The UNITED CHURCH of GOD - Holland  
The Good News

 


The Good News
is de United Church of Gods paradepaard onder de publicaties

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

 

Good News Magazine

Good News Magazine

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

Good News cover

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Horsemen of Revelation. What do they represent? Read the latest Good News Magazine!

Good News Magazine

Cover Good News magazine

Good News Magazine

 

 

 

 

 

 

September/October Good News Magazine

 

 

The Good News is een kwaliteits, twee-maandelijks christelijk blad gericht op onderwerpen relevant voor het leven in deze moderne wereld.

 

Het september/ oktober 2012 nummer van "The Good News"

Wat is het Koninkrijk van God; Er is een nieuwe Wereld op komst; Hoe kunt u deel worden van dat Koninkrijk?; Het Goddelijke geheimenis; Uw voorschot op Goddelijkheid; Gods blauwdruk op wereldvrede; Is uw leven afgestemd op God? De ware Koning die de wereld zal verlossen. Lees verder in Engelse taal.

 

Het januari/ februari 2012 nummer van "The Good News"

 1. Islam vs. het Westen: Waarom de botsing tussen samenlevingen?
  Om te begrijpen waarom de Islamitische en de westerse beschaving zo scherp botsen vereist het bestuderen van de fundamentele verschillen tussen de onderliggende filosofieën. Vergis u niet: De feiten laten zien dat het Westen zich nu in zeer ernstig gevaar bevindt.
  Lees verder in Engelse taal.

 2. De Bijbel en de Koran: Een fundamenteel verschil in benadering
  Voordat de uitvinding van het boekdrukken de Bijbel wijdverbreid beschikbaar maakte, waren een aantal van de gelovingen zeer bedreven in het onthouden van grote delen van de Schrift.
  Lees verder in Engelse taal.

 3. Olie uit het Midden-Oosten en de botsing van twee samenlevingen
  De overvloed aan olie in het Midden-Oosten heeft bijgestaan aan de verspreiding van de Islam naar het Westen en over de wereld.
  Lees verder in Engelse taal.

 4. De bedoelingen van de Iraanse president voor de mensheid De Koran, Islam’s heilige boek, stelt zich een wereld voor waarin de Islam uiteindelijk de hele wereld zal domineren.
  Lees verder in Engelse taal.

 5. De geschiedenis van de Islam: Wat leert het ons?
  Hoe en wanneer ontstond de religie van Islam? Wat zijn de waarden en overtuigingen van de Islam? Hoe heeft het zo kunnen groeien dat het vele naties overheerst? En zal het uiteindelijk aanhouden?
  Lees verder in Engelse taal.


 6. De Koran vs. De Bijbel
  De inhoud van de Koran is in volume ongeveer 80% van de omvang van het Nieuwe Testament.
  Lees verder in Engelse taal.

 7. Islam in Europa: Een terugkeer naar religieuze intolerantie?
  Eeuwenlang hebben Europeanen oorlogen uitgevochten over religie. Uiteindelijk heeft de snelle toename van Protestantse denominaties geleid tot grotere tolerantie. Maar nu is religieuze tolerantie terug van weggeweest door demografische verandering die het gezicht van het continent veranderen.
  Lees verder in Engelse taal.

 8. Europa´s ellende: Wordt er ruimte gemaakt voor Bijbelse profetie?
  Met de onovertroffen Europese schuldencrisis komt de droom van de elite van economische integrate in echt gevaar. Zal er binnenkort  een afscheiding komen? Wat openbaart de Bijbel over Europa’s toekomst?
  Lees verder in Engelse taal.

 9. Het Vaticaan dringt aan op wereldwijde politieke en economische autoriteit
  Volgens Bijbelprofetieën zal in de laatste dage een centraal gecontroleerd wereldwijd economisch systeem, zoals het Vaticaan voorstelt, gedomineerd worden door een grote valse religie en zijn leider. Kan dit voorstel dienen als blauwdruk?
  Lees verder in Engelse taal.

 10. Waarom is Israel de focus van vijandigheid van de Islam?
  In het hart van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten bestaat er aanhoudende haat onder Islamitische naties jegens Israel en het Joodse volk. Wat zijn de onderliggende redenen hiervan?
  Lees verder in Engelse taal.

 11. De Koran en verovering: Een kijk op Islamitische theologie
  Waarom horen wij van zoveel terrorisme dat zijn oorsprong heeft in de Islamitische wereld? Zou een onderzoek naar de geschiedenis van de Islam en zijn heilige boek, de Koran, ons helpen dit te begrijpen?
  Lees verder in Engelse taal.

 12. Bevordert de Koran vrede en samenwerking?
  Hoewel velen de militante leer van de Koran proberen te relativeren, laat een eenvoudige interpretatie van een aantal voorbeeldverzen uit de Koran duidelijk de standpunten van de Islam zien richting niet-Moslims, inclusief het rechtvaardigen van de jihad (heilige oorlog) tegen hen.
  Lees verder in Engelse taal.

 13. “Volg mij…” Een uitnodiging tot de eeuwigheid
  “Volg mij.” Wat houdt deze uitnodiging van Jezus Christus in? Wat vereist het? Bent u bereid bij Hem aan te sluiten op de reis?
  Lees verder in Engelse taal.

 

Het november/december 2011 nummer van "The Good News"

 1. Amerika's schuld Debacle
  De recente discussie over het verhogen van de Amerikaanse schuld limiet liet een nationale leiding bitter verdeeld achter over de prioriteiten van het land en hoe de schuldenexplosie aan te pakken. Wat zijn de gevolgen van dit debacle?
  Lees verder in Engelse taal.

 2. 's Werelds financiële crisis: Wat zijn de oorzaken?
  Niets heeft het nieuws gedomineerd de afgelopen jaren, zoals de economische crisis die nog steeds vele naties teistert. Wat is fundamenteel, het probleem hierbij? Laten we eens onderzoeken enige financiële basisprincipes vanuit een bijbels perspectief.
  Lees verder in Engelse taal.

 3. Israël's toenemende dreiging aan alle kanten
  Een van de kleinste democratieën in de wereld wordt geconfronteerd met toegenomen dreiging niet alleen van zijn buren, maar ook van zijn vermeende vrienden in het Westen. Wat betekenen de recente gebeurtenissen in de regio voor Israël?
  Lees verder in Engelse taal.

 4. Weet u de verrassende oorsprong van Kerstmis?
  Veel mensen weten dat de Bijbel nergens aangeeft dat de volgelingen van Christus Kerstmis vieren. Dus waar komt deze viering vandaan, en veroordeelt de Bijbel deze viering? Maakt het het echt enig verschil uit bij God als we het wel of niet vieren?
  Lees verder in Engelse taal.

 5. Wat is uw veiligste investering?
  Families zijn hard getroffen in de recente economische neergang. Persoonlijke inkomens zijn gezonken voor sommigen, en waarden van Huizen en onroerendgoed alsmede pensioenfondsen zijn voor velen ingestort. Waar vind je nu echt de veiligste investering?
  Lees verder in Engelse taal.


 6. Hebben we een geestelijke opwekking nodig?
  Sommigen geloven dat een oproep voor een landelijke gebed en vasten een religieuze opwekking zou ontsteken en het land redden. Zou een geestelijke vernieuwing helpem bij het oplossen van nationale problemen? Wat voor soort revival is daarvoor nodig?
  Lees verder in Engelse taal.

 7. Is Gods Beoogde communcatie aan het verdwijnen?
  Als God bedoeld had dat men constant gebruik zou maken van een mobiele telefoon, zou Hij dan niet de mens doen geboren worden met een vastgelijmd aan zijn oor? Als Hij wou dat je op Twitter de hele tijd zijn, zou Hij ons "getweet" hebben. Is onze elektronische media in overeenstemming met wat God bedoeld heeft voor communicatie, of niet?
  Lees verder in Engelse taal.

Het september/Oktober 2011 nummer van "The Good News"

 1. Heeft God een plan?
  De sleutel om te begrijpen waar God mee bezig is, zijn de Bijbelse feestdagen.
  Lees verder in Engelse taal.

