Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

In Zijn gelijkenis over de zaaier en het zaad, illustreert Jezus dat mensen verschillende keuzes maken wanneer zij het Woord van God horen als dat aan hen wordt uitgelegd. In deze gelijkenis hoort iedere deelnemer het Woord van God. Maar eenieder antwoord verschillend op wat hij/zij hoort. U kunt de gelijkenis lezen in het 13de hoofdstuk van Mattheüs. Jezus vertelt de gelijkenis, en legt vervolgens uit wat deze betekent.

Eerst verklaart Hij de reactie van degenen die God nog niet geroepen heeft."Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide" (Mattheüs 13:19).
Hij komt de waarheid niet te weten.

Vervolgens geeft Jezus drie verschillende reacties van hen die Zijn boodschap begrijpen - van hen die God heeft geroepen. God heeft hun verstand geopend. Alle drie begrijpen de betekenis van de boodschap van Jezus. Maar eenieder reageert verschillend-en om verschillende redenen.

"De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val" (verzen 20-21).

Zijn eerste reactie is één van blijdschap en aanvaarding. Maar zijn enthousiasme wordt snel gedoofd. Waarom? Hij reageert op de druk van anderen. Hij geeft meer om het tevredenstellen van mensen dan het behagen van God. Hij is bang om onrust te zaaien. Het conformeren aan de gewoontes en verwachtingen van zijn familie, zijn vrienden en de maatschappij is voor hem belangrijker dan het dienen van God. Hij zwicht onder druk en verwerpt uiteindelijk zijn roeping van God

"De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar" (vers 22).
Deze persoon is enigszins verschillend. Hij maakt zich geen zorgen over de mening van zijn tijdgenoten. Maar hij heeft een probleem: ook hij weigert om God op de eerste plaats te zetten in zijn leven. Hij wordt afgeleid door andere dingen. Het tevredenstellen van zijn persoonlijke behoeften en het handhaven van zijn status verbruiken zijn tijd en energie. Hij is te druk bezig zichzelf te dienen. Hij heeft geen tijd over voor God, zodat hij door loutere onachtzaamheid de roeping van God verwerpt.

 "De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig" (vers 23). Deze persoon begrijpt niet alleen het Woord van God, maar neemt het ook serieus. Hij brengt het in praktijk. Hij verandert zijn leven! Van alle voorbeelden in deze gelijkenis, wordt alleen deze persoon gekozen om behouden te worden. Hij geeft God de eerste plaats in zijn leven. Hij gaat een verbintenis met God aan en houdt het. Zullen wij zijn voorbeeld volgen?


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.