Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Het Koninkrijk in de Evangeliën

De Zondervan grafische encyclopedie van de Bijbel zegt dit over het Koninkrijk van God: "Het woord 'koninkrijk' komt vijfenvijftig keer voor in Mattheüs; twintig keer in Markus, zesenveertig keer in Lucas en vijf keer in Johannes.

Wanneer voor het gebruik van dit woord een ruimere betekenis wordt aangemeten zodat verwijzingen naar seculaire koninkrijken en voor parallelle verzen van dezelfde uitspraken van Jezus, de zinsnede 'het Koninkrijk van God' en gelijkwaardige uitdrukkingen (b.v., 'het Koninkrijk van hemel,' 'Zijn koninkrijk') ook meetellen, komt  het aantal  ongeveer op tachtig keer.. . Deze statistieken tonen de geweldige positie van dit begrip in de leer van Jezus. . . Daar is, derhalve, weinig twijfel mogelijk dat  'het Koninkrijk van God' het hoofdthema was van Zijn leer" (het Vol. III, Zondervan, 1976 p. 804).

En Jezus vergeleek het krijgen van behoud met het binnengaan van het Koninkrijk (Mattheüs 19:16, 23-24) en Hij legde het verwerpen van behoud uit in termen van uitsluiting van het Koninkrijk (Lucas 13:28). De boodschap van behoud wordt ook genoemd "het woord van het Koninkrijk" (Mattheüs 13:19). De hoop en troost van een Christen kan men zeggen, ligt in het binnengaan van het Koninkrijk (Markus 10:15).

Het doel van een Christen is "eerst het Koninkrijk Gods zoeken" (Mattheüs 6:33). Rechtvaardigde mensen worden "zonen van het Koninkrijk" genoemd (Mattheüs 13:38). Het thema van vele van de gelijkenissen van Christus is het Koninkrijk Gods (verzen 44-45, 47).

Sommige van de vele bijbelse termen voor het Koninkrijk van God en referenties ernaar worden uitgelegd in ons gratis boekje: Het Evangelie van het Koninkrijk. Vergeet niet om uw gratis kopie aan te vragen.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.