 2. Zal de wereld eindigen in 2012?
  Veel is al gezegd over het einde van de wereld in het jaar 2012 – een feit dat zogenaamd geopenbaard is door de oude Mayaanse kalender. Is deze voorspelling, en anderen die het eind van de wereld in 2012 voorspellen, op waarheid gebaseerd? Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld? Vertelt het ons of de wereld kan of zal eindigen in het jaar 2012?
  Lees verder in Engelse taal.

 3. De planeet Aarde zal overleven en bloeien
  In de loop van de eeuwen hebben velen het einde van de wereld voorspeld – sommigen zelfs recentelijk. Wat zegt de Bijbel over de toekomst van onze planeet?
  Lees verder in Engelse taal.

 4. Zal er wereldvrede komen in onze tijd?
  God heeft een feest ingesteld in de Bijbel genaamd het Loofhuttenfeest, wat een komende tijd van vrede en ongeëvenaarde voorspoed op aarde symboliseert. Welke lessen heeft dit Feest voor ons nu?
  Lees verder in Engelse taal.

 5. Corruptie en despotisme roepen uit om het komende Koninkrijk van God
  Demonstraties en rellen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten markeren de corruptie, nepotisme en onderdrukking die alledaags zijn in de hele wereld. Alleen het komende Koninkrijk van God kan dit veranderen!
  Lees verder in Engelse taal.


 6. Wat had kunnen zijn vs. wat nog zal komen
  Er is weinig in het leven dat het verdriet evenaart dat onstaat bij het ??verlies van een kind. Maar zelfs in zo’n tragedie, belooft God’s woord de hoop van het leven na de dood - een toekomstige opstanding in een heel andere wereld.
  Lees verder in Engelse taal.

 7. Het grote witte troonsoordeel: Een Bijbels mysterie uitgelegd
  Het boek Openbaring beschrijft een opstanding waarin miljarden zullen worden geoordeeld. Hoe zal Jezus Christus hen oordelen? Zal Hij ze werpen in een eeuwig brandende hel of zal Hij in plaats daarvan hen hun eerste echte kans voor de redding geven?
  Lees verder in Engelse taal.

 8. Amerika na 11 september: Op het scharnier van de geschiedenis
  De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben de hele wereld opgeschud. De wereld zou veranderen, maar precies hoe, zou niet bekend zijn voor bepaalde tijd. Nu, 10 jaar later, is het duidelijk dat we op een scharnier van de geschiedenis zouden kunnen zijn.
  Lees verder in Engelse taal.

 

Het juli/augustus 2011 nummer van "The Good News"

 

 1. Waarschuwingen voor de Verenigde Staten,
 2. De Bijbelse wortels van de Verenigde Staten.
 3. De “Mayflower Compact
 4. Scheiding van Kerk en Staat?
 5. Christoffel Columbus en Jezus Christus
 6. De religieuze wortels van de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten
 7. Bijbelse reflecties op de koninklijke bruiloft
 8. De levenscycli van rijken: Lessen voor de Verenigde Staten nu?
 9. De Verenigde Staten en Groot-Brittanië snijden in defensie: Wat houdt dit in voor de toekomst?
 10. Doet Israël ertoe?
 11. Gewelddadig weer: Waar was God?
 12. Vrijheid en vrije ondernemerschap – Grote Bijbelse zegeningen
 13. De vroege kerk was niet communistisch – en Jezus ook niet.
 14. Wereldnieuws en trends: Het beroemde optimisme van de Verenigde Staten zwaar op de proef gesteld
 15. Wereldnieuws en trends: Druk op Israël geintensiveerd
 16. Wereldnieuws en trends: Hoe de EU miljarden verspilt
 17. Wereldnieuws en trends: Hongersnood achtervolgt de aard

 

Het mei/juni 2011 nummer van "The Good News"

Recente publicaties bevatten artikelen als:

 1. Het Midden-Oosten: Wat nu?
  Wat zit er achter de onrust dat voortbeweegt in het Midden-Oosten Lees verder.
  Egypte in de geschiedenis en in de profetieën. Lees verder.
  Gaddafi’s gewelddadige verleden achterhaalt hem in Libië Lees verder.
  Natuurrampen: Een Bijbels perspectief.Lees verder

 2. De oorsprong en toekomst van het Midden-Oosten conflict om Israël.

 3. De rand van faillisement: niet gefinancierde passiva bedreigen de economie van de VS.

 4. De Luangwa Olifanten: Een les voor iedereen. Lees verder.

 5. Een bescheiden voorbeeld: Wat uw kleren over u zeggen!

 6. Wereldnieuws en trends:
  2012 – Einde van de wereld?
  Het Arabische ontwaken en Islamitisch fundamentalisme
  De impact van de Arabische revolutie op Israël
  De Arabische opstand en Iran’s vijandigheid jegens Israël
  Het aanhoudende Duitse dilemma
  De “Ring van Vuur” en het einde van het tijdperk

 7. De ramp van Japan’s aardbeving: Nog maar een voorproefje van wat komen gaat?

Het maart/april 2011 nummer van "The Good News"

Het boek dat de wereld veranderde.
In de 400-jarige geschiedenis van de Engelstalige vertaling van de Bijbel de “King James Version” (KJV), is het het meest gedrukte en de meest invloedrijke van alle bijbelvertalingen geworden. In opdracht van de Engelse koning James I werd in 1611 deze bijbelvertaling geproduceerd en dit had als gevolg dat het Engelse leven en de Engelse cultuur getransformeerd werd. Tot op heden zijn een paar miljard exemplaren verschenen. Wat maakt dit boek zo uniek?
Klik hier voor meer info in het Engels

De Bijbel wonder der wonderen!
Realiseert u zich en heeft u overwogen dat het vele wonderen nodig heeft gehad, en dat over een tijdspanne van duizenden jaren, om het gehele Woord van God in vele talen beschikbaar en betaalbaar te krijgen voor ons?
klik hier voor meer info in het Engels

Lees het boek.
Reclameman en schrijver Bruce Barton schreef erover onder de titel ‘The Book Nobody Knows’. En hij had gelijk – maar slechts een paar begrijpen het. Toch is geen ander boek meer van belang voor u en uw toekomst!
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

De geestelijke werkelijkheid achter de film ‘The King’s Speech’
Er zijn evenveel scenario’s over de eindtijd die tot op zekere hoogte gebaseerd zijn op Bijbelse profetieën als op profetische leraren. Is er een overzicht van de profetieën over de eindtijd die ons kunnen helpen om ons te beschermen tegen de catastrofes die plaats zullen hebben in de eindtijd?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Wat zit er achter de onrust in Egypte?

U hebt waarschijnlijk de recente stijgingen in de kosten van voedsel gemerkt, en er is geen einde in zicht. Zien we het begin van de groeiende wereldwijde voedseltekorten? Wat zit er achter deze trend, en waar leidt het toe?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Zou Jezus Christus Pasen vieren
Recente waarschuwingen van terroristische activiteiten in Europa openbaren niet het hele verhaal. Zowel veiligheidsambtenaren als terroristen weten meer dan de krantenkoppen onthullen. De Bijbelse profetieën vertellen de rest van het verhaal.
Klik en lees meer hierover in het Engels

 

Het januari/februari 2011 nummer van "The Good News"

Begrijpt u de tekenen der tijden?
De intensiteit en frequentie van tragische nationale en wereldgebeurtenissen zouden ons allen moeten verontrusten. Jezus Christus Zelf sprak over ‘de tekenen der tijden’. Bepaalde tekenen komen overeen met het met crisis gevulde einde van dit tijdperk, wat in de Bijbel ‘de eindtijd’ wordt genoemd. Begrijpt u de aard van deze cruciale tekenen en wat ze betekenen?
Klik hier voor meer info in het Engels

Jezus’ waarschuwingen te ‘waken’ – Wat bedoelde Hij ermee?
Jezus en de apostelen vermanen ons om actief te ‘waken’! We moeten alles wat ze bedoelden en de verreikende implicaties begrijpen. Ons voortbestaan en onze redding kan afhangen van dit begrip en de aktie die wij ondernemen!
klik hier voor meer info in het Engels

