Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Punten ter overweging

Deze vragen zijn bedoeld als een studiehulp, om verdere gedachten over de visies die in deze les behandeld zijn te prikkelen en om u te helpen deze op persoonlijk niveau toe te passen. We raden u aan om de tijd te nemen om uw antwoorden uit te schrijven en te vergelijken met de opgegeven schriftgedeeltes. Schrijft u ons indien u commentaar of suggesties heeft of indien u vragen heeft over de cursus of over deze les.

  • Moet God eerst mensen uitnodigen – of roepen – om deel van Zijn familie te worden, of is het afhankelijk van ons om het eerste contact met Hem te leggen? (Matt. 13:1-8, 10-11, 18-23, 22:14, Rom. 8:28-30, Joh. 6:44, 1 Kor. 1:2).

  • Welk geweldig offer gaf God om het voor de mensheid mogelijk te maken om toegang tot Hem te hebben en om toegang te hebben tot genade? (Joh. 3:16, Hebr. 2:9).

  • Welke houding wil God in ons zien? Is het nodig om onze tekortkomingen en nietigheid in vergelijking tot Hem te zien? (2 Tim. 2:24-25, Jes. 66:2, 1 Joh. 1:8-9, Hand. 2:38).

  • Welke hulp biedt God ons om het voor ons mogelijk te maken om een relatie met Hem te hebben? Zijn er bepaalde voorwaarden om die hulp te ontvangen? (Joh. 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, Hand. 5:32, 10:45, 1 Joh. 2:3-6, 5:2-3).

  • Door het geschenk van de Heilige Geest breidt God de mogelijkheid om een relatie met Hem te hebben uit en biedt Hij iedereen een eeuwig, onbetaalbaar geschenk. Wat is dit geschenk? (Matt. 25:34, 1 Joh. 3:1-3, Titus 1:2, Rom. 6:23, 8:11, 30, 1 Tim. 6:12, 2 Petr. 1:4).

  • God sloot een verbond met Abraham en daarna met het oude Israël. Heeft God gezegd dat Hij een “nieuw” verbond zou sluiten? (Jer. 31:31-33, Hebr. 8:6, 8).

Wat onderscheidt de ware discipelen van God en wat maakt hen een onderdeel van de ware Kerk van God? (Rom. 8:9, 1 Kor. 12:13).


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.