UNITED CHURCH of GOD - Holland

Documenten

 

Download the free Acrobat reader

Hier komen naast de agenda kerkartikelen ter beschikking voor downloading of online leesbaar.


Andere Nederlandse Documenten

Document
Download
Jezus Christus
Het ware verhaal.
PDF(176 KB)   
Schepping of Evolutie
Maakt het uit wat u gelooft?
PDF(175 KB)   
Is er leven na de Dood? PDF(175 KB)   
De Tien Geboden PDF HTML

Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën.

Ook Nederland is één van de verloren stammen!!

PDF   

 Bestaat God?

PDF(619K)   

Gods plan volgens Zijn heilige dagen

PDF(155K) HTML (176K)

De Bijbelse Rustdag - Zaterdag of Zondag

PDF(254K) HTML (192K)
De weg naar eeuwig leven PDF (132K) HTML (83K)
Het evangelie van het Koninkrijk PDF (138K) HTML (95K)
Wat is uw bestemming?
PDF (73K) HTML (39K)
Fundamentele geloofpunten HTML (12K)
Constitutie UCG-AIA HTML (29K)

 
TOP

Bijbelstudielessen

 

BIJBELSTUDIE CURSUS
Download

LES 1

Waarom de Bijbel Gods Woord is

 

 PDF(315K) Les 1-HTML

LES 2

Het Woord van God de Basis van Kennis

PDF(594K) Les 2-HTML

LES 3

Waarom Schiep God de Mensheid?

PDF(385K)

Les 3- HTML

LES 4

Waarom laat God Lijden toe?

PDF(575K)

Les 4-HTML

BC5

LES 5

Is er Hoop op Overleving?

PDF(504K)

Les 5-HTML

BSC06

LES 6

Wat is het Evangelie van Gods Koninkrijk?

PDF(458K)

Les 6-HTML

BSC07

LES 7

De Roeping door God

PDF(458K)

Les 7-HTML

BSC08

LES 8

Wat is Christelijke bekering?

PDF(400K)

Les 8-HTML

BSC08

LES 9

De Roeping door God

PDF(400K)

 

BSC08

LES 10

Wat is de Kerk

PDF(400K)

 

BSC08

LES 11

Christen zijn:

Een manier van leven.

PDF(400K)

 

BSC08

LES 12

Gods Feestdagen

Sleutels tot de toekomst van de mensheid

PDF(400K)

 

 

Good News Supplementen

 

Supplement November-December 2001: - Wat ligt er in het verschiet voor de VS?
- Komt er een confrontatie tussen Islam en het Christendom?
PDF HTML
Supplement Januari-Februari 2002 - Midden-Oosten in ProfetieŽn
- Nostradamus Profeet of Bedrieger?
PDF HTML
Supplement Maart- April 2002 - Nederland in Bijbelse Profetie
- Is Jezus Christus op een Goede Vrijdag
   gestorven? 
-  Hij zou toch als teken van Zijn Messiasschap
    3 dagen en 3 nachten in Zijn graf doorbrengen?
    Van Vrijdagavond tot Zondagochtend is
    slechts anderhalve dag, 1 dag en 2 nachten? 
PDF HTML
Supplement Mei-Juni 2002 Pinksteren Onderdeel van Gods Plan PDF HTML
Supplement Juli-Augustus 2002:  Het huwelijk: Christus trouwt zijn Bruid. PDF HTML
Supplement September-October 2002   Bazuinenfeest onderdeel van Gods Plan PDF HTML
 

 

   
Supplement Januari-Februari 2003 Wat is Liefde? PDF HTML
Supplement Maart- April 2003: Jezus Christus gedood door een onbekend Soldaat? PDF HTML
Supplement Mei-Juni 2003:  Een boodschap aan de 7 tijdperken van Godskerk PDF HTML
Supplement Juli-Augustus 2003: Is Zelfs het Evangelie Verontreinigd? PDF HTML
Supplement September-October 2003 Deel 1 10 Verloren Stammen: Gods Beloften PDF HTML
Supplement November-December 2003 Deel 2 10 Verloren Stammen: Beloften Vervuld! PDF HTML
Supplement Januari-Februari 2004 Deel 3 10 Verloren Stammen: Van Intocht tot Deportatie PDF HTML
Supplement Maart- April 2004 Deel 4, 10 Verloren Stammen: Verhuizing naar Europa PDF HTML
Supplement Mei-Juni 2004 Deel 5, 10 Verloren Stammen: Groei naar Wereld Macht PDF HTML
Supplement Juli-Augustus 2004: Het Komende Koninkrijk, Wat is het Precies? PDF HTML
Supplement September-October 2004