Schuldproblemen stapelen zich op voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Voormalig Frans president Charles de Gaulle noemde de Verenigde Staten en Groot-Brittanië ooit “de Anglo-Saksische schuldenaar-naties” Nu dwingt hun enorme schuld van de twee landen hen tot een periode van ingrijpende veranderingen.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Een overzicht van profetieën over de eindtijd
Er zijn evenveel scenario’s over de eindtijd die tot op zekere hoogte gebaseerd zijn op Bijbelse profetieën als op profetische leraren. Is er een overzicht van de profetieën over de eindtijd die ons kunnen helpen om ons te beschermen tegen de catastrofes die plaats zullen hebben in de eindtijd?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Is er een wereldwijde voedselcrisis aan het opkomen?
U hebt waarschijnlijk de recente stijgingen in de kosten van voedsel gemerkt, en er is geen einde in zicht. Zien we het begin van de groeiende wereldwijde voedseltekorten? Wat zit er achter deze trend, en waar leidt het toe?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Europa zet zich schrap voor terrorisme
Recente waarschuwingen van terroristische activiteiten in Europa openbaren niet het hele verhaal. Zowel veiligheidsambtenaren als terroristen weten meer dan de krantenkoppen onthullen. De Bijbelse profetieën vertellen de rest van het verhaal.
Klik en lees meer hierover in het Engels

Het november/december 2010 nummer van "The Good News"

Hoe kunt u de stress van het huwelijk in moeilijke tijden aan?
Als de helft van alle huwelijken eindigen in scheiding in sommige landen, is het duidelijk dat veel koppels problemen hebben. Helaas lijkt de stress alleen maar toe te nemen vanuit vele richtingen. Wat is de druk waar veel echtgenoten tegenwoordig voor staan, en hoe kunnen zij die in de hand houden om er zeker van te zijn dat hun huwelijk overleeft? Hier zijn de praktische oplossingen!  
Klik hier voor meer info in het Engels

Is het huwelijk echt belangrijk?
Het traditionele huwelijk – die tussen een man en een vrouw – wordt geconfronteerd met toenemene druk vanuit vele richtingen. Is het huwelijk echt belangrijk? Hoe belangrijk is het precis? Wat zegt de Bijbel hierover?
klik hier voor meer info in het Engels

De lelijke vruchten van de economische crises.
Sociale problemen in de samenleving zijn een afspiegeling van de nationale economische problemen, die ook zijn weerslag vindt in het gezin. Het inspireert ook reflecties op praktische bijbelse oplossingen die veel nationale problemen zouden kunnen oplossen.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Eurabia: Een stem roept uit voor de verdediging van het Europese erfgoed.
Zal Europa in staat zijn om de culturele en religieuze identiteit te bewaren, gezien het verval in geboortecijfers onder de autochtone Europeanen, terwijl de islamitische allochtone bevolking steeds maar toeneemt? Zal er ook maar iemand luisteren voordat het te laat is?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Is Kerstmis is vrolijk?
Waar kwam het idee van een ‘vrolijk kerstmis’ vandaan? Begon het met goedbedoelende christenen die alleen het beste voor hadden met anderen, of is de oorsprong van het feest toch aanzienlijk ouder dan we mogen veronderstellen?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Beroemdheidscultuur: De vervormde spiegel
Tijdschriften, tv en internet zijn geobsedeerd door beroemdheden en beroemdheidscultuur. Hoe heeft de fascinatie van de samenleving voor beroemdheidscultuur invloed op u en uw kinderen? Hoe kunt u de negatieve invloed pareren?
Klik en lees meer hierover in het Engels

Het september/oktober 2010 nummer van "The Good News"

Een wereld gevangen gehouden, maar binnenkort bevrijd!
De meeste mensen die in de Bijbel geloven denken dat dit Gods wereld is – maar hoe kunnen we die gedachte verenigen met al het leed dat we om ons heen zien? Het verrassende feit is dat, op het gebied van de menselijke samenleving en de gevolgen daarvan, dit Gods wereld niet is! Dit is een wereld dat gevangen wordt gehouden door een onzichtbare vijand. Hier is het verhaal van hoe de wereld gevangen werd genomen en hoe het zal worden bevrijd!   
Klik hier voor meer info in het Engels

Binnenkort: Het Magnifieke Millennium
Veel van de Bijbelse profetieën beschrijven het Millennium, de eerste 1.000 jaar van Christus’ heerschappij op aarde. Dit laat zien dat het belangrijk is voor God. En hoe meer u het begrijpt, hoe belangrijker het voor u wordt!
klik hier voor meer info in het Engels

Is Amerika de weg kwijt?
Het lijkt er steeds meer op dat de Verenigde Staten haar problemen niet kan oplossen, of het nu gaat om de economie, de oorlogen in Irak en Afghanistan, illegale immigratie of de olieramp in de Golf. Is Amerika de weg kwijt?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

De "Amerikaanse Eeuw": wat zat er werkelijk achter?
Zelden heeft een natie een tijdperk zo overheerst als de Verenigde Staten de 20e eeuw (heeft gedomineerd). Maar wat zat er werkelijk achter deze verbazingwekkende prestaties?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Ezechiël's visioen van het dal van de dorre beenderen
De profeet Ezechiël zag een visioen waarin grote aan-tallen mensen opstonden uit de dood om weer te leven als fysieke mensen. Wat is de betekenis van dit raadsel-achtige visioen, en wat leert het ons over Gods plan?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Zou Jezus Christus morgen kunnen terugkeren
Een weinig opgemerkte profetie toont aan dat Jezus Christus wederkomst niet zou kunnen plaatsvinden zonder een revolutionaire verandering in de wereldwijde massacommunicatie, een verandering die pas heeft plaatsgevonden in de laatste paar jaar.
Klik en lees meer hierover in het Engels


Het juli/augustus 2010 nummer van "The Good News"

Hoe kunnen we het hoofd bieden aan een wereld van snelle verandering?
Voelt u zich overweldigd door verandering uit elke hoek? Voelt u zich gestresst, overwerkt, met te weinig tijd om het leven te waarderen en van te genieten? Vindt u het moeilijk om alles wat u moet doen bij te houden? Zo ja, dan bent u niet alleen. Onze snel veranderende wereld geeft ons teveel stress. Hoe kunt u hiermee omgaan?   
Klik hier voor meer info in het Engels

Wordt u beschermd door het ultieme beveiligingssysteem?
We leven in een gevaarlijke wereld, waarin natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen alledaags zijn. De gevaren voor onze veiligheid groeien. Hoe kunt u zich ervan verzekeren dat u en uw familie altijd beschermd worden?
klik hier voor meer info in het Engels

Immigratie: Hoe een buitenlandse invasie hervormd wordt in het Westen
In de laatste 50 jaar zijn miljoenen mensen vanuit de Derde Wereld geïmmigreerd naar de Westerse democratieën. Al snel konden zij een meerderheid vormen in een aantal belangrijke landen. Wat betekent dit voor de toekomst?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Duitsland en de euro: Wat zal de uiteindelijke uitkomst zijn?
Een crisis resulteert vaak in economische en politieke ellende, maar het kan de mogelijkheid om meer controle uit te oefenen bevorderen. Geeft de Bijbel aan waar de huidige crisis Europa uiteindelijk zou kunnen brengen?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

De tijd vliegt – Hoe er het beste van te maken!
Benjamin Franklin heeft ooit gezegd: “Houdt u van het leven? Verspil dan geen tijd, want tijd is waar het leven van gemaakt is.” Ook de Bijbel heeft veel te zeggen over tijd en het leven – dingen die we absoluut moeten horen!
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Het verval en de ondergang van de naties: een profetisch perspectief
Het oude Babylon viel in een nacht, nadat het werd "gewogen en te licht bevonden." Kunnen de moderne rijken net zo hard en net zo snel vallen als Babylon? De geschiedenis en de Bijbel geven een antwoord!
Klik en lees meer hierover in het Engels

 

Het mei/juni 2010 nummer van "The Good News"

