Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Wat volgt hierna?

Het gaat te ver om in deze les alles te behandelen wat God voor ons doet door Zijn Geest. In de volgende les zullen wij echter onderzoeken hoe God door de Heilige Geest, in hen werkt die zich bekeerd hebben en gedoopt zijn om hun karakter om te vormen naar Zijn heilige, rechtvaardige karakter. Wij zullen de details onderzoeken van hoe God het bekeringsproces na de doop voortzet en in Zijn dienaren Zijn eigen goddelijke natuur vormt.

Ondertussen stellen we voor dat u de tijd neemt om het Evangelie van Lukas zorgvuldig te bestuderen. In dit verslag van het Goede Nieuws van Jezus Christus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan Zijn onderwijs met betrekking tot berouw en bekering. Wij stellen voor dat u elke studieperiode met gebed begint. Vraag God om u begrip en inzicht te geven. Vraag Hem om u te helpen in praktijk te brengen wat u leest. Nadat u klaar bent met het bestuderen van Lukas, stellen we voor dat u overdenkt wat u in deze les hebt geleerd.

Als u een persoonlijk advies wenst, kunt u kontakt opnemen met het dichtsbijzijnde kantoor voor meer informatie over hoe u in aanraking kan komen met een gelovige dienaar van Jezus Christus.  Alle dienaren leven volgens de geboden van God en zijn goed opgeleid in het begrip van de Bijbel. Zij wonen verspreid over de hele wereld. U kunt kosteloos om hun advies en begeleiding verzoeken en zonder enige verplichting van uw kant. Voor extra informatie over de onderwerpen die in deze les worden behandeld, kunt u ons schrijven om de volgende gratis boekjes:
-"Wat is Uw  Bestemming?"
-"De Weg aan het Eeuwige Leven"
-""Het Evangelie van het Koninkrijk"
-"U kunt Een Levend Geloof Hebben" ( Engelstalig).
-"De Kerk die Jezus Bouwde "( Engelstalig).
-"De Tien Geboden"( Engelstalig).
-"Transformeer Uw Leven: Het Proces van Bekering"( Engelstalig).

Neemt u alstublieft kontakt op via internet of door middel van een brief of briefkaart om de gratis boekjes aan te vragen via het bestelformulier hiernaast.

UCG- Holland
email: info@ucg-holland.nl
of via onze contactpagina

 


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.