-Utopie,de Wereld van Morgen: Droom of
  werkelijkheid?
- Bij de terugkomst van Jezus vindt de eerste
   opstanding plaats. Wat gebeurt er met de overige
   mensen die gestorven zijn? Zijn ze in de hemel? 

PDF HTML
Supplement November/December 2004 - EU in Bijbelse ProfetieŽn? 
- Allah dezelfde God als de God van de
  Christenen? 
PDF HTML
Supplement Januari-Februari 2005 Waarom laat God lijden toe?  PDF HTML
Supplement Maart- April 2005 Bestaat God? PDF HTML
Supplement Mei-juni 2005 Het Pinksterfeest:
De belofte en hoop voor de gehele mensheid
PDF HTML
Supplement Juli-Augustus 2005 Is Hel met eeuwige pijniging Bijbels? PDF HTML
Supplement September- October 2005 Welke dag is de bijbelse Sabbatdag? PDF HTML
Supplement November-December 2005 Was Apostel Paulus antivrouw? PDF HTML
Supplement Januari - Februari 2006:  Eindtijd ProfetieŽn. PDF HTML
Supplement Maart - April 2006:  Waarom moest Christus sterven? PDF HTML
Supplement Mei - Juni 2006:  Waar gingen de 12 apostelen heen?  PDF  HTML
Supplement Juli - Augustus 2006:  Het ongelofelijke potentieel van de mens  PDF  HTML
Supplement September - Oktober 2006:  Het Pascha en de Verzoendag  PDF  HTML
Supplement November -December 2006:  Gij zult geen Idols aanbidden  PDF  HTML
Supplement Januari -Februari 2007:  Het Nieuwe Verbond  PDF  HTML
Supplement Maart - April 2007:  De ware Jezus Christus  PDF  HTML
Supplement Mei - Juni 2007:  - Pinksterfeest: Kent u alle aspecten?
- Vraag en Antwoord: Hebben mensen werelijk een keuze aangaande hun verlossing? De beloning is erg hoog en ht lijkt alsof velen zullen falen. Wat is uw visie hierover?
 PDF  HTML
Supplement Juli-Augustus 2007: 

- Hoe vaak heeft u het hoofd laten hangen? Iedereen maakt wel tijden van ontmoediging door, tijden van neerslachtigheid. Ook christenen!
Als wij onze zonde belijden en ons weer realiseren dat wij hiervoor vergeving kunnen ontvangen op ba-sis van het geweldige offer van Christus dan kan dit ons telkens weer bemoedigen

-In hoeverre moeten wij onze gedachten openstellen voor allerlei geestelijke ideeën?

 PDF

 HTML

Supplement September- Oktober 2007: Wat wil God nu van ons?  PDF HTML
Supplement November- December 2007:

Eeuwig Leven Beërven?
Werd Jezus op 25 december geboren? 3 bijbelse aanwijzingen die het tegendel beweren!
Wanneer komt er vrede op aarde?

 PDF HTML
Supplement Januari -Februari 2008:  De Profetische Dag des Heren
Wordt er in de Bijbel met deze dag de rustdag bedoeld of heel iets anders?
Het Oude Testament is vol met verwijzing naar deze toekomstige profetische dag.
 PDF HTML
Supplement Maart - April 2008

Wat is de waarde van het bloed?Wanneer de Bijbel spreekt over hert vergoten bloed, is dit dan het symbool van Jezus'offer of is de betekenis dieper? Wat is de waarde van het bleod voor ons en voor God?

PDF HTML
Supplement Mei - Juni 2008

Na de Dood naar de Hemel?
Kan men contact leggen met overledenen in de hemel? Of liggen de overledenen in hun graf te wachten op de opstanding der doden? Stel dat men direct naar de hemel gaat wat is dan het nut van een opstanding uit de doden? Wat zegt de Bijbel hierover?