Het Midden-Oosten: Ground Zero van Bijbelprofetieën
Nog maar een eeuw geleden was het Midden-Oosten nog een betrekkelijk vreedzaam en rustig gebied. Vandaag de dag is het de meest instabiele regio in de wereld, waar elke minuut de mogelijkheid bestaat dat er weer oorlog uitbreekt. U moet begrijpen waarom het zo veranderd is, waar het volgens de Bijbelprofetieën op uit loopt en wat dit betekent voor u en de gehele wereld!  
Klik hier voor meer info in het Engels

Het Midden-Oosten wordt geteisterd door onoverkomelijke uitdagingen. Wat zit er achter islamitische terreur?
De wereld wordt opgeschud door bloederige terroristische aanvallen in Irak, Afghanistan en Pakistan. Zulke aanvallen worden in verschillende Westerse naties uitgevoerd. What zit er achter deze trend, en waar leidt dit toe?
klik hier voor meer info in het Engels

Iran’s gevaarlijk nucleaire spel
De meeste mensen die in Westerse landen wonen zijn zich onbewust van de cruciale achtergrond en motivatie achter Iran’s almaar groeiende nucleaire programma. Zulke onwetendheid zou niet alleen gevaarlijk kunnen zijn, maar ook fataal.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Hoe kunt u de transformerende kracht van God’s Geest ontvangen?
Na Jezus Christus’ kruisiging en opstand, wachtten Zijn discipelen tot Pinksteren op de belofte van Christus. U kunt ook die Geest van kracht ontvangen. Het kan uw leven voor altijd veranderen.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Wat doet God’s Geest voor ons en in ons?

Rust voor de geestelijke zoeker
Bent u een geestelijke zoeker? Dorst u naar geestelijke vervulling? Is het nog wel belangrijk naar de kerk te gaan als u met dagelijkse zaken zoals het betalen van rekeningen en het omgaan met een gebroken huwelijk te maken heeft?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Vijf stappen om uw kinderen te leren hun geld te beheren
Hoe goed begrijpen en beheren uw kinderen geld? Begrijpen zij de financiële basisprincipes zoals sparen, budgetteren, lenen en schuld? Hier zijn vijf behulpzame tips die u kunt gebruiken om uw kinderen te leren!
Klik en lees meer hierover in het Engels

Het maart/april 2010 nummer van "The Good News"

Europa: de nieuwe supermacht aan de horizon
Nu het verdrag van Lissabon eindelijk goedgekeurd is door al de 27 EU lidstaten belooft 2010 een belangrijk jaar voor de Europese Unie. In Europa leeft de droom van een verenigd continent sinds de val van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw. Zal deze droom eindelijk in vervulling gaan, en zullen we spoedig een nieuwe supermacht zien?  
Klik hier voor meer info in het Engels

Waarom Europa zo belangrijk is
Het Goede Nieuws legt een grote nadruk op de Europese scene. Vandaag de dag is deze nadruk belangrijker dan ooit tevoren omdat de cruciale ontwikkelingen in Europa centraal zijn in de vervulling van de Bijbelse profetieen.
klik hier voor meer info in het Engels

Europa's ongelofelijke opmars: voorspeld in Bijbelprofetie
Welke kant gaat Europa op? Als we een blik werpen op de Bijbelse profetieen en hun merkwaardige vervulling, kunnen we beter begrijpen waar de trends naar toe leiden: naar een Europa dat de wereld zal domineren.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Pinksteren of Passcha: welke is Christelijk?
Velen geloven dat God's instelling van de Passcha ceremonie eindigde met de dood van Jezus Christus en dat Hij het sindsdien verving met het onderhouden van Pinksteren als een viering van Jezus opstanding. MAar is dat echt zo?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Jezus Christus: slachtoffer van een gestolen identiteit

De meeste mensen begrijpen dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Maar slechts weinigen weten dat de identiteit gestolen was na Jezus' dood! Veel gelovigen met een goede bedoeling zijn gevallen voor de misleiding. Zou u ook gedupeerd kunnen zijn?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Geshockeerd door de Bijbel, veranderd door de waarheid.
Het Goede Nieuws interviewt Joe Kovacs, wiens sterke interesse in de Bijbel hem ertoe heeft gebracht de recente best seller 'Shocked by the Bible' te schrijven. Het boek bevat veel verrassende feiten over bekende geloofspunten De Bijbel heeft veel schokerende waarheden in zich die slechts door weinigen worden begrepen. Minder nog gaan verder dan die schok en staan zichzelf toe veranderd te worden door de waarheid.
Klik en lees meer hierover in het Engels

Heeft Haiti nog een toekomst?
Een enorme hoeveelheid hulp is Haiti toegekomen na de verwoestende aarbeving. De geschiedenis heeft deze arme natie genegeerd. Wat is nu de beste weg voorwaarts?
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het januari/februari 2010 nummer van "The Good News"

Zijn de dagen van Amerika als wereldmacht geteld?
Wereldmachten komen en gaan. Al meer dan 6 decennia zijn de Verenigde Staten de dominante macht geweest op het wereldtoneel. 70 jaar geleden, was Groot-Brittannië met zijn omvangrijke imperium de grootste wereldmacht. Staat de Verenigde Staten hetzelfde lot als Groot-Brittannië te wachten, vervangen te worden door een andere macht? Zijn de dagen van Amerika als de 'supermacht' geteld?  
Klik hier voor meer info in het Engels

Komen de Verenigde Staten voor in de bijbelse profetieën?
Verscheidene kleine naties worden gevonden in de eindtijd profetieën van de Bijbel. Maar hoe staat het met de belangrijkste Engelstalige landen? Worden zij genegeerd in de bijbelse profetieën, of weten wij eenvoudigweg niet waar we op moeten letten?
klik hier voor meer info in het Engels

Gods Tijdmachine
Gedurende deze era van wetenschap, hebben velen gedroomd van tijdreizen naar het verleden of naar de toekomst. Maar zou er een tijdmachine kunnen bestaan waarvan de meesten zich niet bewust van zijn? Kunnen we een manier vinden om te leren wat de toekomst in petto heeft?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Amerika' s economische ineenstorting: wat betekent het?
De scheve verhoudingen in de werkloosheid, in de schuld en  handel nemen schrikbarend toe terwijl de waarde van de dollar sterk daalt. Wat zit er achter de schokkende economische ineenstorting in de Verenigde Staten? Kunnen de profetieën in de Bijbel ons helpen dit te begrijpen?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Verse vruchten in overvloed: God dienen en delen met anderen.
Wij kunnen als God worden en goddelijke natuur bezitten door Zijn Heilige Geest in ons te laten wonen. Terwijl we  geestelijk groeien, zouden wij meer en meer bewijs moeten zien van dat wonder - meer van de “vruchten van de Geest."

En met meer vruchten,  is er meer om aan anderen te geven! 
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Het perfecte voorbeeld van de vrucht van de Geest: Jezus Christus
Het is essentieel dat Christenen vruchten in hun leven dragen- de vruchten van Gods Geest. Hoe zien deze vruchten er precies uit? In Jezus Christus hebben wij het perfecte voorbeeld van wat Gods Geest  zou moeten produceren in onze levens!
Klik en lees meer hierover in het Engels

Zal 2012 het einde van de wereld brengen?
Men zegt dat de kalender van de  Maya uit de oudheid mysterieus zou eindigen tijdens de winter zonnewende van het jaar 2012 (21 december 2012). Zal dat ook het einde van de menselijke geschiedenis betekenen? Openbaren de profetieën in de Bijbel wat er ons echt staat te wachten in de komende jaren?
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het november/december 2009 nummer van "The Good News"

Schepping of Evolutie: Welke is geloofwaardiger?
Met luid geschal wordt de evolutietheorie nog eens aangehaald in de viering van het 200ste verjaardagsjaar van Charles Darwin' s geboorte en tevens het 150ste verjaardagjaar van de publicatie van zijn boek: Het Ontstaan van de Soorten (On the origin of Species). Maar hebben wij ons verdiept in wat onze Schepper zegt hoe de mensheid en de hemel en de aarde tot stand zijn gekomen?
Klik hier voor meer info in het Engels

