Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Punten ter overweging

Nu volgen er een aantal vragen. Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp ter overweging, om u aan te sporen dieper na te denken over de onderwerpen die in deze les werden behandeld en om u te helpen deze in uw persoonlijke leven toe te passen.

Wij stellen voor dat u de tijd neemt om uw antwoorden op deze vragen op te schrijven en deze te vergelijken met de geciteerde  Bijbelverzen. Voel u vrij om ons te schrijven met welke commentaar of suggesties dan ook, met inbegrip van vragen over deze cursus.

- Wat is de bijbelse definitie van zonde, en hoe wijdverspreid is het? (1 Johannes 3:4; Deuteronomium 10:4; Mattheüs 22:3740; Romeinen 3:10-12, 20, 23).

- Zijn sommige zonden duidelijk terwijl andere zonden in ons verborgen worden? (Galaten 5:19-21; Markus 7:20-23; 1 Timoteüs 5:24).

- Wat in onze natuur spoort ons aan tot zondigen? Wat moeten wij doen om zelfbedrog te herkennen en te overwinnen? (Romeinen 8:68; Jeremia 17:9; Spreuken 14:12; 1 Johannes 1:8-10).

-Welke invloeden van buitenaf kunnen ons tot zonde verleiden? (Handelingen 5:3; Markus 4:15, 18-19; Mattheüs 13:20-21; Efeze 2:1-3).

- Is de hulp van God noodzakelijk om zelfs maar een begin te maken met ons te bekeren van zonde en ons tot God te laten wenden? (Johannes 6:44; Hebreeën 4:15-16; Romeinen 2:4).

- Moet iedereen zich bekeren? (2 Peter 3:9; Handelingen 17:30; Lukas 13:13).

Wat is bekering, en noem enkele van de vruchten? (Psalm 51:13, 6-10; Lukas 18:13; 3:79; Jakobus 1:23-25)
.
-Waarom is de doop belangrijk? Wat vertegenwoordigt de doop en welke verantwoordelijkheid brengt de doop met zich mee? (Markus 16:16; Romeinen 6:4, 11-13, 17-18).

- Is er zonder de grote genade en goedheid van de God, een andere manier om met Hem verzoend te worden? (Jesaja 59:12; Romeinen 5:910; Efeze 2:8-10).

- Maakt de Geest van God het voor ons mogelijk om onze verplichting aan God uit te voeren? (Mattheüs 19:25,26; Handelingen 1:8; 2:38; Philippenzen 2:13).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.