Biibelstudie Cursus Les 4: Waarom laat God lijden toe?
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe

Van veel tragedies en lijden kan de oorzaak achterhaald worden: onze eigen al te menselijke handelingen en beslissingen. In een wereld met keuzevrijheid lijden sommige keuzes onvermijdelijk tot slechte resultaten.

Handelingen leveren consequenties op. We weten dat we oogsten wat we zaaien, maar we realiseren ons niet wat de bron van deze uitspraak is – de Bijbel (Gal. 6:6-7). Duizenden jaren geleden merkte een van de vrienden van Job – geen onbekende met lijden – op dat “wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het” (Job 4:8).

Eeuwen later bekeek de Hebreeuwse profeet Hosea de treurige geestelijke conditie van het Koninkrijk van Israël. Afgoderij, geweld en immoraliteit waren aan de orde van de dag (Hos. 2, 4).

Binnen een aantal jaren zou het machtige Assyrische Rijk vanuit het oosten binnenvallen en zou het Koninkrijk verwoesten door duizenden inwoners af te slachten en de Israëlische overlevenden tot slaven te maken.

God openbaarde aan Hosea wat er te wachten stond en waarom. “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij” (Hos. 8:7). “Gij hebt goddeloosheid geploegd, misdaad geoogst; de vrucht van leugen hebt gij gegeten…” (Hos. 10:13). Het was onvermijdelijk dat de zonden van het volk hen uiteindelijk in zouden halen

Wanneer duizenden sterven door natuurgeweld – orkanen, tyfonen, tornado’s en droogtes – geven de mensen de schuld aan God. Maar, zoals God de oude Israëlieten al verteld had, zou Hij hen zegenen met goed weer wanneer zij Hem zouden gehoorzamen (Lev. 26:3-4; Deut. 28:12).

De meesten kozen er echter voor om niet te gehoorzamen. Die beslissing had niet alleen invloed op hun eigen leven, maar ook op dat van hun kinderen, die het slachtoffer werden van de onverstandigheid van hun ouders. De onschuldigen lijden vaak voor de zonden van anderen. Dat is een van de tragische gevolgen van verkeerde keuzes.

Wanneer we het lijden analyseren, kunnen we er heel veel van leren als we maar de omstandigheden terugbrengen naar hun oorzaak.

Spreuken 22:3 waarschuwt ons de gevolgen op lange termijn van onze keuzes te overwegen:

“De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.”


Wanneer we kijken naar de belangrijkste oorzaken van lijden, hoeven we vaak niet verder te kijken dan naar onszelf. Op de een of andere manier is de onderliggende oorzaak van het meeste lijden zonde.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.