10 punten waarop Darwin het fout had.
Het is één van de meest invloedrijke boeken in moderne geschiedenis: Darwin' s boek: Het Ontstaan van de Soorten (On the origin of Species). Het heeft vanaf de 20ste eeuw bijgedragen in de vormgeving van filosofie, biologie, sociologie en religie. Maar de theorie van Darwin en zijn boek zijn gebrekkig en doordrongen met grote onjuistheden.
klik hier voor meer info in het Engels

Hoe de theorie van Darwin de wereld heeft veranderd
Veel aandacht is geschonken aan hoe de evolutietheorie van Darwin het scheppingsverhaal van de Bijbel tegenspreekt. Maar slechts weinig aandacht is geschonken aan hoe zijn theorie het wereldse gedachtegoed op meer gevaarlijke vlakken heeft doen ontwikkelen.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Evolutie versus Intelligent Ontwerp debat
Het Goede Nieuws interviewt Dr. Jonathan Wells, auteur van "Icons of Evolution en The Politically Incorrect Guide to Darwinisme" (Pictogrammen van Evolutie en De Politiek Onjuiste Gids voor Darwinisme). Dr. Wells bediscusieert actuele ontwikkelingen in het debat over Schepping en Evolutie.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Hoe kunt u het onderwerp Evoltietheorie met uw kinderen behandelen?
Waar u zich ook begeeft, worden uw kinderen blootgesteld aan zogenaamde " feiten" van evolutie in plaats van de tekortkomingen van deze theorie. Wat kunt u doen om uw kinderen juist te onderrichten? Als u hen de waarheid niet vertelt, wie doet het dan wel? 
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Een cruciale factor in het voortbrengen van vruchten: onkruid van de zonde uitroeien
In onze geestelijke oorlogvoering, zijn wij zelf de vijand! De rauwe menselijke natuur is gelijk een weide dat door schadelijk onkruid is overgenomen. Wij moeten het onkruid verwijderen en vervangen door Gods Geest zodat we veel goede vruchten kunnen produceren!
Klik en lees meer hierover in het Engels

Wie bent u?
Elke dag zien wij mensen die hun identiteit proberen te ontdekken via plastische chirurgie of gezichtsinjecties of door de laatste cosmetische trends te volgen. Bent u tevreden met uzelf?
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Kerst vóór Christus, de verrassende waarheid!
Stel u ontdekt dat Kerstmis niets maar ook niets met Christus'geboorte te doen heeft en feitelijk al gevierd werd lang voor Christus'geboorte, zou u dan toch dit feest blijven vieren? De meeste mensen weten de werkelijke feiten niet, maar u kunt ze wel begrijpen!
Klik hier voor het Good News verhaal in het Engels.

Klik hier voor het Nederlandse Supplement: Kerstmis werd gevierd 2000 jaar vóór Christus

Nog meer over Kerst en geboorte van Christus. Klik hier voor Kerst in een nieuw dachtlicht.
De ware Christus is niet op 25 december geboren en had geen lang haar! Wist u dat? Meer weten?
Klik hier voor het fascinerende verhaal de ware Jezus Christus en ontdekt wie Hij in werkelijkheid was.

Het september/oktober 2009 nummer van "The Good News"

Lijden: hoe het begon, hoe het zal eindigen
Onze wereld is geinfecteerd met kwaad en misere. Maar waarom is het gevuld met lijden? Vanwaar is het ontstaan? Waarom is lijden zo doorgedrongen in onze wereld? Onze pogingen om het lijden uit te bannen lopen keer op keer op niets uit - sterker nog: het blijft immer verspreiden. Waarom? En belangrijker nog: is God van plan om er iets aan te doen? Wanneer en hoe zal hij het lijden eindelijk tot een halt roepen?
Klik hier voor meer info in het Engels

Wat mankeert er aan onze regeringen?
Democratische maatschappijen zijn bijna altijd teleurgesteld als leiders geen opvolging geven aan hun beloften. Waarom lijkt dit onveranderbaar? Wat is het fundamentele probleem met menselijke regeringen? 
klik hier voor meer info in het Engels

Afghanistan: wat schuilt er achter de schijnbaar niet te winnen oorlog?.
IVeel stellen dat er met het Afghaanse conflict - welke al zo lang bestaat als de Eerste Wereldoorlog - niets te winnen valt. Waarom vinden de Westerse bondgenoten het zo moeilijk deze oorlog te winnen? 
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

De Bijbelse Feestdagen die God's Plan van verlossing onthullen
Zonde heeft de mensheid afgesneden van God en heeft de ultieme straf, de dood, gebracht. Maar God heeft een plan om de gebroken relatie te herstellen en de mensheid te redden. Dat plan is geopenbaard in de feestdagen van God, die vermeld staan in de Bijbel.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Hoe zal God de Wereld oordelen?
Het oordeel is nog steeds het minst begrepen onderwerp in de Bijbel. Velen veronderstellen dat het oordeel in termen van vervloeking en verdoemenis dient te worden uitgelegd. Maar is dit werkelijk hoe God zijn menselijke schepping zal oordelen? 
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Hoe kunnen we het pad naar vrede vinden?
"Vrede" en "goedgunstigheid jegens alle mensen!" werd gepredikt door de hemelse boodschappers tijdens Jezus Christus' geboorte. Maar waar is het bewijs van vrede van de mensheid, zoals ook geprofeteerd door Jesajah en andere profeten?
Klik en lees meer hierover in het Engels

Zelfbeheersing: Uw leven laten leiden door de Kracht van God
In deze serie van artikelen over de vruchten van de Geest, zijn we aangekomen bij de laatste van de negen deugden - zelfbeheersing. Van al de dingen die we moeten beheersen is het beheersen van onze 'ik' vaak de grootste uitdaging!
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Kan de dollar kelderen?Is het mogelijk dat de autoriteit van de huidige mondiale geldeenheid, de dollar, wankelt? Met de financiele depressie op wereldniveau, is het zo dat het voorheen ondenkbare nu realiteit zou kunnen worden?
Klik en lees meer hierover in het Engels.

 

Het juli/augustus 2009 nummer van "The Good News"

De nieuwe wereldorde: waar leidt het ons heen?
Waarom lijkt het alsof de wereld in chaos vervalt? Kunnen we de krachten van anarchie inperken? Is het mogelijk de koers van de beschaving terug in het gareel te krijgen en onze problemen op te lossen? Helaas lijken we te hebben gekozen God of te verwerpen of te negeren, terwijl Hij de enige is die een oplossing kan bieden voor de problemen die deze tijd teisteren.
Klik hier voor meer info in het Engels

De waarschuwingen zijn luid en duidelijk-maar luistert u wel?
Vier Bijbelse sleutels om wereldgebeurtenissen te bevatten. Belangrijke wereldgebeurtenissen voltrekken zich om ons heen. Maar wat betekenen ze? Kunnen we het begrijpen? Vanuit Bijbels perspectief zijn hier vier principes om de gebeurtenissen op het wereldtoneel te kunnen analyseren.
klik hier voor meer info in het Engels

Wat is de kern van de nationale problemen? .
In de Bijbel vinden we, elke pagina opnieuw, waarschuwingen voor Israel van de onvermijdelijke negatieve consequenties van nationale en individuele zonden. Zijn wij zoveel anders? Is er een boodschap voor ons vandaag?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Een moderne bedreiging: terugkerende ziektes
De losbarsting van de recente varkensgriep is door gezondheidswetenschappers verklaard als zijnde een globale pandemie, terwijl het tot dusver niet zo dodelijk is gebleken als eerst werd gevreesd. Is dit een waarschuwing van een groter gevaar die nog moet komen?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Gods afspraak met u
Wist u dat God een speciale dag opzij heeft gezet zodat u een betekenisvol en duurzaam contact met Hem kunt hebben? Bijna 6,000 jaar geleden heeft onze Schepper de zevende, de Sabbatdag, verklaard als dag van rust en omgang met Hem.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Een lesje in gebed
U heeft waarschijnlijk wel gehoord van de kracht van gebed. Maar heeft u ooit gebeden en er gebeurde niets? Het is niet zo dat God onverschillig is. Het zou kunnen zijn dat u niet geheel op de hoogte bent wat Jezus heeft onderwezen aangaande het gebed.  
Klik en lees meer hierover in het Engels

Zachtmoedigheid: sterkte met een zachte touch
De bijbelse kwaliteiten van zachtmoedigheid zijn vaak verkeerd begrepen en ondergewaardeerd in de huidige maatschappij met zoveel mensen die een kort lontje hebben.
Klik en lees meer hierover in het Engels.

