Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead??
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Keuzevrijheid of Lijdensvrijheid.

Als we volledig willen begrijpen waarom God lijden toelaat, moeten we een andere belangrijke vraag in alle eerlijkheid onder ogen zien. Hoe kunnen we werkelijke keuzevrijheid hebben en toch bevrijd worden uit het lijden? We willen beide zeer graag. Maar zijn beide mogelijk op hetzelfde moment?

Als er ook maar één ideaal is in het Westen dat bijna vereerd wordt, is het wel vrijheid. Vrijheid is de grondslag van ons sociale systeem. Velen zouden bereid zijn vrijheid en zelfbeschikking te verdedigen met hun eigen leven.

God Zelf heeft mensen keuzevrijheid gegeven. Het is zelfs onderdeel van Gods fantastische plan. Hij dwingt ons niet een bepaalde weg op te gaan, maar Hij staat ons toe zelf de weg te kiezen die we willen gaan. Met betrekking tot het onderwerp keuze vertelde God aan het oude Israël, “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven…” (Deut. 30:19).

De Russische schrijver Fyodor Dostojevsky gaf op overtuigende wijze uiting aan wat wel gezien mag worden als overheersende visie van het Westen op het belang van een vrije wil. In 1864 schreef hij in zijn Notes From the Underground over onze behoefte aan zelfbeschikking: “De mens heeft slechts zijn eigen vrije wil nodig, wat het ook kost en waar het ook toe leidt.”

Maar wat zijn de voor- en nadelen van de vrije wil van de mens? We moeten onthouden dat keuzevrijheid zowel goede als slechte keuzes toestaat. De kosten kunnen overweldigend zijn. Onze keuzes kunnen leiden tot desastreuze gevolgen.

In het begin van de 20e eeuw maakten de mensen, net als nu, in vrijheid hun keuzes. Nationale leiders namen noodlottige keuzes. Trots, koppigheid, angst, strategische tijdschema’s en verstikkende politieke en militaire verbonden maakten allemaal deel uit van het begin van Wereldoorlog I. Toen eenmaal de condities zover waren, vonden de naties die in oorlog waren zichzelf gevangen in een ravijn van continue, bijna oneindige afslachting van jonge soldaten. Zulke patronen zien we door de eeuwen heen.

Maar, in alle chaos, de werkelijke vraag is niet of God levend is en luistert naar de mensen, maar of zij luisteren naar Hem.

Paulus beschreef de conditie van de mensen beknopt: “Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet” (Rom. 3:15-17). Helaas, maar niet alle vernietiging, ellende, verdriet en lijden komt neer op degenen die slechte beslissingen nemen. Veel gevolgen van onze keuzes komen zonder onderscheid op de onschuldigen terecht. Onschuldige mensen kunnen vaak getroffen worden en worden vaak getroffen. Al te vaak lijden degenen die niets te maken hadden met slechte keuzes het meeste ervan.

Mozes bevestigt dit principe: “De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht” (Num. 14:18). Sommige gevolgen van zonde duren generaties lang voort.
De verkeerde keuzes van de mensheid zijn de reden van het meeste lijden dat we in deze wereld zien.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.