Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Drie Facetten van het Evangelie

Van het begin af heeft God Zijn verlangen getoond om een eeuwige relatie te bouwen met het menselijke ras. Het Evangelie omvat drie aspecten van Zijn plan om deze geestelijke relatie te bouwen. Alles centreert zich rond Jezus Christus.

Eenvoudig gezegd is onze toegang tot deze eeuwige relatie afhankelijk van:
1. Wat God voor ons gedaan heeft,
2. Wat God voor ons doet en
3. Wat God zal doen voor ons.

Alle drie worden bereikt door Jezus Christus.
Het eerste facet van het evangelie is de rol van het leven, dood en opstanding van Jezus in ons behoud. Zonder welke er geen enkel middel zou zijn om ons met God te verzoenen en om het proces van behoud te beginnen. Dit is waar de meeste theologen de klemtoon plaatsen, maar dikwijls met de uitsluiting van twee andere belangrijke aspecten. Velen interpreteren dit aspect van Gods plan als het einde van het behoudenisproces. In realiteit is het enkel maar het beginpunt.

Het tweede aspect vloeit van de belofte van Christus om een "Helper," de Geest van God, te sturen om de volgelingen van Christus te leiden in het begrijpen en een leven leiden in de waarheid van God (Johannes 26) Wanneer iemand in geloof zich bekeert en het geschenk van Gods Geest ontvangt (Handelingen 2:38), begint hij een door de Geest geleid leven. Door middel van Zijn Geest, zoals Paulus uitlegde, is “God het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt" (Filippenzen 2:13).

Om ons te helpen behoud te verkrijgen, doet Christus, als onze Hoge Priester, voorspraak voor ons aan de rechterhand van de Vader in hemel. Vele passages in het boek Hebreeën versterken dit punt.
Wij worden aangemoedigd," Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd" (Hebreeën 4:16).

Het derde aspect van onze relatie met God mogelijk gemaakt door Jezus Christus is wat plaatsvindt wanneer Christus terugkeert. In die tijd zullen zij die "in Christus" zijn (Romeinen 8:1), zij die Gods Geest hebben, het Koninkrijk Gods erven—zullen onsterfelijke geestelijke wezens worden in de eeuwige familie van God door de opstanding in het eeuwig leven (1 Korinthiërs 15:50-54) Als koningen en priesters zullen zij Christus assisteren in het regeren over de naties (Openbaring 5:10; 11:15).

Geen een van deze drie aspecten van het evangelie zou boven het andere moeten worden gesteld. Noch kan één van deze drie worden verwaarloosd zonder dat het evangelie welke verkondigd werd door Jezus en Zijn apostelen, verdraaid wordt. Alle drie zijn essentiële onderdelen van het evangelie van het Koninkrijk Gods.

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.