 

 

Het mei/juni 2009 nummer van "The Good News"

Wat te doen na het Ja-woord
Het huwelijk kan en zou de meest vervullende tijd van dit leven moeten zijn. Het onderzoek toont aan dat echtparen langer leven dan alleenstaanden. Aangezien circa de helft van alle huwelijken in sommige landen mislukt, is het voor ons belangrijk om te weten wat te doen nadat wij het ja-woord geven.
Klik hier voor meer info in het Engels

De waarheid omtrent liefde
Het Goede Nieuws interviewt Dr. Pat Love, auteur van "De waarheid omtrent liefde". Dr. Love bespreekt de fasen die echtparen doorlopen in het huwelijk en hoe het begrip van die fasen iemand's huwelijk zeer kan verstevigen.
klik hier voor meer info in het Engels

Wat is de volgende stap in de wereldcrisis: een op handen zijnde handelsoorlog?.
De artikelen van het nieuws concentreren zich op een andere gevaarlijke economische crisis die voor onze eigen ogen kan losbarsten. Kunnen deze recente financiële narigheden tot een internationale handelsoorlog leiden? Zo ja, hoe kunnen wij ons het beste hierop voorbereiden?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Is een niewe revolutie opkomst?
In 1848 werden de naties in heel Europa overspoeld met demonstraties en burgerlijke geschillen die tot de ineenstorting van de oude orde leidden. De economische opschudding en de woede groeien. Is er een nieuwe revolutie opkomst?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Vrees en depressies: Overwin ze met deze sleutels.
Voelt u zich gedeprimeerd? Met de wereldeconomie in dergelijke slechte staat, zijn deze gevoelens niet ongewoon. Wat kunt u doen om deze negatieve manier van denken te bestrijden?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Stap af van de sexuele draaimolen..
Miljoenen zijn gevangen in de leugens beloofd door de seksuele revolutie, die slechts hartzeer en pijn hebben gebracht. Als u één van zijn slachtoffers bent, wat kunt u doen om opnieuw te beginnen?
Klik en lees meer hierover in het Engels

Geloof en trouw: fundamenten voor een goede relatie en verantwoordelijkheden.
Vertrouwt u op God en leeft u zodanig dat Hij op u kan vertrouwen? Wanneer Jezus Christus terugkeert, zou het niet prachtig zijn om Hem goedkeurend te horen zeggen, " Wel gedaan, goede en trouwe dienaar?
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het maart/april 2009 nummer van "The Good News"

Wanneer naties ten val komen
De val van volken en naties strijkt zich meestal uit over een aantal generaties. Soms echter, gebeurt het plotseling en shockeert het de wereld. Bevinden we ons op de rand van zo'n plotse val? Kan de wereld zoals we deze nu kennen binnenkort veranderen?
Klik hier voor meer info in het Engels

Vaarwel aan Amerika al een financieel Centrum.
A grote shift in de financiŽle wereldmachten is aan de horizon. Amerika, bakermat van de wereldwijde economische crisis, krimpt terwijl AziŽ en Europa opbloeien. Wat betekent dit voor de toekomst?
klik hier voor meer info in het Engels

Gods vergeving, war vergt dat van ons?.
Onze vergevingsvolle Schepper belooft volledige vergeving van onze zonden zodra we oprecht hiervan afkeren en deze verlaten. Hoe werken bekering en God's vergeving samen om onze redding zeker te stellen?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Wanneer zal het westen ontwaken?
Islamitisch extremisme is terug. Hoewel het eigenlijk nooit weg was. Na de aanvallen in Mombai en de continuerende bedreigingen van Iranees verlengstuk Hamas, de vraag rijst: wanneer wordt het Westen wakker?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

De opstanding van Jezus Christus opent de weg
Waarom wordt Jezus in het moderne Christendom altijd dood aan het kruis afgebeeld? Zou het kunnen dat velen niet het belang vatten van het belang van zijn opstand uit de dood, en wat het voor ons betekent?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels 

Wat het betekent om in Christus te geloven.
Velen beweren dat ze in Jezus geloven, maar volgens de Bijbel is dat niet echt het geval. Hoe weet u of uw geloof echt is? Bent u bereid uzelf de Bijbeltest te ondergaan?
Klik en lees meer hierover in het Engels

Hoe een leider vrede welvaart en bescherming kan garanderen:
Wat zou een goed en wijze heerser moeten doen om zijn mensen te leiden op het rechte en veilige pad? Een bericht die God via 1 van zijn profeten heeft gezonden openbaart het antwoord op deze belangrijke vraag.
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het januari / februari 2009 nummer van "The Good News".

Wat staat de komende president van VS te wachten?
Wat staat de komende president te wachten? De koningen in het Oudtestamentische Israël lieten zich adviseren door raadgevers, over hoe de natie geleid zou moeten worden volgens het woord van God. Samuel wees Saul de weg. Nathan adviseerde David. Jesaja openbaarde Gods wil aan Hizkia. Wat zou een dienaar van God zeggen als hij vandaag de 'Oval office' binnen zou stappen met een analyse van de wereld en Amerika.
Klik hier voor meer info in het Engels

Vijf manieren hoe Jezus de regering permanent zal veranderen.
Met het beloven van veranderingen proberen politici stemmen te winnen, maar helaas blijft alles maar al te vaak hetzelfde. Dat betekent echter niet dat een geweldige verandering op stapel staat. Uw Bijbel openbaart echter een op handen zijnde monumentale verandering!.
klik hier voor meer info in het Engels

Is Iran de nieuwe Supermacht in het Midden Oosten?.
Het lijkt erop dat Iran de nieuwe regionale supermacht zal worden als de Verenigde Staten hun aanwezigheid in de regio sterk vermindert. Wat zullen de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de Joodse natie van Israel?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Zal de economische crisis voorafgaan aan de terugkomst van Jezus Christus?
Wat is het mogelijke verband tussen de wereldeconomie met de terugkomst van Jezus Christus? Vrij groot. Begrijpt u wat de Bijbel, via de profetieën, aan ons openbaart?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Etenstijd: de perfecte tijd om samenzijn te bevorderen
Een volle agenda en tijdsdruk schuift de gezamenlijke maaltijd naar de achtergrond voor veel families. Als dit u bekend voorkomt, is het wellicht de hoogste tijd om erover na te denken wat u precies mist!
Klik hieren lees meer hierover in het Engels 

Zachtmoedigheid: van het hart naar de helpende hand.
Het is Gods natuur: zachtmoedigheid naar alle mensen. En met zachtheid zal Hij zijn volgelingen helpen deze belangrijke vrucht te internaliseren.
Klik en lees meer hierover in het Engels

Seculier humanisme: tussen het ideaal en de leugen:
Er is een bittere verdeeldheid over veel politieke vraagstukken. Zo bleek uit de laatste verkiezingen. Wat gaat schuil achter deze strijd? Het zaad was reeds lang geleden geplant.
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het mei / juni 2008 nummer van "The Good News".

