Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Inleiding

De wereld veranderde voorgoed in 1945. Het jaar waarin de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki, Japan tot ontploffing werden gebracht, demonstreerde de mens voor de eerste keer het beangstigende potentieel om al het menselijke leven te vernietigen. Sindsdien zijn onze wapens alleen nog maar destructiever en bedreigender geworden. Zoals wij in deze les zullen zien, spelen vele van deze bedreigingen voor het overleven van de mensheid een belangrijke rol in de bijbelse profetieën.

"De hedendaagse profeten...zijn dikwijls niet de godsdienstige leiders, maar wordt gevormd door een groep academici die - gebroken hebbend met de beperkingen van hun professie - ons tijdperk in ogenschouw hebben genomen vanuit een brede perspectief. De uitkomst luidt dat er accuut gevaar dreigt."
— Jonathan Sacks, hoofdrabbi, Groot-Brittannië

Sinds mensenheugenis zijn wij gefascineerd door het weer. Door de lucht te observeren — de verplaatsende schaduwen, kleuren en vormen van de wolken — kunnen wij dikwijls veranderingen in het weer voorspellen.

Bijna 2.000 jaar geleden becommentarieerde Jezus Christus deze zelfde fascinatie: "Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?" (Matthéüs 16:2,3 NBG vert.).

Wat Jezus wilde zeggen is dat onze ingeboren fascinatie voor het observeren en analyseren van de weersomstandigheden ons iets zouden moeten vertellen: namelijk dat wij ook de tekenen van onze tijd zouden moeten opmerken en analyseren.
Maar eenieder die het weer voorspelt weet dat de omstandigheden snel kunnen veranderen.
Vernietigende stormen kunnen zich plotseling manifesteren, verwoesting aanrichten, en even snel weer wegdrijven als hoe ze begonnen. Dikwijls kan het weer er dreigend uitzien en de lucht donker kleuren en er onheilspellend uitzien, maar ontwikkelt er zich geen storm. Het potentiële gevaar trekt voorbij.

Zo is het ook als we de bijbelse profetieën beschouwen. Goedbedoelende mensen hebben profetieën gekoppeld aan geopolitieke gebeurtenissen en trends en geconcludeerd dat bijbelse profetieën voor hun ogen in vervulling gaan. Maar dan duiken er onverwachte factoren op, gebeurtenissen nemen een andere wending, en trends veranderen. En de voorspelde storm blijft uit
.
Deze soorten van vals alarm zijn vaker voorgekomen en zullen blijven voorkomen. Maar op een dag zal de storm in alle hevigheid toeslaan. Ontstellende en beangstigende bijbelse profetieën zullen in vervulling gaan. Bent u er klaar voor?


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.