Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Historisch inzicht in menselijk lijden

In de Westminster Abbey, waar de groten en beroemdheden der aarde begraven liggen, beelden twee enorme kroonkandelaars bijbelse figuren in gegoten ijzer uit. Onder de uitgebeelde figuren uit het Oude Testament, springen twee eruit.

Aan de ene kant van de massieve kandelaar is Koning Salomo uitgebeeld, achterover leunend op een troon in zijn majestueuze gewaden als leider van een verenigd en voorspoedig volk wiens goddelijke zegeningen het land vervullen. Zijn wijsheid is beknopt opgesomd in het commentaar van de mysterieuze Koningin van Sheba:

“Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen, die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen! Geprezen zij de Here, uw God, die zulk een welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft!” (1 Kon. 10:7-9).


Salomo bereikte het hoogste van wat men tijdelijk kan bereiken, dankzij Gods overvloed.

De andere kant van de kroonkandelaar laat de aartsvader Job zien, uitgebeeld in het diepste lijden van ellende en wanhoop. Zijn troon – om zijn ellende te verzachten – is een bed van as. Zijn drie vrienden komen van ver om hem te bezoeken, maar niet om hetgeen wat hij bereikt heeft te prijzen.
Het bestaan van de mens omvat zowel lijden als hoogtepunten in het leven.

Lijden is net zoveel onderdeel van de kaleidoscoop van de mensheid als het bereiken van succes. De God van Israël maakte evenveel deel uit van Jobs leven als van Salomo’s leven, als het niet meer was.

Wat deze Bijbelles probeert te laten zien uit de Bijbel zelf, is dat er een geweldig doel ligt achter ons lijden. Het leven geeft ons tijd om de belangrijke vragen te overwegen: Wie ben ik ? Waarom ben ik? Welk deel maak ik uit van Gods meesterplan?

Lijden is een natuurlijk onderdeel in ons bestaan. Niemand kan eraan ontkomen. Lijden kan ons stimuleren om het belang van het leven opnieuw onder de loep te nemen. Het dwingt ons om de tijd te nemen om de belangrijke onderdelen van het leven te overwegen.

(Vraagt u alstublieft ons gratis boekje Wat is uw bestemming? aan voor een bijbels perspectief op deze onderwerpen.)

Onze Schepper is vastbesloten Zijn rechtvaardige karakter in ons te ontwikkelen. Hij is veel meer geïnteresseerd in het karakter dat we kunnen bouwen dan ons een leven te laten leiden zonder lijden. Jezus Christus Zelf leerde gehoorzaamheid door alles wat Hij heeft geleden (Hebr. 5:8).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.