Kan Israël overleven?
Israël is geografisch uiterst klein, vooral wanneer het land gemeten wordt tegen zijn massief effect op de wereld. Hoewel klein, blijft het het onophoudelijke doel van vijandige kritiek, door sommige landen die openlijk Israël met uitroeien bedreigen. Amper 60 jaar oud, de overleving van de staat Israël staat vandaag de dag nog steeds op het spel. Wat zegt Bijbel over zijn toekomst?
Klik hier voor meer info in het Engels

Jeruzalems schitterende toekomst
Zal Jeruzalem overleven? Hetsteeds voortdurende conflict, de bedreigingen van vele kanten en het zinloze geweld en terrorisme sugereren het tegengestelde. Maar toch openbaart de Bijbel dat Jeruzalem voor altijd zal bloeien en een onvoorstelbaar schitterende toekomst tegemoet gaat.
klik hier voor meer info in het Engels

“Het hoofd bieden tegen steeds toenemende economische crisis
Vorig jaar was het slechtste jaar voor de huizenmarkt van de V.S. sinds 1932, bij de piek van de Grote Depressie. De economie kan in probleem zijn, maar u kunt concrete maatregelen treffen om op de groeiende daling voorbereid te zijn.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Mozes Code: Nieuwe waarheid of een bekend bedrog in een nieuw jasje?
Het nieuwe boek Mozes Code en zijn DVD beloven de lezer de macht om zijn wereld te verbeteren door een geheime methode vermoedelijk aan Mozes geopenbaard doch sinsdien onderdrukt en geheim gehouden. Maar wat is het echte verhaal achter deze geheim gehouden methode?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Nieuwe ontdekkingen tarten Darwins bedriegelijke theorie:
Een nieuwe documentaire film bespreekt opnieuw de kwestie of wij de volledige waarheid worden verteld over de evolutie. Als de theorie van Darwin echt wetenschappelijk is, waarom aarzelen zijn verdedigers zo om het in twijffel te nemen?
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Waar passen de Dinosaurussen in het plaatje?
Het inschatten van tijd van de dinosaurussen met betrekking tot de tijd dat mensen op aarde leefden is niet werkelijk al te moeilijk. Een betere blik op en een juiste verstandshouding van de verscheidene passages in de Bijbel maken het antwoord duidelijk.
Klik en lees meer hierover in het Engels

Liefde: de basis van waaruit geestelijke vruchten voortkomen:Wanneer de Geest van God met een persoon werkt, gebeuren de verbazingswekkendste dingen. Het gehele leven van de persoon komt tot bloei en en gaat vruchtdragen. En de prachtigste vrucht van allen is het geven en het ontvangen van ware liefde.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Een profetieles: Wat voor soort persoon behoren wij te zijn:
Waarom bent u geinteresseerd in profetieën? Is uw doel om alle bijbelse voorspellingen te ontcijferen die op vervulling wachten? Zo ja, wees op uw hoede want het doel van God met de profetieeën kan verschillend zijn dan de uwe.
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Het maart / april 2008 nummer van "The Good News".

Herdefinitie van Ethiek:
Een lawine van problemen dreigt om ons te overspoelen. De belangrijkste Engelstalige naties kijken toe hoe een onweer van problemen steeds nadert. Een onweer dat door krachten wordt gecreeerd en hun betekenis van ethiek verzwakt en vertroebelt. Wanneer en hoe is deze impuls begonnen om ethiek opnieuw te definiëren? Wijst de Bijbel erop waar dit uiteindelijk naar toe leidt? Klik hier voor meer info in het Engels

10 Praktische wijzers om uw kinderen juiste waarden bij te brengen:
De meeste ouders erkennen de behoefte dat hun kinderen juiste waarden en normen dienen te hebben. Maar hoe brengt men deze waarden en normen over? Waar begint u? Hier zijn 10 praktische wijzers die ouders kunnen gebruiken om juiste normen en waarden in te prenten. U kuntvandaag mee beginnen! Klik hier voor meer info in het Engels

“ Waakt derhalve, en bid altijd
Deze woorden van Jezus Christus onderstrepenn altijd het belang van een juist inzicht in profetieën  van de Bijbel en tonen de behoefte aan maatregelen van onze kant betreffende ons aandeel hierin - beginnende met de essentiële eerste stap van persoonlijk berouw en bekering.
Klik hier en lees meer hierover in het Engels

Zou Jezus Christus Pasen vieren?
Voor miljoenen mensen is de zondag en maandag van Pasen belangrijke godsdienstige vrije dagen van het jaar. Maar als Jezus de stoffige wegen van Galilee vandaag zou bewandelen, zou Hij Pasen vieren?
Wat tonen de geschiedenis en de Bijbel ons in dit verband?
Klik hier en lees meer hierover in het Engels
 
Europa nadert steeds dichter tot de vervulling van haar bestemming:
Europa vervolgt haar mars naar haar lot, dat snelt naar een tijd van overgang die de hele wereld zal verrassen en doen schudden. Hoe voorbereid bent u voor de wereldveranderingen die op komst zijn?
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

De Geest van de God: De kracht die uw leven kan transformeren:Jezus Christus cultiveert bovennatuurlijke vruchten in het leven van Zijn discipelen. Om dat wonderbare effect te begrijpen, moeten wij eerst de ontzagwekkende oorzaak en de uiteindelijke bron die dat vrucht produceert, begrijpen – Gods Heilige Geest
Klik en lees meer hierover in het Engels.

Jezus Christus, Opperste Dienaar:
Profetieen in het boek van Jesaja voorspelde dat Jezus Christus eerst het mensdom zou komen dienen door voor onze zonden te sterven om daarna terug te keren naar de aarde om te heersen. Wat betekenen Zijn het lijden en dood voor mensheid?
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Het januari/ februari 2008 nummer van "The Good News".

In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan interessante thema's zoals:

Zeven Profetieën die vóór de terugkeer van Jezus Christus in vervulling moeten gaan
Vorige generaties hebben gedacht dat Jezus Christus in hun levens zou terugkeren, maar zij kregen geen gelijk. Vele nu levende mensen denken dat de terugkeer van Christus aanstaande is. Weliswaar, bevatde Bijbel profetieëen die tot deze generatie niet vervuld konden worden. Zou Zijn terugkeer toch in onze generatie plaats gaan vinden?Klik hier voor meer info in het Engels

De Komende Europese Grootmacht
Na het neerhalen van de Berlijnse Muur werd de Verenigde Staten de onbetwiste militaire, economische en politieke zwaargewicht. Maar is een andere grootmacht zich aan het vormen die de Westerse wereld zal leiden?Klik hier en lees meer hierover in het Engels
 
Drie zeer belangrijke gebeurtenissen in Geschiedenis: Waren zij verbonden met bijbelse Profetieën? Hebben de zeer belangrijke gebeurtenissen in wereldgeschiedenis een koppeling met profetieën van de Bijbel gehad? Een korte blik op drie gebeurtenissen die de wereld vormden openbaren Gods leidende hand in werking om tot stand te brengen wat voorspeld was.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Help Uw Kind de Evolutieleer te weerleggen: Uw kinderen worden waarschijnlijk niet alleen op school geïndoctrineerd met het evolutieleer en andere ideeën, maar overal. Hier zijn enkele handige tips om hen te helpen met deze valse concepten om te gaan. Klik en lees meer hierover in het Engels.

Wat zit achter de dalende Dollar?
Met een vat olie dichtbij $100 en de dollar die onlangs 16 procenten tegen andere munten daalde, dienen de Amerikanen te begrijpen wat achter de dalende dollar schuilgaat en wat de gevolgen voor hen zullen zijn.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

 

Het november/december 2007 nummer van "The Good News".

In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan interessante thema's zoals:

Doorbreken van Verslaving: De vloek van verslaving neemt een enorme tol op mensen en de maatschappij als geheel. De verslaving neemt vele vormen aan en is vaak zeer vernietigend. Hoe begint de verslaving? Welke gedachten en processen beïnvloeden een verslaafde en maken het zo moeilijk voor hem of haar om met de verslaving te breken? En het belangrijkste van alles: hoe kan een persoon zich bevrijden ervan? Klik hier voor meer info in het Engels

Het verhaal van en verslaafde: Wat is de oorzaak van verslaving? Wat zijn de factoren die een persoon tot verslaving kan leiden? Het begrip van die factoren en hoe zij elkaar versterken is een eerste stap voor het doorbreken van vele verslaving, zegt één dat alles heeft meegemaakt. Klik hier en lees meer hierover in het Engels
 
De aller grootste verslaving: van alle verslaving zijn die aan drugs en alcohol het meest bekend en moeilijk genoeg om er vanaf te komen. Maar de één verslaving die groter is dan alle verslavingen is onbekend voor de meeste mensen. God zij dank, dat ook deze verslaving overwonnen kan worden.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Kunt u de cyclus van generatie gedragsdisfunctionering doorbreken? Soms ligt de oorzaak van sommige van onze diepste persoonlijke problemen in overgewaaide disfunctionele familie gedragspatronen van generaties die vóór ons kwamen. Maar wij hebben als individuele mens echter morele vrijheid van handelen, een goddelijk voorrecht om keuzes te maken. Dus ook om voor het leven en goede dingen te kiezen! Klik en lees meer hierover in het Engels.

