Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Is er iets unieks aan de Mens?

Vanuit een biologisch oogpunt is de mens als een levend organisme. Onze samenstelling is chemisch. We hebben een geraamte, verschillende soorten weefsels, een zenuwstelsel, inwendige organen, een huid - alles samen maakt ons mens in een fysieke en materiële zin.

Maar is er meer aangaande de mens dan we op het eerste gezicht kunnen zien? Is er iets unieks aan onze samenstelling en natuur? Is er iets dat ons uitsluitend fysieke en materiële gezichtsveld te boven gaat, iets dat wijst op een groter doel en waardigheid die samenhangen met ons bestaan?

Waarom gedragen we ons zoals we doen? Waarom ervaren we morele beproevingen en verlangen we naar het onbekende? Waarom streven we naar steeds grotere hoogten van ontdekking op vrijwel elk gebied van kennis en wetenschap? Waar vandaan komt onze hunkering naar kennis? Waarom hebben we een menselijke intelligentie die ons naar steeds hogere prestaties drijft in deze materiële wereld?

Academische studies naar de oorsprong van de mensheid blijken tot de moeilijkste van alle wetenschappen te behoren. Biochemist Michael J. Behe heeft in zijn boek "Darwin's Black Box" overtuigend en met wetenschappelijk bewijs de volkomen onmogelijkheid gedemonstreerd dat leven uit inerte materie is geëvolueerd.

De algemeen geaccepteerde evolutietheorie kan niet verklaren waarom we ontastbare dingen najagen, zoals schoonheid en hogere geestelijke verlangens. Ons verstand is veel te complex om zonder aanleiding of bij toeval te zijn ontstaan. De Bijbel vertelt ons ondubbelzinnig dat God de mens heeft geschapen. (Meer over dit onderwerp treft u aan in ons gratis boekje "Bestaat God?").

Er is een grote noodzaak voor een beter begrip van onszelf. Ons gebrek aan zelfkennis is schrikbarend, vooral op het gebied van morele en geestelijke verantwoording en ons doel. We lijken zoveel meer te weten over het materiële, over de flora en de fauna van de aarde en zelfs de natuur van de hemellichamen. Desondanks blijven immense gebieden van ons menselijk bestaan een duister mysterie.

De wereldomstandigheden zijn schrikbarend en escaleren regelmatig. De hoofdreden is de mens zelf. We dienen dringend te zoeken naar de grondoorzaken van onze morele en intellectuele tekortkomingen. Als we onze aangeboren nieuwsgierigheid van richting zouden veranderen van het hedendaagse uitsluitend materialistische naar de meer lonende geestelijke kant, welke deze wereld mist, dan zou onze toekomst niet meer zo onberekenbaar zijn.

De mens heeft een dringende noodzaak om een bron van kennis buiten zichzelf te vinden -niet slechts betreffende het fysieke en materiële, maar op het verstandelijke en vooral op het geestelijke gebied.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.