Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken

Hoewel we vele bijbelse referenties aanhalen voor uw gemak, is dit toch bedoeld als een Bijbel studie cursus. Om volledig voordeel te halen uit elke les dient u actief deel te nemen. Vaak voegen we achter een Bijbelaanhaling een of meerdere schriftgedeeltes na het woord vergelijk.
Deze verzen zijn meestal gelijk aan de passage die aangehaald wordt, maar vaak voegen ze begrip en een breder perspectief toe. Bij het bestuderen van elke les raden we u dan ook aan om elk schriftgedeelte dat wordt aangehaald te lezen.

We maken ook opmerkingen die belangrijke punten in deze les ondersteunen. Zulke opmerkingen worden soms gevolgd door Bijbelaanhalingen die niet woordelijk weergegeven worden. Ook nu geldt weer dat, om zoveel mogelijk voordeel te halen uit elke les, u elke aanhaling zou moeten opzoeken. De extra tijd die hiermee gemoeid gaat zal meer dan beloond worden door het toegenomen begrip over het betreffende onderwerp.

De context van de aanhaling is eveneens van belang. Vaak weerhoudt het gebrek aan ruimte ons ervan om alles van een bepaalde aanhaling weer te geven als we wel zouden willen. Het is dus uw tijd en moeite meer dan waard om deze passages op te zoeken die al weergegeven zijn in de les en de verzen ervoor en erna te lezen. Wanneer u dit doet zal dit uw begrip van en vertrouwdheid met Gods Woord, de Bijbel, alleen maar vergroten.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.