PDF HTML
Supplement Juli-Augustus 2008 Wat is het merkteken van het Beest? Is het een Chip in iemands hand of voorhoofd? Hoelang Bestaat dit mysterieuze merkteken al? Wie krijgen zo'n merkteken?Van wie? De Bijbel geeft duidelijk aan wie dit merkteken accepteert die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap (Opb. 14:9-10) PDF HTML
Supplement Sept - Okt 2008

Zijn wij klaar voor Gods Koninkrijk dat komen gaat? Hoe kunnen we dat weten? Wat moeten we doen om voorbereid te zijn?

PDF HTML
Supplement Nov - Dec 2008

Wie wint de slag om uw Geest?
Overwint u de wereld of overwint de wereld U? Wat hebben we nodig en wat moeten we doen om deze geestelijke strijd te winnen?

PDF HTML
Supplement Januari -Februari 2009

Zelfrechtvaardiging

 PDF HTML
Wat is het? Waarom zelfrechtvaardiging verkeerdis? Wat kunnen we leren uit het verhaal van de farizeeër en de tollenaar?
Supplement Maart-April 2009 Het kostbare bloed van Christus
PDF HTML
Waarom moest Christus sterven? Kon God de Vader niet vergeving schenken zonder zijn Zoon op te offeren? Waarom was het vergieten van Zijn bloed nodig? Wat heeft het vergoten bloed van Christus bewerkstelligd? Waarom is het Pascha, de dag waarop we het offer en de dood van Christus herdenken, zo belangrijk?
Supplement Mei-Juni 2009

Alverzoening Bijbels?

PDF HTML
Wat is het? Aanhangers geloven, dat de verlossing zonder uitzondering aan alle mensen wordt verleend.
Is deze overtuiging op de Bijbel gebaseerd?
Klopt het denkbeeld dat God uiteindelijk alle mensen en zelfs satan de duivel en zijn demonen zal redden?
Supplement Juli-Augustus 2009 Roddelen
 PDF

 HTML

Roddel is als kanker, het kan langzaam ontwikkelen zonder dat je het in de gaten hebt, maar uiteindelijk kan het zeer destructief zijn. Roddel kan vriendschappen kapot maken, verdeeldheid in de gemeente veroorzaken, goede reputaties beschadigen of vernietigen, of nijd, twist en afgunst aanwakkeren. Hoe gaan we om met roddel?
Een Bijbelse kijk op een probleem zo oud als de mensheid.
Supplement September-Oktober 2009

Dood en Opstanding

PDF HTML
Velen geloven stellig dat mensen die een goed leven hebben geleid na hun dood gelijk naar de hemel gaan. Een opstanding uit de doden heeft in zo ’n geval weinig zin.
Ze hoeven immers niet meer uit de dood te worden opgewekt: ze leven immers en zijn in de hemel bij God.
Toch spreekt de Bijbel van een opstanding uit de doden voor iedereen. Hoe zit dat?
Wat betekent doodgaan? Waarom is een opstanding nodig en wat is de opstanding uit de doden eigenlijk? Welk lichaam krijg je bij de opstanding? Wanneer vindt de opstanding plaats?
Supplement November-December 2009

Kerstmis 2000 jaar vóór Christus algevierd?

PDF HTML
Hoe is men ertoe gekomen bepaalde gebruiken die reeds eeuwen
v66r de geboorte van Christus bestonden Kerstmis te noemen?
Supplement Januari-Februari 2010

De Tegenstander

PDF HTML

Wie is Gods tegestander?
Heeft God hem geschapen?
Hoe is hij Gods tegenstander geworden?
Hoe gaat hij te werk en hoe kunnen we hem weerstaan?

Supplement Maart-April 2010

Erfzonde:
Waarheid of Fictie?

PDF HTML

Is de erfzonde Bijbels? Wat is er gebeurd nadat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten?
Hebben wij daar-door automatisch een zondige natuur ge-kregen vanaf onze geboorte?
Is onze ziel daardoor bij geboorte al be-vlekt met de erfzonde? Hoe staat dit in verhouding tot hetgeen in de Bijbel werkelijk staat geschreven.

