Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht Hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Verklarende woordenlijst

 

Blind zijn: Het niet in staat zijn om te zien. “In de Bijbel wordt blind zijn vaak gebruikt om iemands naïviteit op geestelijk vlak aan te duiden... een gebrek aan goed begrip als gevolg van ongeloof” (Unger’s Bible Dictionary, “Blindness”).

Menselijke Natuur: De karaktereigenschappen, neigingen en het gedrag van een mens. Bij de geboorte is de menselijk natuur feitelijk neutraal. Echter, na verloop van tijd onder invloed van Satan, wordt de menselijke natuur vooral gekarakteriseerd door ijdelheid, jaloersheid, hebzucht en zelfrechtvaardiging. Aangezien we schepsels zijn met een vrije wil wordt er van ons verwacht dat we egoïstische eigenschappen overwinnen en ons laten leiden door Gods Geest.

Messias: Een Hebreeuws woord dat letterlijk ‘gezalfde’ betekent wat geheel overeenkomt met het Griekse woord "christos" dat vertaald wordt met Christus. In Israël werden vroeger mensen en voorwerpen die een heilig doel hadden met olie begoten . . . De Israëlieten dachten er niet aan om een koning te kronen, maar juist te ‘zalven’ met olie als hij de troon besteeg . [De komende Messias] zal de wereldmachten vernietigen met Zijn oordeel, Israël verlossen van haar vijanden, en haar heroprichten als een natie. De Messias is de Koning van dit komende koninkrijk en van Zijn politieke en religieuze domein zullen allen naties zich onderwerpen. Zijn missie is om Israël af te lossen en Zijn Heerschappij zal universeel zijn. Dit is het heldere beeld van de Messias in bijna alle schriften van het Oude Testament welk naar Hem wijzen” (The Zondervan Pictorial Bijbel Woordenboek, “Messiah”).

Profetie: Een voorspelling van hetgeen dat gaat gebeuren. “Een redevoering uitgaande van goddelijk inspiratie van de doelen van God, het zij een verwijting of aanmaning aan het adres van de bozen of een vertroosting aan de gekwelde of het openbaren van verborgen dingen; vooral door het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen” (Gereviseerde Thayer’s Griekse Engels Lexicon, “Propheteia”).

Teken: “De verzamelnaam van diverse Hebreeuwse en Griekse woorden, welke doorgaans een wonderbaarlijk, of, tenminste, een goddelijke sein aanduiden van een (algemene) toekomstige gebeurtenis” (Unger’s Bibelse Woordenboek., “Sign”).

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.