Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Het diepgaande voorbeeld van het lijden van Jezus Christus

Waarom leed Jezus Christus?

“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen…” (1 Petr. 3:18).

Christus leed niet omdat Hij dat had verdiend. Hij doorstond het lijden in ons voordeel: om te helpen met het vervullen van Gods doel met ons.
Gedurende Zijn dienaarschap werd Jezus Christus bespot, veracht en verworpen door de religieuze leiders van Zijn tijd. Dit was een groot deel van Zijn persoonlijke beproevingen vóór Zijn kruisiging. Zijn landgenoten eisten Zijn executie.

Uiteindelijk verlieten zelfs Zijn discipelen Hem, zodat Hij Zijn lot alleen moest ondergaan. “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte” (Jes. 53:3). “Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen” (1 Joh. 1:11). Hij doorstond het complete scala aan menselijk lijden.

Nadat Hij de dood had overwonnen door de opstanding uit de doden, legde Jezus onmiddellijk aan Zijn discipelen de noodzaak van Zijn lijden uit (Luk. 24:46). Aangezien Hij zonder zonde was, leed Hij niet voor Zijn eigen zonden, maar voor die van ons. Niemand had ooit eerder meegemaakt dat het lot van de hele mensheid op zijn schouders rustte op deze manier. Hij nam de straf voor onze zonden op Zich. Dat maakte Zijn lijden en dood absoluut noodzakelijk voor ons behoud.
Iedere Christen zou zich direct met het lijden van Christus moeten kunnen identificeren. Hierdoor heeft Hij behoud voor ons mogelijk gemaakt. Indien Hij niet gewillig in onze plaats had geleden, dan zou iedereen sterven – om nooit meer te leven.

Hoe zwaar testte God de getrouwheid van Christus?

“En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan … (Mark. 1:13).

“ … Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst …” (Hebr. 5:7).

Verleiding op zich is een vorm van lijden en beproeving. Jezus Christus Zelf moest weerstand bieden aan de begeerten van het vlees en deze overwinnen. En dat deed Hij! Hij is het enige menselijke wezen ooit dat volledig alle verleidingen tot zonde heeft weerstaan. (1 Joh. 3:5; vergelijk Hebr. 12:3-4).

Zelfs met de hulp van de Vader, was de wilskracht die nodig was om de verleidingen van satan en de verlokkingen van het vlees te weerstaan, onvoorstelbaar groot. De foltering die Hij in Getsemane leed is onmogelijk voor ons om voor te stellen. Hij bad daar drie keer tot de Vader om extra geestelijke kracht om door Zijn geprofeteerde lijden en kruisiging heen te komen. Hij bad daar zo intens dat “Zijn zweet werd als bloeddruppels” (Luk. 22:44).

Hij vroeg zelfs de Vader of het op de een of andere manier mogelijk was dat dit lijden vermeden kon worden. Maar het moment daarop boog Hij zich gehoorzaam voor datgene waarvan Hij wist dat het Zijn Vaders wil was (Matt. 26:36, 39-42).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.