Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Samenvatting

Onze wereld wordt beheerst door de grote Verleider, Satan de duivel. Jezus Christus kwam als drager van het goede nieuws, het evangelie, van het Koninkrijk van God. Hij is de "zekere edelman [die] ging in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en terug te keren" over wie Hij sprak in een van Zijn parabels (Lucas 19:12) Hij vertelt dat ons te bidden: "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,gelijk in de hemel alzo ook op de aarde" (Mattheüs 6:10).

Het is van vitaal belang dat iedereen die vertrouwt op dat God zich herinnert, zoals de apostel Paulus ons eraan herinnert: ". . . Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus" (Titus 2:11-13).

Ondertussen zal "dit evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn" (Mattheüs 24:14). Trouwe dienaren van God zullen door blijven gaan met het volbrengen van Christus gebod naar Zijn aanhangers: "Ga de ganse wereld in en predikt het evangelie aan elk een" (Markus 16:15).

Om de punten, die in deze les behandeld zijn beter te begrijpen, vergeet niet om de volgende gratis boekjes aan te vragen:

  • Het evangelie van het Koninkrijk
  • Wat Is Uw Bestemming?
  • De Weg naar Eeuwig Leven.
  • Bestaat God?
  • Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen
  • De Bijbelse Rustdag- Zaterdag of Zondag?
  • Verenigde Staten en Brittannië in Bibelse Profetieën

Voor je gratis kopieën neem contact op met onze kantoren in uw land of de landen dicht bij u in de buurt, die op onze contactpagina's voorkomen.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.