardevol voor hen die wetenschappelijke bevestiging wensen dat het leven op onze planeet werd geschapen in plaats van werd geëvolueerd uit levenloze materie. Het toont overtuigend aan - vanuit strikt wetenschappelijk bewijsmateriaal - dat het leven niet spontaan kan evolueren.

• Wij adviseren u ook soms boekjes of andere literatuurvormen, die u direct bij de Verenigde Kerk van God, een Internationale Associatie, kunt verkrijgen. Wij adviseren dat u deze allen aanvraagt en zorgvuldig bestudeert. Zij richten zich met veel meer diepgang op specifieke aspecten van deze lessen. Deze literatuur is gratis beschikbaar via onze website (www.gnmagazine.org) of door contact op te nemen met een van onze lokale kantoren zoals vermeld op de achterpagina van deze les.Wij hopen u dat u uw gratis exemplaren van deze literatuur zult aanvragen. Als u enige vragen aangaande het materiaal hebt dat in deze lessen wordt behandeld, neem dan alstublieft contact met ons op via ons kantoor in Nederland (zie het adres op de laatste pagina van deze les).
Wij verheugen ons erop om u van dienst te kunnen zijn.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.