The UNITED CHURCH of GOD - Holland  

Loofhuttenfeest 2019:

14 october-
20 oktober 2019

Feast of Tabernacles
   Gods Heilige Dagen Plan
   Loofhuttenfeest 2019-2021
   Internationale feestlokaties
   Gods Heilige Dagen Kalender

Email

   Kantoor

 

Om meer te weten te komen over
het loofhuttenfeest bestel ons gratis boekje:

Gods Plan volgens Gods Heilige Dagen
de belofte van hoop
voor
de hele mensheid

 Om onze Literatuur online te bestellen, maak gebruik van onze elektronische Bestel Formulier.

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie
waar kerkdiensten
gehouden zullen worden
op deze feestdagen
neem contact op met 
ons kantoor.
Klik hier voor meer details...

Pascha
Symboliseert: Offer van Christus als Paschalam
Valt altijd op de 14de van de eerste maand van het jaar. De eerste maand van het jaar is de maand van Nisan of Abib van Gods IHebreeuws) kalender. Leviticus 23: 5.
Valt niet ieder jaar op de zelfde weekdag. Valt op maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag.

Ongezuurde broden feest
Symboliseert een ongezuurd leven in Christus na de doop
Dit feest is 7 dagen lang. Begint op de 15e van de eerste maand, dags na het Pascha en duurt tot en met de 21e van de eerste maand Leviticus 23: 6-8.
 
Pinksteren
Symboliseert ontvangst van Gods Heilige Geest door de eerstelingen.
Pinsteren wordt geteld. Men telt vanaf de wekelijkse sabbat gedurende het ongezuurdebroden feest tellen 7 weken plus één dag. In total 7x7 +1 zijn 50 dagen. Vandaar de naam Pentacost in Grieks betekent dit 50ste. Leviticus 23: 15-22. Deut 16:9.

Bazuinendag
Symboliseert de laaste Bazuin bij de terugkomst van Christus en opstanding van de eerstelingen. Openb 20: 4-6.
Bazuinendag valt altijd op de 1ste van de 7e maand. De maand Tishri in het hebreeuwse kalender.
Leviticus 23: 23-25.

Verzoendag
Symboliseert verwijdering van Satan Opb 20:6
Verzoendag of Yom Kipur valt altijd op de 10e van de 7e maand. De maand Tishri in het hebreeuwse kalender. Leviticus 23: 27-32.

Loofhuttenfeest
Symboliseert millennium /1000 jarig rijk van Christus
Het loofhuttenfeest valt altijd op de 15e van de 7e maand en duurt 7 dagen tot de 21e van de 7 maand .
Spreek tot de Israëlieten: "Op de vijftiende dag van deze zevende maand, begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang" Lev 23:34-35.

Laatste Grote Dag
Symboliseert: de opstanding van de rest van de doden en het witte troon’s-oordeel. Openb 20:11-15.
Laatste grote dag is het 8ste fees ten valt altijd op de 22ste van de 7e maand.
Leviticus 23: 36

Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen
de belofte van hoop voor de hele mensheid

Mensen gaan er vanzelfsprekend vanuit dat populaire feestdagen zoals Pasen and Kerstmis ware godsdienstige feestdagen zijn in de Bijbel. Echter in de Bijbel staat nergens een gebod om deze feestdagen in acht te nemen,  noch drong de Bijbel tijdens het begin van de nieuwtestamentische kerk erop aan om ze in acht te nemen. Hoe dan ook God gebiedt echter het houden van andere, onopvallende, feestdagen.

 


Gods Heilige dagen kalender 2019-2021

Jaar

Eerste Dag
van het heilige jaar

Pascha*
14e 1e maand
14e Nisan

Dagen van Ongezuurde Broden
15-21 Nisan

Pinksteren
50 dagen na sabbat OGB

2019
2020
2021

6 april
26 maart
14 maart

 

19 april
8 april
27 maart

 

20 -26  april 
  9 -15  april 
28 maart - 3 april

 

9 June
31 meit
16 mei

 

 

Jaar

Bazuinenfeest
1e v/d 7e maand
1e Tishri

Grote Verzoendag
10e v/d 7e maand
10e Tishri

Loofhuttenfeest
15-21 Tishri

Laatste Grote Dag
2st Tishri

2019
2020
2021

30 september
30 september
30 september

9 oktober
9 oktober
9 oktober

14-20 oktober
3-9 oktober
21-27 september

21 oktober
10 oktober
28 september

 

* Pascha wordt gehouden een avond daarvoor. Alle Heilige Dagen beginnen een avond van te voren.

 

HET LOOFHUTTENFEEST
is het Christelijke hoogtepunt van het jaar

Gods plan van behoud voor de mensheid houdt ook restoratie in van alles wat op aarde is vernield. De zeven daagse loofhuttenfeest symboliseert deze restoratie dat begint met de terugkeer van Jezus Christus en beeldt af een 1000-jarige rijk van Jezus Christus over de aarde na Zijn tweede komst. [OPB 20:4]
United Church of God heeft 5 Feestplaatsen in Europa dit jaar:

 
Feestplaatsen in Europa
Lokaties
Duitsland

Schluchsee

Engeland

Frankrijk

Italië

Sabaudia

   

Voor meer informatie, neem contact op met ons Kantoor


Internationale Feestlokaties

United Church of God  Feestplaatsen over de hele wereld. Informatie omtrent internationale feestplaatsen is ook beschikbaar op de website van United Church of God - an International Association: http://www.ucg.org/feast/

 

 


 Link naar United Church of God - AIA | Home  | vorige

United Church of God-Holland