Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Bedreigingen voor overleving

". . . We hebben een punt bereikt van historische crisis. De krachten gegenereerd door de techno-wetenschappelijke economie zijn nu groot genoeg om het hele milieu te vernietigen, dat wil zeggen, het materiële fundament van het menselijke bestaan."—Eric Hobsbawm

De wereld veranderde voorgoed in 1945. Het jaar waarin de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki, Japan tot ontploffing werden gebracht, demonstreerde de mens voor de eerste keer het beangstigende potentieel om al het menselijke leven te vernietigen.

Sindsdien zijn onze wapens alleen nog maar destructiever en bedreigender geworden. Die eerste atoombommen, alhoewel verwoestend, waren enkel 12 1/2 kiloton—oftewel een vergelijkbaar met 12.500 ton conventionele explosieven. De grootste bom die sinds de oorlog getest werd door de voormalige Sovjetunie, was 60 megaton of bijna 5.000 keer krachtiger dan de Hiroshima en Nagasaki explosies en volgens schattingen het vergelijkbaar met 60 miljoen tonnen van TNT.

Ook al werd het nucleaire wapenarsenaal tengevolge van verdragen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie teruggebracht, er blijven genoeg nucleaire raketkoppen over om al het menselijke leven vele malen te vernietigen. De vernietigende kracht die de Hiroshima bom ontketende, wordt geschat op enkel een miljoenste deel van de vernietigende macht van het nucleaire arsenaal dat in de wereld voorradig is.

Naast de Verenigde Staten en Rusland, hebben tenminste vijf andere naties nucleaire wapens: Groot-Brittannië, Frankrijk, China, India en Pakistan. Experts nemen aan dat andere landen ook nucleaire raketkoppen en lanceersystemen bezitten en dat nog meer andere naties alles in het werk stellen om nucleaire wapens te ontwikkelen.

De nucleaire bedreiging blijft de voornaamste bedreiging vormen voor het overleven van de mensheid. Maar het is bij lange na niet de enige bedreiging. Autoriteiten sommen meerdere mogelijkheden op van menselijke acties of natuurrampen waardoor het meeste — zoniet al — het menselijke leven zou worden geëlimineerd.
Onder andere:

Chemische wapens. Vele landen bezitten voorraden van zenuwgas en andere nachtmerrieachtige bereidingen zo dodelijk dat een enkel ingeademd druppeltje of door de huid geabsorbeerd, een mens binnen enkele minuten zou doden.

• Biologische wapens. Vele landen hebben ook biologische wapens ontwikkeld. De door de mens veroorzaakte epidemieën, zouden zich als een bosbrand door weerloze bevolkingen kunnen verspreiden.

• Conventionele wapens. De mens gaat verder met het ontwikkelen van conventionele bommen en raketten, zelfs terwijl hij ook nachtmerrieachtige laserwapens, fragmentatiebommen en neutronen bommen bouwt.

• De milieuvernietiging. Alhoewel sommige naties indrukwekkende vooruitgang hebben geboekt in het verminderen van de milieuvervuiling, verergeren de omstandigheden in arme landen in rap tempo. Toenemende lucht-, grond- en watervervuiling vormen de belangrijke bedreigingen voor de menselijke gezondheid—en zelfs levens—in vele gebieden.

Ziekte epidemieën. Van AIDS wordt geschat dat het meer levens heeft gekost dan enige andere epidemieën die de wereld geteisterd hebben, inclusief de pest van de Middeleeuwen en de wereldwijde griep epidemie van 1918-19. Andere geheimzinnige moordende ziektes, zoals Ebola, Lassa koorts, Marburg virus, Machupo virus en dengue koorts (of knokkelkoorts), zijn in recente jaren opgedoken.

De hongersnood. Met toenemende verarming van de grond, watertekorten, droogte en sociale onrust verhogen het spookbeeld dat verwoestende hongersnoden ieder moment zouden kunnen terugkeren.

Natuurrampen. Aardbevingen, orkanen, tyfoons, overstromingen en tornado's kosten jaarlijks duizenden levens. Wetenschappers erkennen dat asteroïden en meteoren de aarde in het verleden herhaaldelijk hebben geraakt —en in de toekomst zouden kunnen raken, met verwoestende uitwerking op iedere inwoner van de aarde.
Zoals wij in deze les zullen zien, spelen vele van deze bedreigingen voor het overleven van de mensheid een belangrijke rol in de bijbelse profetieën.
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.