Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Hoe ziet God lijden?

De Bijbel plaatst ons lijden in het juiste perspectief. Het legt uit waarom we pijn lijden, het ultieme doel van onze smart en hoe wij een belangrijke rol spelen in het verlichten van de pijn van anderen – niet slechts door persoonlijk hen te helpen, maar door de kennis van het ware evangelie te brengen aan een wereld verwikkeld in vreselijke angsten, veroorzaakt door zonde.

Op vele manieren laat de Bijbel in zijn geheel zien dat God ons graag wil bevrijden van ons lijden. Er staan Hem vele mogelijkheden ter beschikking.

Hij let voornamelijk op Zijn mensen die Hem toebehoren (Hebr. 13:5-6):

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen” (Ef. 3:20-21).

Bovenal, bedenk dat lijden slechts tijdelijk is, niet eeuwig. Nadat het doel ervan is bereikt, zal God het voor altijd uitwissen. Een van de meest geruststellende en bemoedigende profetieën in de Bijbel gaat over het bevrijden van lijden door God:

“En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:3-5).

Om de punten die in deze les zijn aangedragen nog beter te kunnen begrijpen, kunt u een gratis exemplaar van (een van) de volgende boekjes aanvragen:

• Wat Is Uw Bestemming?
• What Happens After Death?
• Making Life Work
• The Ten Commandments
• Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen:De belofte van hoop voor de gehele Mensheid.


Neemt u voor een gratis exemplaar van (een van) deze boekjes contact op met ons kantoor in uw land (of in het dichtstbij gelegen land), zoals hieronder vermeld of bezoek ons op onze Website: www.ucg-holland.nl of www.gnmagazine.org.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.