Supplement Mei-Juni 2010

Ocultisme, afgoderij en onze geestelijke gezondheid.

PDF HTML

Het huis Anubis, de Nieuwe Uri Geller, Derek Ogilvie, The Ghost Whisperer, Bewitched, Harry Potter, Charmed – zomaar een aantal televisieprogramma’s die, al dan niet op komische wijze, gaan over het occulte.
Tarotkaarten, boeddhabeeldjes, mandala’s, edelstenen met bijzondere (genezende) krachten – zomaar een aantal producten die u overal kunt kopen en ook bij veel mensen thuis tegen komt.
Het gevaar is dichter bij dan u denkt

Supplement Juli-Augustus 2010

Hemelse wezens rond Gods troon.

PDF HTML

Wat zegt de Bijbel over engelen en andere hemelse wezens, zoals cherubs, rondom de troon van God? Is er een onderscheid te maken tussen engelen,

Supplement September-Oktober 2010

Het Bazuinenfeest.

PDF HTML

Wat zegt de Bijbel over deze feestdag?
Is deze feestdag afgeschaft? Wat is de betekenis van deze dag?
Wat herdenken we op deze dag en waar kijkt deze dag naar vooruit?
Zou deze dag vooruit wijzen naar de dag waarop de laatste Bazuin de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde inluidt?

Supplement November-December 2010

Jezus Christus de Zoon van God

PDF HTML

Wie was Hij eigenlijk? Hoe was Hij de Zoon van God geworden?

Had Hij een voorbestaan eer Hij mens werd? Zo ja? Wie was
Hij toen?

Supplement Januari-Februari 2011

Mediteren Christelijk of toch niet?

PDF HTML

Zijn alle vormen van meditatie goed? Komt meditatie eigenlijk wel in de Bijbel voor?

Is het inderdaad een geestelijk instrument waarmee we dichter tot God kunnen naderen en een persoonlijke relatie met Hem kunnen bouwen?

Zo Ja, hoe kunnen wij dit instrument praktisch aanwenden?

 

Supplement Maart/April 2011

Dood en opstanding van Christus?

PDF HTML

Wat is de werkelijke betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus in deze tijd?

Op welde dag is Hij gestorven en op welke dag opgestaan?

Wat heeft het te maken met onns als christenen?

 

Supplement Mei/Juni 2011

Pinsteren

PDF HTML

De Kerk van God viert Pinksteren, het Feest der Eerstelingen.

Het feest wordt ook wel het Wekenfeest of Pentecost genoemd: 50 dagen vanaf de Sabbat van het Beweegoffer tijdens de dagen van Ongezuurde Broden.

Maar wat vieren we dan eigenlijk?

 

Supplement juli/Augustus 2011

Geldt het onderscheid tussen rein en onrein vlees ook nu nog voor ons?

PDF HTML

De Bijbel verklaart sommige vlees- en vissoorten, waaronder varkensvlees en schaaldieren, “onrein”, hetgeen betekent dat zij niet bestemd zijn om als voedsel te worden geconsumeerd (Leviticus 11:4-44).

Gelden deze wetten eigenlijk ook voor ons, christenen, in deze tijd? Of zijn ze soms afgeschaft door de discipelen van Jezus? Of misschien door Jezus Zelf?

In dit supplement wordt de achtergrond van de voedselwetten nader bekeken en ook wordt antwoord gegeven op de vraag of wij, christenen, tegenwoordig de voedselwetten nog dienen na te leven.

Supplement September/Oktober 2011

Valt de terugkomst van Jezus Christus op een bazuinendag?

PDF HTML

Kunnen we weten op welke dag Jezus Christus op aarde terugkeert? Staat ergens in de profetieën wanneer Jezus Christus terugkomt.

Gebeurt dat in onze tijd?

Wat hebben Gods feestdagen, die overigens ten onrechte door de meeste christelijke godsdiensten niet meer gevierd worden, met Zijn terugkomst te maken?

 

Supplement November/December 2011

Zijn de 10 geboden nog van kracht?

PDF HTML

Zijn de Tien Geboden vervangen door een nieuw gebod?

