Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Verklarende Woordenlijst

Beeld: Het woord "Beeld" wordt algemeen en in een letterlijke betekenis toegepast in de gehele Bijbel om een fysieke of materialistische representatie aan te duiden, zowel voor een menselijke als dierlijke vorm. Theologisch gezien duidt het een relatie aan tussen de mens en zijn Schepper, God.

Beeld van God: Deze bijbelse uitdrukking omvat het doel van God's schepping van het mensdom. Zoals in deze les wordt uitgelegd, werd de mens geschapen voor een speciale relatie met God en met de potentie om het karakter en de natuur van God te vertonen.

Gelijkenis: Omvat overeenkomstig, gelijkvormigheid.

Hemel: De Bijbel spreekt over drie hemels: (1) de atmosfeer, die de aarde omringt, dus de lucht (Handelingen 1:9-11); (2) de ruimte, inclusief ons zonnestelsel en de waarneembare sterren en sterrenstelsels (Genesis 1:14-18; Psalmen 8:3); en (3) de locatie van God's troon van waar Hij het gehele universum regeert, genaamd "de derde hemel" (2 Corinthiërs 12:2). Salomo zei: "God is in de hemel en gij zijt op de aarde" (Prediker 5:2). Uit de context in de Bijbel kan normaal gesproken worden afgeleid welke van de drie "hemels" wordt bedoeld.

Karakter: Geestelijk gedefinieerd als de bekwaamheid om God's ware weg te onderscheiden van de verkeerde weg, en om vrijwillig de eigen wil op te geven om te doen wat goed is in de ogen van God en - met de beloofde bovennatuurlijke hulp - het verkeerde te weerstaan zelfs onder druk en verleiding. God heeft een perfect en rechtvaardig karakter impliciet in Zijn eigen Wezen.

Mens: Volgens de Bijbel gedefinieerd als speciaal geschapen door God als man en vrouw in Zijn eigen Beeld - in tegenstelling tot het dierenrijk. Bij de schepping ontving de mens een vrije wil, een capaciteit voor rationele gedachtepatronen, en heerschappij over de dieren.

Mensdom: Mensheid, mensengeslacht (mannen, vrouwen en kinderen met verstandelijke capaciteiten), homo sapiens als een soort apart van de dierlijke soorten.

Wetenschap: Allereerst het najagen en de studie van de fysieke en materialistische kennis, vooral op een systematische en georganiseerde wijze, van intellectuele zaken.

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.