Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Christenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Punten ter overweging

Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp, om u aan te sporen de concepten, die in de les worden besproken, te overwegen en u te helpen hen op een persoonlijk niveau toe te passen. Wij raden u aan om de tijd te nemen de antwoorden op deze vragen uit te schrijven en deze te vergelijken met de aangereikte verzen. Neem a.u.b. schriftelijk contact met ons op met eventueel commentaar of suggesties en met vragen over deze les of de rest van de cursus.

• Wat is het wezenlijke, fundamentele verschil tussen mensen en andere schepselen? (Genesis 1:26-27; 2:7; 9:6).

• Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Wat gebeurt er met de ziel die zondigt? (Ezechiël 18:4, 20; Prediker 12:7).

• Sommige mensen geloven niet dat Jezus in het vlees kwam. Werd Jezus Christus echt mens? (1 Johannes 4:3; 1 Timotheüs 2:5; Jesaja 52:2).

• Zijn alle menselijke wezens geschapen naar het beeld van God? (Jakobus 3:9). Werd de man Jezus ook gemaakt naar het beeld van God? (2 Corinthiërs 4:34; Kolossensen1:1315).

•Wat zijn wij uiteindelijk bestemden om te worden? (Romeinen 8:28) en wiens glorie zullen we hebben? (Kolossensen 3:4).

• Velen geloven dat de hemel de beloning van rechtvaardigen is. Waar zullen de opgewekte heiligen van God regeren? (Openbaring 5:910).

• Welke familieverhouding wordt getypeerd door de relatie tussen God en Jezus Christus ? (Marcus 1:1; Mattheüs 11:27; Kolossensen1:3).

• Waar kreeg Jezus het begrip en de doctrine, die Hij uitte aan de mensen in Zijn tijd? (Johannes 7:16).

• Is God de Vader ook onze Vader, of slechts de Vader van Jezus Christus ? (Johannes 20:17).

• Aangezien Christus werd verheerlijkt, zal elk van ons ook worden verheerlijkt, aangezien wij door ons lijden perfect worden gemaakt? (Hebreeën 2:10).

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.