Is slechts een deel van de Tien Geboden in het Nieuwe Testament bevestigd?

Is een aantal geheel of gedeeltelijk gewijzigd?

Hier volgt het verbazingwekkende antwoord uit de geïnspireerde geschriftenvan het Nieuwe Testament

V eel mensen geloven dat alle Tien Geboden aan het kruis werden afgeschaft.

Wat is nu de waarheid?

Jezus zei: "Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden" (Mattheüs 19:17). Bedoelde Christus de Tien Geboden of andere geboden?

Supplement Januari/Februari 2012

Is er leven na de dood??

PDF HTML

Wat is de werkelijke betekenis van de dood en waarom is een opstanding noodzakelijk?

Wat heeft de dood met Gods Koninkrijk te maken?

In dit nummer verder:

Binnenkort een Seminar van Gods Komende Koninkrijk.

Islam en Chrsitendom dienen niet dezelfde God!

Supplement Maart/April 2012

Het Offer van Jezus Christus

PDF HTML

God verwacht dat elke christen het Pacha viert op de dag die Hij heeft ingesteld. Dit
artikel behandelt de vraag wat de betekenis is van Christus’ offer - en specifiek Zijn
vergoten bloed - in relatie tot dit Pascha. Is het bloed enkel symbolisch voor het lijden of
diende er daadwerkelijk fysiek bloed te vloeien? Wat is de waarde voor ons en wat is de
waarde van het bloed voor God?

Supplement Mei/Juni 2012

De Heilige Geest

PDF

HTML

De heilige Geest werd uitgestort op de gelovigen op de eerste Pinksterdag na de dood en opstanding van Jezus Christus(Handelingen 2).

Wie of wat is de heilige Geest?

In dit supplement zullen we dit nader onderzoeken en u laten zien dat het de kracht van
God en van Zijn Zoon Jezus Christus is! Het is de kracht van God zelf, een kracht die Hij als geschenk aanbiedt aan allen die zich in geloof hebben laten dopen na bekering

Supplement Juli/Augustus 2012

Sabbat nog van karcht voor Christenen? PDF

HTML

In dit supplement wordt het onderwerp sabbat behandeld. Door wie is de sabbat gemaakt en
voor wie? Is de sabbat afgeschaft? Zo ja door wie, wanneer en waarom? Heeft Christus de zondag
gevierd?

Supplement September/ Oktober 2012

Bazuinendag, de Wederkomst van Christus PDF

HTML

Op maandag 17 september 2012 viert Gods Kerk het Bazuinenfeest, ook wel Bazuinendag of Trompettenfeest genoemd. De Joden noemen deze dag Rosh Hashanna.
Het Bazuinenfeest is de vierde feestdag van de zeven jaarlijkse feestdagen van Gods Plan. Op dit feest worden bazuinen geblazen. Zijn dit bazuinen voor vrede of bazuinen
voor oorlog? Of beide?

Supplement November/ December 2012

De Twee Bomen PDF

HTML

Middenin de Hof van Eden stonden twee bomen: de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad.
Deze beide bomen zijn duidelijk meer dan fysieke bomen, zoals ook blijkt uit Openbaring 2:7.
Hier blijkt dat het eten van de boom des levens een metafoor is voor het beërven van eeuwig leven.

Supplement januari / februari 2013

De negende maand en de vernieuwing. PDF

HTML

Donkere dagen, kil weer, harde wind, regen: allemaal symbolen voor het seizoen waar we in zitten en
de zich daarin bevindende maanden, waaronder de negende maand.
In dit supplement wordt met de negende maand niet de maand september bedoeld, maar de Bijbelse
negende maand. Oorspronkelijk was september niet de negende maand van het jaar.

Supplement maart/ april 2013

Christus'opstanding en onze opstanding: een goddelik geheim. PDF

HTML

Is de opstanding een bewijs dat Hij de Messias is?

Zo ja, op welke wijze verhoudt Zijn opstanding zich tot de onze en welk
goddelijk geheim gaat daarachter schuil?

