Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Inleiding

“Er wordt hier beneden een geweldig plan uitgevoerd…”
- Sir Winston Churchill, Britse premier, 1940-1945, 1951-1954

Euripides, filosoof uit de 5e eeuw voor Christus, vroeg zich af: “Wat is God? Wat is niet God? Wat is er tussen mens en God? Wie zal het zeggen?”

Nu, zo’n 2.500 jaar later, zijn velen van ons nog steeds gefascineerd door en verbaasd over onze relatie met onze Schepper. De meesten denken dat Gods relatie en bemoeienis met de mensen gewoonweg een enorm, onpeilbaar mysterie is.

Aan de andere kant begrijpen we allemaal dat relaties belangrijk zijn. Onze levens spelen zich af rondom onze families, vrienden, buren en collega’s. Maar waar past God in dit plaatje?

Wat is de bedoeling van Gods relatie met de mensheid? Welke prioriteit geeft Hij eraan? Heeft de mens een relatie met God nodig? Als dat zo is, wat is dan de basis en het doel van die relatie?

In deze les zullen we nauwkeurig deze belangrijke vragen onderzoeken en zien hoe de Heilige Schriften ze beantwoorden.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.