Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Terug naar het Begin

Aan het begin van deze les was onze focus gericht op Gods wens om een eeuwige relatie aan te gaan met Zijn menselijke schepping. Hij wil graag Zijn goddelijke natuur delen met Zijn kinderen. Door de eeuwen heen heeft God individuën – maar ook een volk – geroepen tot een speciale verbondsrelatie met Hem. De daaruit resulterende goddelijke verbonden omvatten vele beloftes die God heeft vervuld en nog zal vervullen voor zijn volk.

   Om te beginnen nodigde God bijna 2000 jaar geleden een geestelijk volk, degenen die in Zijn Kerk zijn geroepen (Gal. 6:16), uit om een relatie met Hem te hebben. Hij stelde een proces in werking om dat te bewerkstelligen. De Bijbel noemt dat proces bekering (Hand. 3:19, 15:3).

   God roept ons op een persoonlijk relatie met Hem aan te gaan. Merk op dat het Gods “goed voorrecht” is om ons Zijn beloftes en geschenken te geven: “Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in eht goede en het erk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in uy verheerlijkt worde, en gij in Hem...” (2 Thes. 1:11-12).

   In het begin gaf God de mens een cruciale keuze gesymboliseerd door de twee bomen in de Hof van Eden (Genesis 3). God biedt opnieuw Zijn volk de gelegenheid aan om te eten van de boom des levens en een eeuwige relatie met Hem aan te gaan. Dit is de geestelijke vervulling van Gods primaire bedoeling met Adam en Eva. Het offer van Jezus Christus maakt dit alles mogelijk.

   Jezus zegt ons: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad” (Op. 22:13-14).

   Vergeet niet de zekere vervullilng van de inspirerende belofte van de relatie op grond van het Nieuwe Verbond die wij hebben met God. Hij komt Zijn beloftes na! Hij vat voor ons de relatie die Hij met ons allemaal wil hebben samen: “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen. En zijn zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want  deze woorden zijn getrouw en waarachtig” (Op.21:3-5).

   God roept ons – nodigt ons uit – tot deze eeuwige relatie met Hem als leden van Zijn familie. In de volgende les zullen we ontdekken hoe God wil dat we Zijn roeping beantwoorden en onze relatie met Hem ontwikkelen.

   Deze les heeft in het kort vele belangrijke aspecten behandeld van Gods plan en doel met de mensheid en Zijn handelen en relaties met ons. Om de belangrijkste punten uit deze les beter te kunnen begrijpen kunt u een gratis exempolaar van de volgende boekjes aanvragen:

  1. Wat Is Uw bestemming?
  2. De Weg naar Eeuwig Leven
  3. Het evangelie van het Koninkrijk
  4. Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen
  5. De Bijbelse Rustdag, Zaterdag of Zondag?
†††††††††††

 Neem contact op met ons kantoor in uw land (of het land het dichtst bij u) op de onderstaande lijst voor uw gratis exemplaren.

†††††††††††

The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.