Supplement mei/ juni 2013

De les van het feest Eerstelingen PDF

HTML

Feest der Eerstelingen is een andere naam voor Pinksteren. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentecostes, hetgeen betekent 50.
In Num 26:28 wordt hdit feest de dag van de eerstelingen genoemd: Yom Bikkur. God gaat Zijn kinderen oogsten, volgens een bepaald paln: Eerst Zijn Zoon Jezus Christus, dan de eerstelingen en vervolgens de rest van de mensheid

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de
doden, als eersteling van hen, die
ontslapen zijn ... Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook
in Christus allen levend gemaakt
worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Korintiërs 15: 20,22-23;

Supplement juli/augustus 2013

Wat bedoelt de Bijbel met berouw en bekering?
Wat is een ware christen?
PDF

HTML

In dit supplement worden de onderwerpen berouw en bekering behandeld. Kan iemand een ware christen zijn zonder berouw te hebben en ware bekering te hebben ondergaan? Kan een ware christen zondigen? Weinig mensen weten wat het inhoudt om een ware christen te zijn! Weinigmensen weten hoe bekering plaatsvindt. Gebeurt dat plotseling of is er sprake van een proces? Wordt men bijvoorbeeld een ware christen door zich bij een kerk aan te sluiten? Of wordt iemand een ware christen door de Here Jezus Christus in zijn/haar hart op te nemen?

Supplement september/oktober 2013

Verzoening: één worden met God PDF

HTML

In dit supplement wordt het onderwerp verzoening behandeld.
Eén van deze Heilige dagen wordt de Verzoendag genoemd. “Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. (Leviticus 23:27-28). De Grote Verzoendag is een feestdag waarop wij vieren dat wij verzoend zijn met God. Wij geven uiting aan onze gehoorzaamheid aan God door te doen wat Hij ons vraagt, en vernederen ons door 24 uur niets te eten of te drinken.

Verzoening bewerkstelligt eenheid met God in waarheid,gehoorzaamheid en liefde.

Supplement november/december 2013

Komt Nederland voor in de Bijbel? PDF

HTML

In dit supplement wordt Nederland als één van de verloren 10 stammen van Israël met name Zebulon onder de loep genomen.

De brochure: "De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën" laat zonder twijfel zien dat de volken van de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest en de naties van noordwest Europa waaronder Nederland afstammelingen zijn van de verloren tien stammen van het huis van Israël, en dat de Joden het huis van Juda vormen.

Supplement januari/februari 2014

Wie was Christus? PDF

HTML

In dit supplement wordt de identiteit en de oorsprong van Jezus Christus behandeld.

Uw Verlosser – was Hij een mens, was Hij een engel, of was Hij God? Waar kwam Hij vandaan? Hoe is Hij hier gekomen? Was Hij werkelijk god-delijk? Kan het waar zijn dat Christus en de God van het Oude Testament één en dezelfde zijn? Velen hebben deze christelijke basisvragen gesteld. De antwoorden zijn in het boek Johannes te vinden.

Supplement maart/april 2014

Lijden, waar is het goed voor? PDF

HTML

In dit supplement wordt het nut van lijden behandeld.

Waarom al die ellende in de wereld? Is dat nodig? Waarom kunnen we niet allen harmonieus en in liefde met elkaar leven op dit planeet?

Waarom lijdt de mens zo?
Waarom is vrede een mysterie? Waarom kunnen wij geen vrede hebben in ons hoofd? Is het omdat alles en iedereen om ons heen verkeerd bezig is? Waarom bestaan er menings-verschillen met twist en nijd als gevolg?

Supplement mei/juni 2014

Pinksteren, het Geheim van het Feest der Eerstelingen PDF

HTML

In dit supplement wordt Pinksteren, het feest van Eerstelingen behandeld. Wat is Pinksteren? Wat symboliseert dit feest van God? Wie of wat zijn deze eerstelingen? Welk geheim gaat schuil achter dit feest? Wat moet je doen om een eersteling te worden?

Supplement juli/augustus 2014

Profetie - De manifestatie van de heilige Geest PDF

HTML

In dit supplement wordt profetie behandeld. De Bijbel bestaat voor een groot deel uit profetie. We kennen allemaal wel de bekende
namen van profeten uit het Oude Testamant. Maar hoe zit het met de profeten uit het
Nieuwe Testament? Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over profeteren en wat is de definitie
van een profeet? Dit artikel geeft daar enkele antwoorden op

Supplement september/october 2014

70 weken Profetie van Daniël 9 PDF

HTML

In dit supplement wordt Daniël 9 behandeld. De 70 weken profetie.

