Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Inleiding

Is het werk van georganiseerde godsdienst heden ten dage het Koninkrijk van God op aarde? Dit is de kern dat bepalend is voor de denkbeelden van de godsdienstige wereld van tegenwoordig. Maar is het hetzelfde Koninkrijk van God dat de Bijbel beschrijft? In deze les zult u de bijbelse antwoorden op deze belangijke vragen ontdekken..

 ". . . Toen het gebouw van de kerk bijna voltooid was, het. . . Doctrine van de regering van Christus op de aarde was. ..verworpen als een absurde uitvinding van ketterij en fanatiekelingen" (Edward Gibbon, de Afname en herfst van het Romeinse Rijk, verkorte uitgave, 1967, p. 234)

De ruïnes van de oude Romeinse Forum liggen in stilte, een scenario van verval waar keizers van weleer over zo’n machtig rijk regeerden. De heidense tempels van Jupiter en Venus zijn relikwieën van voorbije glorie. Bezoekers staren naar de ruïnes en verbeelden zich hoe het eruit zou hebben gezien in hun pracht.

Over dit schouwspel zijn de schaduwen van kruisen boven de vele kerken, die de stad omringen, duidelijk zichtbaar. Voor sommigen zijn zij een passend symbool van de triomf van de kerk over het rijk dat letterlijk gelovigen vervolgde en probeerde het Christendom te verdelgen.

Is het werk van georganiseerde godsdienst heden ten dage het Koninkrijk van God op aarde? Dit is de kern dat bepalend is voor de denkbeelden van de godsdienstige wereld van tegenwoordig. Maar is het hetzelfde Koninkrijk van God dat de Bijbel beschrijft?

Heeft het Christendom blijvende vrede gebracht aan de wereld en zijn inwoners zoals voorspeld door de Bijbelse profeten? Is het Koninkrijk van God gevestigd door een georganiseerde kerk of door honderden kleine, verdeelde denominaties? Of is, zoals sommigen geloven, het Koninkrijk van God eenvoudig de innerlijke inwoning van Gods Geest in onze harten?

Dergelijke aannames hebben dramatisch de denkwijzen van de godsdienstige wereld gevormd omtrent het evangelie dat door Jezus Christus werd gebracht.

Wat bedoelde Jezus precies toen Hij over het Koninkrijk van God sprak? Verwees Hij naar de Kerk die Hij door Zijn volgelingen oprichtte? Of sprak Hij over iets totaal verschillend?

Dit zijn belangrijke vragen. Velen hebben een eigen invulling gegeven aan de heldere en onmiskenbare taal die Jezus gebruikte toen Hij Zijn volgelingen over het komende Koninkrijk van God instrueerde. Maar door de eeuwen heen is in de Christelijke wereld, de persoon Jezus, niet als boodschapper maar als kern van Zijn boodschap verheven. Om in staat te zijn de boodschap die Jezus Christus kwam brengen, het evangelie van het koninkrijk van God, te begrijpen (Markus 1:14) moet je de bijbelse antwoorden op deze vragen ontdekken.
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.