Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Inleiding

Hoe brengen wij angst en lijden in overeenstemming met de bijbelse opvatting van een liefhebbende God? Waarom zou Hij verschrikkelijke misères toestaan die het mensdom treffen? Heeft de Bijbel een verklaring voor al het lijden in de wereld? Vele mensen, gelovige en ongelovigen, aanschouwen tragedies -hetzij persoonlijk, nationaal of globaal-en piekeren zich kapot over deze vragen. In deze les zullen wij zien hoe de Bijbel dit enigma adresseert: Waarom staat God lijden toe?

Het allergrootste bezwaar tegen het geloof in het bestaan van een wijze en liefhebbende kracht achter het universum is het bestaan van zoveel pijn en verdriet in de wereld” – Richard Harries, schrijver

We hebben de neiging onszelf behaaglijk te voelen bij ons geloof in God als alles gaat zoals we dat wensen. Laat de tragedie echter toeslaan en we kunnen al snel beginnen te twijfelen aan zelfs Zijn bestaan. Kijk naar de geestelijke toestand van de wereld. Agnostici – mensen die een sceptische houding aannemen ten aanzien van het bestaan van een almachtige, intelligente Schepper die het gehele universum bestuurt –beïnvloeden de gedragslijnen van onderwijs, wetenschap en regering.

Het bestaan van lijden in de wereld is één van de meest bekende rechtvaardigingen voor het gebrek aan geloof en vertrouwen in God bij agnostici.
Daar ze niet de redenen kennen waarom lijden zo veelvuldig voorkomt, concluderen ze dat noch God noch religie de antwoorden voor de problemen van de wereld kan geven. Zoals de Britse historicus en schrijver Paul Johnson het omschreef: “Ik vermoed dat het probleem van het kwaad meer bedachtzame mensen van het geloof wegtrekt dan welk ander probleem ook.”

In Europa bijvoorbeeld is agnosticisme algemeen heersend. Daar begon de afbrokkeling van het religieus geloof in alle ernst toen de omvang van het lijden en de dood van Wereldoorlog I bekend werd bij de miljoenen overlevende Europeanen. Meer dan 10 miljoen doden en nog eens 20 miljoen gewonden door dat enorme conflict.

De Britse schrijver David L. Edwards schreef: “De ervaring in Europa in het tijdperk van de wetenschap laat herhaaldelijk zien dat het geloof in God overspoeld kan worden door lijden” (The futures of Christianity, 1987, pag. 339).

Hij legt uit hoe dit komt: “De eerste wereldoorlog was de grote [religieuze] catastrophe. Het veroorzaakte minder fysieke schade dan de tweede wereldoorlog – maar veel meer schade aan het Christendom… Erg weinig in de traditie van de Europese kerken had hen voorbereid op de geestelijke crisis… Allen moedigden zij hun leden aan te bidden voor overwinning en veiligheid, om er achter te komen dat een wolk gifgas alle doctrines die zo mooi hadden geleken in de dagen van vrede verduisterde… Het was een oorlog die grote schade toebracht aan de oude stijl van onderwijs door de kerken dat God alles onder controle had, zoals de predikant in zijn parochie” (pag. 306-307).

Vanaf toen zijn veel Europeanen beginnen te geloven dat geloof in God nauwelijks te rechtvaardigen is. Velen hebben uitdrukking gegeven aan hun overtuiging dat God doof was voor de angstschreeuwen afkomstig uit de door regen kletsnatte loopgraven van Wereldoorlog I en uit de doodskampen van de Nazi’s in Wereldoorlog II. Deze golf van twijfel is zo groot geweest in Europa dat in sommige delen vele oude kerkgebouwen verkocht zijn om te worden gebruikt als boekwinkels, kantoorruimte en zelfs nachtclubs.

Hoe kunnen we angst en lijden rijmen met het beeld dat de Bijbel schept van een liefhebbende God? Waarom zou Hij de afschuwelijke ellende die de mensheid teistert toelaten? Heeft de Bijbel een uitleg over lijden? Laat de Bijbel een God zien die controle over het universum kan uitoefenen? Als Hij zo’n macht heeft, waarom brengt Hij dan niet onmiddellijk een eind aan alle ellende?

Vele mensen, gelovigen en ongelovigen, kijken naar de calamiteiten – of het nu persoonlijke, nationale of globale calamiteiten betreft – en worstelen met deze vragen. In deze les zullen we zien hoe de Bijbel omgaat met dit raadsel: Waarom laat God lijden toe?


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.