Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat

De apostel Johannes vat Gods motivatie en karakter in drie simpele woorden samen: “God is liefde” (1 Joh. 4:8, 16). Zijn handelen met ons wordt ingegeven door Zijn liefde – Zijn zorg, Zijn bezorgdheid en zelfs Zijn corrigerend handelen – zodat we Zijn geschenk van eeuwig leven als leden van Zijn familie kunnen ontvangen.

Een aantal apostels vatten Gods houding en benadering van liefhebbende zorg en bezorgdheid voor ons met de term genade samen. Paulus, Petrus en Johannes gebruiken dit woord dikwijls. Wat bedoelen ze hiermee, en hoe kan dit ons helpen om onze Schepper beter te begrijpen?

Genade is het meest gebruikte woord in moderne bijbelvertalingen voor het oorspronkelijke Griekse woord charis.  Er is geen eenvoudig nederlandstalig equivalent voor.  Charis betekent “datgene wat vreugde veroorzaakt, plezier, voldoening, vriendelijkheid (en) acceptatie, een verleende of verlangde vriendelijkheid of een gunst gedaan zonder de verwachting dat deze teruggedaan zal worden; de absolute onvoorwaardelijke uiting van de liefhebbende goedheid van God aan mensen in de mildheid en vrijgevigheid van de Gever” (Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament, 1993, p. 1469). Het komt van het Griekse werkwoord chairo, hetgeen betekent “zich verheugen” (zelfde bron).

Charis wordt ook wel vertaald als “gunst”, “dank” en “plezier”. Een eenvoudige manier om genade te definiëren zou zijn om het te omschrijven als een onverdiende gunst van God jegens ons – ingegeven door Zijn liefde voor en bezorgdheid om ons, speciaal degenen van ons die Zijn uitnodiging om een relatie met Hem aan te gaan accepteren. Het omvat al de wonderbaarlijke geschenken die God ons zo goedgunstig aanbiedt.

Paulus begint zijn brieven aan de kerken heel typerend met “Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.” Hiermee wilde hij zijn publiek Gods goedgunstigheid jegens degenen die Zijn uitnodiging accepteren inprenten.

Hoe brengt God Zijn liefde jegens ons door genade tot uitdrukking?

 1. Door genade openbaart God Zichzelf en helpt ons om Hem en Jezus Christus Zijn Zoon te leren kennen (Joh. 1: 14-16).

 2. God roept ons door Zijn genade (Gal. 1:15).

 3. Door genade verklaart God ons “gerechtvaardigd” – rechtvaardig en vrij van de zonde – als resultaat van het offer van Jezus Christus (Rom. 3:24; Titus 3:7).

 4. God biedt ons behoud – Zijn gift van eeuwig leven – aan door genade (Rom. 5:15-18; Titus 2:11; 3:5; Hand. 15:11).
 5. Door genade staat God ons toe een relatie met Hem te aan te gaan (Rom. 5:1-2).

 6. God redt ons door Zijn genade (Ef. 2:5, 8).

 7. Door Gods genade offerde God Jezus Christus op en offerde Jezus Christus Zichzelf op als offer voor de zonden van de gehele mensheid (Joh. 3: 16; Hebr. 2:9).

 8. Door genade geeft God ons “hulp in tijden van nood” (Hebr. 4:16).

 9. Door genade geeft God ons niet alleen datgene wat we nodig hebben, maar ook genoeg om te delen met anderen (2 Kor. 8:1-4, 9:8).

 10. God vergeeft ons door Zijn genade (Ef. 1:7).

 11. Door genade kwam Jezus Christus in het vlees in de rol van een dienaar zodat wij een Heiland konden hebben en eeuwig leven konden ontvangen (2 Kor. 8:9; vergelijk Fil. 2:5-11).

 12. God geeft ons vertroosting en hoop door genade (2 Thess. 2:16).

 13. Door genade schenkt God geestelijke gaven aan Zijn mensen voor het welzijn van degenen in Zijn Kerk (Ef. 4:7-16; 1 Petr. 4:10).

Gods genade – Zijn handelen met de mensheid,ingegeven door liefde -  zijn een onderdeel van het ware evangelie (Hand. 20:24). Het evangelie – het goede nieuws – is de boodschap van Gods plan om eeuwig leven in het Koninkrijk van God te geven aan al degenen die ooit geleefd hebben en ooit zullen leven. Dit wordt mogelijk gemaakt door het offer van Jezus Christus door onze straf voor onze zonden op Zich te nemen.

Het evangelie omvat ook het wonderbaarlijke nieuws dat God zal ingrijpen in de mensheid om ons te redden van onszelf en Jezus Christus zal zenden om het Koninkrijk van God op aarde te vestigen. (Om de waarheid over het Koninkrijk van God beter te begrijpen adviseren wij u om een gratis exemplaar van het boekje Het Evangelie van het Koninkrijk aan te vragen.)


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.