Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Een Gevaarlijke Stervende Wereld

Naast enorme religieuze misleiding zouden volgens de voorspelling van Jezus Christus nog andere omstandigheden de wereld in haar greep houden?
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk . . .” (Mattheüs 24:6, 7, NBG Vert.).

De eerste Wereldoorlog begon in 1914 en werd nauwelijks twee decennia later door de tweede wereldoorlog gevolgd. Beiden waren zo ontstellend bloedig en vernietigend, dat zij tot een wereldwijde inspanning leidden om blijvende vrede te realiseren, eerst door de Nationale Liga en daarna de Verenigde Naties. Ondanks deze nobele intenties heeft de wereld talloze andere grote oorlogen en kleinere gewapende conflicten laten zien.
De wereld blijft gevaarlijk en onvoorspelbaar—en profetieën vertellen ons dat het zal verergeren.

Heeft Jezus Christus nog een belangrijke gebeurtenis voorspeld, een die dikwijls gepaard gaat met oorlog?

“en er zullen zijn hongersnoden . . .” (vers 7, Staten Vert).

Zullen andere omstandigheden ook voor veel lijden zorgen?
“pestilentiën, . . .” (zelfde vers, Staten vert.).

De sociale onrust en verstoring van landbouw en distributiesystemen die oorlog vergezellen, leiden tot voedseltekorten en hongersnood. De hongerige, verzwakte slachtoffers van oorlog zijn ontvankelijk voor ziektes en epidemieën. De oorlog brengt verwoesting en onnoemelijke lijden en niet enkel voor de strijders zelf.

Natuurlijk zijn niet alle hongersnoden en epidemieën strikt het resultaat van oorlog. Erosie van de bovenste aardlaag, minerale uitputting van de grond, verlies van akkerland, verontreiniging van water en grond, en corrupte regeringen en beleid dragen ook bij aan ons groeiende onvermogen om onszelf van voedsel te voorzien. Natuurrampen zoals droogte, overstromingen en abnormale hitte of koude vernietigen de gewassen kunnen ook hongersnoden voortbrengen. Ziekten volgen dikwijls snel om een verzwakte bevolking nog meer te teisteren.

Vele menselijke gewoonten—zoals het vervuilen van onze omgeving, slechte voedingsgewoonten, gebrek aan hygiëne en de opeenhoping in steden— leggen de basis voor hongersnoden en epidemieën. Met hetzelfde gemak waarmee in een paar uur de wereld rond reizen kunnen ongemerkt ziekten zich verspreiden.

Heeft Jezus Christus natuurrampen voorspeld?
“en aardbevingen in verscheidene plaatsen...” (zelfde vers).

Zullen ondanks deze gruwelen de leefomstandigheden in de wereld verder verslechteren?

“Doch dat alles is het begin der weeën” (vers 8, NBG Vert.).Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.