ë
Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Aardse Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Punten ter overweging

Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp. Wij raden u aan om de tijd te nemen de antwoorden op deze vragen uit te schrijven en deze te vergelijken met de aangereikte verzen. Neem a.u.b. schriftelijk contact met ons op met eventueel commentaar of suggesties en met vragen over deze les of de rest van de cursus.


• Wie is de God van de era waarin wij nu leven? Wie overtuigt mensen dat Gods wegen dwaas zijn? (1 Korinthiërs 2:14; 2 Korinthiërs 4:4, Efeze 2:2)

• De nakomelingen van Abraham werden het letterlijke koninkrijk van Israël. Wie was geboren om de troon te erven en om over dit koninkrijk te regeren? (Mattheüs 1:1; Lukas 1:32; Handelingen 13:21-23).

• Wat zal er met de koninkrijken van deze wereld gebeuren, die door het beeld in de droom van Nebukadnezzar vertegenwoordigd worden? (Daniël 2:34-35).

• Wat is het "goede nieuws" van de profetie van Daniël? Wiens koninkrijk zal de koninkrijken van mensen vervangen? (Daniël 2:44).

• Wie was geboren om koning te zijn over alle koningen, regerend over een fysieke koninkrijk op aarde? (Jesaja : 6-7, Openbaring 17:14; Daniël 7:13-14).

• Wat was, vanaf het begin de voornaamste taak van Jezus? (Markus 1:14; Lucas 8:1; Handelingen 1:3; Mattheüs 28:19-20, Lucas 9:1-2; Mattheüs 24:14; Markus 16:15).

• Moeten wij ijverig tegen valse evangelies zijn die de leerstellingen van Christus zouden kunnen verdraaien? (Galaten 1:6; 2 Petrus 2:1-2, Galaten 1:8-9). Heeft Christus voor valse leraren gewaarschuwd? (Mattheüs 7:13-15, Kolossenzen 2:8).

• Wie zal met Christus in Zijn Koninkrijk op aarde regeren? (Openbaring 20:6; openbaring 3:21; Openbaring 5:10).

• Hoe zal de aarde onder deze nieuwe regering getransformeerd worden? (Jesaja 51:3; 41:18-20; 35:1-2, 7; Micha 4:3-4; Jesaja 11:9; Jeremia 31:31-34).

 
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.