Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Eerst het Goede Nieuws

Veel mensen nemen aan dat de bijbelse profetieën enkel slecht nieuws voorspellen. Veel voorspelde gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden zijn ongelofelijk beangstigend en traumatische. De Bijbel is hierover glashelder — alsook over de redenen waarom deze gebeurtenissen plaats moeten vinden.

Maar de Bijbel is ook helder dat zowel slecht nieuws als goed nieuws in het vooruitzicht liggen. Alhoewel de wereld binnenkort haar donkerste dagen zal zien, zullen deze on­weers­wolken een tijdperk inluiden van een fantastische wereld zoals we nog nooit hebben gezien en ons nauwelijks kunnen voorstellen. Jezus Christus beschreef deze ontzagwekkende gebeurtenissen als "het begin van de weeën" (Matthéüs 24:8).

Paulus vergeleek de gebeurtenissen in de eindtijd met de moeite van een vrouw in barensweeën. Maar haar pijn zal snel vervangen worden door vreugde; zij vergeet haar kwelling zodra nieuw leven in de wereld (Romeinen 8:18, 23) komt.

Hoewel de les die u leest draait om bepaalde traumatische gebeurtenissen die plaats zullen vinden, zullen we later in de les de fantastische wereld van morgen bespreken — het tijdperk dat volgt na deze wereld van pijn en verdriet.

Houdt u in gedachten dat als wij de hiermee verband houdende profetieën lezen dat, zoals besproken in de vorige les, God altijd in controle is en alles voor een doel doet, zelfs wanneer dat doel niet altijd helder is voor ons.

Zo zal het ook zijn met de gebeurtenissen in de eindtijd. God kent onze natuur; Hij begrijpt de manier waarop wij denken en handelen. Hij heeft de afgelopen 6.000 jaren van menselijke beschaving gezien dat wij regelmatig en herhaaldelijk enorm lijden over onszelf afroepen door onze eigen keuzes en wandaden. Zoals de Bijbel treffend en vaak uitlegt, oogsten wij wat wij maaien (Galaten 6:7-8, Hosea 8:7).

Hou dit in gedachten als we onderzoeken wat onze wereld te wachten staat. De profetieën openbaren dat de mensheid zichzelf tot de rand van uitsterven zal brengen. Maar het openbaart ook hoe wij zullen overleven!

Voordat wij beginnen, raden wij u sterk aan om ieder geciteerd vers in uw eigen Bijbel op te zoeken. Deze les zal specifieke verzen bespreken die dikwijls onderdeel uitmaken van lange en gedetailleerde profetische passages. Veel van de Bijbel is gewijd aan profetieën in de eindtijd.

Wij moedigen u aan om de verzen en hun context te lezen—inclusief, in vele gevallen, de rest van het hoofdstuk om een dieper begrip te krijgen van gebeurtenissen in de eindtijd.
We nodigen u ook uit om onze gratis boekjes aan te vragen "Leven Wij in de Eindtijd?" en "Hoe Bijbelse profetieën te begrijpen?". Neemt u contact met ons op via het adres in uw land of het land het dichtste bij. Beide boekjes zullen uw begrip van Bijbel profetie en de eindtijd vergroten.
vraag aan het boekje Evangelie van Gods koninkrijkSubscribe © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.