Nederlands informatie supplement

van

november/december 2001 uitgave 1

Wat ligt er in het verschiet voor de Verenigde Staten?

Na 11 september is de toestand in de wereld snel verslechterd en de westerse samenleving vraagt zich af wat en waar de volgende terroristische aanslag zal plaatsvinden. Zal het opnieuw gebeuren in Amerika of misschien in Europa? Wat is onze toekomst?

In dit nummer van de Good News vindt u een antwoord op vele van de vragen die u en de mensen om u heen waarschijnlijk op dit ogenblik bezighouden. Waarom liet God het toe dat zoiets verschrikkelijks kon gebeuren en wat heeft God met de Verenigde Staten en Groot Brittannie voor. Twee landen die het voortouw genomen hebben in de strijd tegen het terrorisme. Wie zijn eigenlijk deze twee machtige naties? De oorsprong van deze landen is een groot geheim en voor het grootste deel van de wereldbevolking een mysterie. Dat hoeft voor u niet langer zo te zijn, want wij bieden u geheel gratis het Engelstalige boekje "The United States and Britain in Bible Prophecy"aan. Dit geeft een duidelijk beeld waarom deze landen zo rijk en gezegend zijn samen met een aantal Noordwest Europese naties waaronder Nederland.

Tegelijk geeft het inzicht van de waarschuwende boodschap die God aan deze naties geeft en de uiteindelijke oplossing van alle problemen.

Komt er een confrontatie tussen de Islam en het Christendom?

Een actuele vraag die vele gemoederen in Nederland bezighoudt. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat bijna 80% van de Nederlanders angstig is voor de Islam.

Dreigt er een nieuwe confrontatie tussen de Islam en de Christelijke religies? Eeuwen geleden heeft er ook veel bloedvergieten plaatsgevonden tussen de Islam en het Christendom. Denk alleen maar aan de Kruisvaarders en de oorlogen om Jeruzalem in het bezit te krijgen. Gaat hetzelfde weer gebeuren?

De bijbel spreekt over twee supermachten die zich in de eindtijd zullen manifesteren, de koning van het Noorden (Verenigd Europa) en de koning van het Zuiden (Islamitische unie) die uiteindelijk slag zullen leveren rond Jeruzalem. ( Daniël 11:40-45) Op dat ogenblik zal Jezus Christus terugkeren om de wereld te behoeden voor een totale vernietiging. De vraag is LEVEN WIJ IN DEZE EINDTIJD en zou de wederkomst van Christus nabij kunnen zijn?

Wij moeten het wereldnieuws blijven volgen en de profetieën in de bijbel erop naslaan. De United Church of God wil u daarbij graag helpen. Naast deze uitgave van de Good News bestaat er veel aanvullende literatuur om u een dieper inzicht te verschaffen in het plan dat God met de mensheid voor heeft en de uiteindelijke oplossing van alle religieuze conflicten.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u ook onze Nederlandstalige website bezoeken op www.ucg-holland.nl

Tevens zijn wij van plan om u in de toekomst beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze wereld en speciaal met betrekking tot Nederland door het Nederlandstalige supplement fors uit te breiden.

BRIEVEN VAN ONZE LEZERS

Korte samenvatting van de reacties die wij van sommige lezers mochten ontvangen.

·        Heel hartelijk dank voor de toezending van het blad the Good News. Het is een bijzonder waardevol blad en graag zou ik op de hoogte blijven en uw nieuwe uitgaven ontvangen. Met dank voor uw medewerking en u veel zegening toewensend.
J.van Z. uit Amsterdam

·        Wij willen jullie met heel ons hart bedanken voor de leerzame boekjes die wij mochten ontvangen. Moge God jullie zegenen.
Familie O. uit Beuningen

·        Ik wil u alvast bedanken voor het opsturen van de bijbelcursus. Ik wil meer informatie over uw bijbelse onderwerpen. Liefst in het Nederlands.
A. A uit Suriname

·        Ik ben erg geinteresseerd in deze interessante onderwerpen en misschien kan ik zo mijn leven verbeteren.
A.V uit Laag Keppel

·        Ik ben blij dat ik kosteloos informatie kan krijgen over het geloof. Ik ben een arme jongeman en kan zodoende toch leren om met mijzelf in het reine te komen.
P. K uit Utrecht

·        Ik heb vanmiddag "Het Evangelie van Gods Koninkrijk"doorgewerkt. Wat goed dat een dergelijk moeilijk onderwerp zo helder en met liefde voor God geschreven kan worden. Gods zegen toegewenst voor jullie werk.
J.A. L. uit  Middelharnis

Boekjes

Waarom heeft God een rustdag geboden? Heeft het houden van de sabbat nog zin in de wereld van vandaag? Waarom zo'n verwarring over deze dag?

De United Church of God Holland biedt dit volgende interessante Nederlandstalige boekje gratis aan.

De Bijbelse Rustdag Zaterdag of Zondag?

Ons adres:

UNITED CHURCH OF GOD Postbus 93 2800AB GOUDA info@ucg-holland.nl

www.ucg-holland.nl