Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht Hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Punten ter Overweging

Deze vragen zijn bedoeld als een studiehulpmiddel, om te prikkelen tot verdere overwegingen over de opvattingen die in deze les behandeld zijn en om u te helpen ze op persoonlijk niveau toe te passen.

We raden u aan om de tijd te nemen om uw antwoorden op deze vragen op te schrijven en ze te vergelijken met de bijbelaanhalingen die erbij gegeven worden. Neemt u alstublieft contact met ons op als u commentaar, vragen of suggesties heeft over de bijbelstudie cursus of deze les..

• Sommige bijbelse profetieën voorspellen dat donkere dagen nog in de toekomst liggen, maar zijn bijbelse profetieën altijd slecht nieuws? (Mattheüs 24:8; Romeinen 8:18-23).

• Hoe communiceert God op voorhand aan de mensheid Zijn wil betreffende hetgeen gaat gebeuren? (Amos 3:7; Hebreeën 1:1-2).

• Het voorspellen van een gebeurtenis dat gaat plaatsvinden is één ding maar iets anders is het om het tot stand te brengen. Kan God laten geschieden wat Hij voorzegt? (Jesaja 46:9-11).

• In de Olijfberg profetie gaf Jezus zowel een waarschuwing als een voorspelling van een bepaalde ontwikkeling die zou aanvangen aan het begin van de kerk en zich zou voortzeten tot aan Zijn wederkomst. Wat is die ontwikkeling? (Mattheüs 24:3-5, 11, 24).

• Jezus voorspelde over drie andere karakteristieke eigenschappen die ook sterk zullen overheersen in onze wereld tegen het einde der tijden? Welke zijn dit? (Mattheüs 24:6-8).

• Wat zei Jezus dat het lot van de mensheid zou zijn als God niet zou ingrijpen in de wereld gebeurtenissen? (Mattheüs 24:21-22).

• Wat vermaant God's Woord ons om te doen als voorbereiding op deze toekomstige tijd? (1 Thessalonicenzen 5:4-11; Lukas 21:34-36; Marcus 13:33-37; Openbaring 3:3).

• Waartoe was Jezus geboren en waarom keert Hij terug naar aarde? (Johannes 18:37; Lukas 1:30-33; Daniël 7:13-14).

• Veel problemen van deze wereld kunnen worden herleid naar de kwade invloeden van Satan de duivel (1 Johannes 5:19; Openbaing 12:9). Zal Satan in het bijzonder extra aktief zijn vlak vóór de wederkomst van Christus? (Openbaring 12:12-13, 17).

• Met welke kennis zal de wereld gevuld zijn als Gods regering de invloed van de duivel vervangt? (Jesaja 2:3, 11:9).

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.