Komt er binnenkort vrede in Jeruzalem? Zal de komende wereldheerser een vredesverbond sluiten van 7 jaar met de Joden en de Palestijnen om dit later in te trekken? Wie bekrachtigt dit verbond: een vorst, een volk of de Messias? Wat voorspelt deze profetie eigenlijk met betrekking tot de eindtijd?

Supplement novermber/december 2014

Krijgt Sinterklaas de Zwarte Piet toegespeeld? PDF

HTML

De vraag of de Sinterklaastraditie racistische elementen bevat vanwege de zwarte kleur van de Pieten leidde tot hevige debatten, waarin zelfs politici zich
mengen. Een VN-onderzoeksteam heeft gepleit voor afschaffing van de traditie vanwege het (vermeende) racistische karakter ervan. Hoe dient onze houding als christenen te zijn ten aanzien van mogelijke racistische onderdelen in dit Sinterklaasfeest? En is dat wel de wérkelijke vraag die gesteld moet worden?
Moeten we onszelf niet wellicht een ándere vraag stellen?

Supplement januari/februari 2015

Zijn de wet en de geboden nog Relevant? PDF

HTML

In dit supplement wordt het houden van de wet en de geboden waaroder de Sabbat, Gods Feestdagen en Gods voedselwetten vanuit het Nieuwe Verbond geanalyseerd. Wat betekent Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet? In dit artikel wordt een aantal van de meest gebruikte verzen behandeld die gebruikt worden on aan te tonen dat een christen niet meer de wet en de geboden zou hoeven te onderhouden. Maar kloppen deze argumenten die men aanvoert wel?

Supplement Maart/April 2015

Wat is er verkeerd aan de viering van Pasen? PDF

HTML

In dit supplement wordt de vraag gesteld wat is verkeerd aan Pasen?

Hoe kan iemand een christen zijn en toch weigeren Christus’ opstanding op Paaszondag
te vieren? Of weigeren Goede Vrijdag te vieren, terwijl hij in plaats daarvan het Pascha/
Pesach van het Oude Testament in acht neemt? Zijn Goede Vrijdag en Paaszondag door
God ingestelde dagen die ware volgelingen van Jezus Christus dienen te onderhouden?

Supplement Mei/Juni 2015

Gods Geest in ons aanwakkeren. PDF

 

 

De wereld om ons heen is ‘druk, druk, druk’. Vrijwel niemand ontkomt aan een drukke agenda.
Verplichtingen, maar ook leuke sociale bezigheden nemen ons soms geheel in beslag. Het gevaar bestaat
dat we hierdoor Gods aanwezigheid en Zijn leiding door Zijn Heilige Geest minder ervaren. Dat ligt natuurlijk niet aan God. Als wij Gods aanwezigheid en Zijn leiding door Zijn Heilige Geest niet meer zo
ervaren, dan zijn wij het natuurlijk zelf die afgeweken zijn.

Supplement Juli/Augustus 2015

Wat is er verkeerd aan de viering van zondag als rustdag?

Is de Sabbat van de Joden voor christenen afgedaan omdat men meent dat Christus op een zondag uit de doden werd opgewekt? Welke dag is de juiste rustdag voor de ware volgelingen van Jezus Christus?

PDF

 

De zondag is een van ‘s werelds meest populaire religieuze dagen, met honderden miljoenen mensen die deze dag elke week als rustdag vieren. Maar behoort de zon-dag wel onderhouden te worden? Wat zegt dan de Bijbel hierover? Behoren christenen de zondag als rustdag te onderhouden? En als de Sabbat, de 7de van de week ge-houden moet worden, kunnen we er dan nog zeker van zijn dat za-terdag de huidige 7de dag, ook de 7de dag van de scheppingsweek was? Is de weekcyclus verloren gegaan waardoor we niet meer kunnen weten welke dag de 7de dag van de week is?

 

 

 

 

 

  Link to United Church of God - AIA | Home  | Previous
   
         
©
United Church of God - Holland