Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Inleiding

Wat betekent het werkelijk om mens te zijn? Bestaan wij enkel voor een korte tijd en verdwijnen we daarna voor altijd? Of werden wij geschapen voor een speciaal doel? Wat zet ons apart van de dierenwereld? Wat maakt ons anders dan welk ander levend wezen dan ook? In deze les zult u de bijbelse antwoorden op deze vragen ontdekken, die ons van een nauwkeurig inzicht in ons menselijk lot zullen voorzien en wat ernstig benodigd licht doen afwerpen op het geheim van ons bestaan.

De voormalige bibliothecaris van het Congres van de Verenigde Staten, Daniel J. Boorstin, heeft onlangs opgemerkt: "Door de geschiedenis heeft de mensheid gezocht naar antwoorden op de fundamentele levensvragen: Wie zijn we en waarom zijn we hier?"

Dit zijn essentiële vragen die elke man en vrouw zou moeten stellen. We kunnen hieraan nog enkele toevoegen: Wat is de mens? Waarom bestaan wij? Wat is ons lot? Waarom zijn we geschapen?

Vanuit een puur fysiek standpunt zijn mensen slechts fysiologische en chemische verschijnselen. Dat betekent dat we van materie zijn gemaakt - uit het "stof der aarde", zoals de bijbel het stelt.

Maar wat betekent het nu werkelijk om mens te zijn? Bestaan we slechts voor een korte tijd om dan voor altijd te verdwijnen? Of zijn we geschapen voor een speciaal doel? Wat onderscheidt ons van de dierenwereld? Wat maakt ons anders dan alle andere levende wezens?

Rechtstreekse, onomwonden bijbelse antwoorden op deze vragen zullen ons voorzien van een juist begrip van onze menselijke voorbestemming en zullen een hoognodig licht werpen op het mysterie van ons bestaan.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.