Wat zit achter de magnetische trekkracht van het Kerstmisseizoen?
Het Kerstseizoen heeft een sterke, commerciële magnetische trekkracht op mensen die door de meesten ongemerkt voorbijgaat. Tijdens Kerstmis hangt er een sfeer van goed gevoel, goede tijden, een vakantiesfeer met muziek die de lucht met helder verfraaide bomen vult, gecombineerd met de samenhorigheid, de Kerstman en de familie. Maar toch heeft het zijn negatieven kanten. Mensen worden vaak onnodig op kosten gejaagd om een heidense traditie in stand te houden.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Het september/oktober nummer van "The Good News".

In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan interessante thema's zoals:

Gods plan om het kwaad en het lijden te beïndigen: Is God blind voor het kwaad en menselijk lijden? Waarom grijpt Hij niet in om een einde eraan te maken? Is Hij machteloos of kan het Hem niet schlen? Of kan het ook zo zijn dat wij het zijn die blind zijn voor wat God doet volgens Zijn plan en tijdschema, en dat het mensdom sommige essentiële lessen moet leren alvorens onze Schepper definitief een eind aan het kwaad maakt? Klik hier voor meer info in het Engels

Hoe zou het bestuur of de regering van Christus zijn? De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus Christus naar de aarde terug zal keren om als Koning en Messiah te regeren. Maar hoe zal Hij regeren en hoe zal Zijn beleid zijn? Geven profetieën in de Bijbel ons aanwijzingen van hoe Hij gaat regeren? Hoe anders het zal het zijn? Klik hier en lees meer hierover in het Engels
 
De toekomst van Jeruzalem: Jeruzalem, hoewel heilig voor drie belangrijke godsdiensten, is een stad van schijnbaar eindeloos geschil zonder billijke oplossingen. Maar toch openbaren profetieën in de Bijbel ons een hoopvolle en verbazende toekomst voor deze verontruste stad.
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Pakistan: Een nucleairgewapende macht balanceert op een koord: De pro-westelijke leider van Pakistan heeft nu drie moordpogingen overleefd. Als hij valt, zal Pakistan waarschijnlijk met hem vallen. Als dat gebeurt, dan zullen naar alle waarcshijnlijkheid radicale Islamieten controle over de kernwapens van Pakistan krijgen. Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Mythen over Evolutie - Deel 2 We kunnen geschokt reageren als we achterkomen dat de lang-aangekondigde "bewijzen" van evolutie alles zijn behalve hetgeen beweerd wordt. In dit artikel worden vier beroemde voorbeelden onderzocht om aan te geven wat het bewijsmateriaal werkelijk toont?
Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Het juli/augustus nummer van "The Good News".

Het debat over de ultieme vraag in dit leven: Bestaat God? Agressieve atheisme is op dreef. Ze verkondigen dat God een waanidee is en dat de godsdienst (Christendom in bijzonder) de wortel is van alle kwaad. Ook beweren ze dat het godsdienstigeonderwijs dat geloven aan hun kinderen geven kindmisbruik is. Deze cultuurveranderende tendensen hebben echter bijgedragen om de aandacht van mensen te focussen op het meest essentiële van alle vragen: Bestaat God? Klik hier voor meer info in het Engels
De zesdaagse oorlog: 40 jaar later. Vele gebeurtenissen hebben het Midden-Oosten gestalte gegeven geen enkele daarvan heeft meer effect dan de Zesdaagse Oorlog van 1967. Droevig genoeg, blijven Israël en Jeruzalem een bron van geschil, met nog meer conflict in het verschiet die geprofeteerd zijn. Klik hier en lees meer hierover in het Engels
  Charles Darwin: De evolutie van een man en zijn ideeën. Bijna 150 jaar zijn verstreken sinds de publicatie van de Oorsprong van Soorten van Charles Darwin's. Bijna iedereen is van de Evolutietheorie op de hoogte, maar weinigen kennen de man en zijn motieven. Klik en lees meer hierover in het Engels. 
Mythen over Evolutie - Deel 1 Als de evolutie een zekerheid is, waarom zijn er vele twijfels opgeworpen daarover? Waarom wordt er veel strijd geleverd om te verhinderen dat alternatieven serieus kunnen worden overwogen? En wat toont het bewijsmateriaal nu werkelijk aan? Klik en lees meer hierover in het Engels. 
Kunt u de Bijbel geloven? Zowel God als de Bijbel zijn lang onder voortdurende aanval geweest. Wat zijn enkele motieven van critici? En, veel belangrijker nog, wat openbaart het bewijsmateriaal datuit het stof van het land van de Bijbel wordt opgegraven? Klik en lees meer hierover in het Engels

Het mei/juni nummer van "The Good News".

Hoe u uw kinderen kunt helpen slagen? Als ouder zult u zich moeten realiseren dat de toekomst van uw kinderen door iemand bepaald zal worden. Zal hun toekomst door u of door anderen bepaald worden? Veel ouders laten het zijn beloop gaan, waardoor de toekomst van de kinderen primair door de negatieve invloeden van deze maatschappij gevormd kan worden. Onze kinderen verdienen goede ouderlijke aandacht en coaching. Wat kunnen we doen om ze te doen slagen in deze maatschappij? Klik hier voor meer info in het Engels

EU (Europese Unie) Een zegen of een vloek? Een unie van 27 naties en ca. 500 miljoen inwoners mag niet onderschat worden. Ondanks het loffelijke streven van de oprichters en de huidige leiders zijn er nog obstakels om de volledige unificatie tot stand te brengen. Men is lovend over het feit dat er 50 jaar zijn verstreken met relatief veel vrede onder de lidstaten.
Door de vele talen en cultuurgewoonten is de unie nu een nieuw soort toren van Babel aan het worden. De meeste leiders zien EU als een zegen. Men vergeet echter te lezen wat er in Daniël over EU geprofeteerd staat dat eerder op een vloek lijkt in plaats van een zegen. Klik hier en lees meer hierover in het Engels
Of klik hier en lees een eerder verschenen supplement EU in BijbelseProfetieŽn.
 
Kent u het geheim? Weet u wat het geheim is? Het is het meest belangrijke geheim dat een mens kan vernemen. Het bevat de sleutels tot succes en tot ontdekking van de meest fundamentele vragen: zoals waarom we hier zijn. Het onthult de basis van wat is, wat was en wat er zal zijn. Klinkt heel interressant, niet waar? Zo worden populaire opvattingen, zoals die van The New Age, gepresenteerd. Wat achter het geheim zit is de grote allesbepalende wet van aantrekking (Law
of Attraction) kortweg LOA. Simpel gezegd komt het erop neer dat je alles krijgt waarop je bent ingesteld qua gedachten, gevoelens en intenties.
Is deze vorm van denken gekoppeld aan het ocultisme? Hoe misleidend zijn deze leerstellingen en wat zegt de Bijbel dat we moeten doen om te verkrijgen wat we wensen? Klik en lees meer hierover in het Engels. 

Het maart/april nummer van "The Good News".

Bestaat een geestenwereld echt? Heeft u zich wel eens afgevraagd over het bestaan van de geestenwereld? Media, cultuur en de godsdienst bombarderen ons met verwijzingen ernaar. Maar bestaat een geestwereld werkelijk? Zo ja, wat houdt het in allemaal? Waar kwam het vandaan? Is het ten voordele of is het gevaarlijk? Het is essentieel dat u de antwoorden kent, maar waar u naar toe om feiten van mythe te kunnen onderscheiden? . Klik hier voor meer info in het Engels

Gevaarlijke donkere zijde van de geestenwereld: De vreemde praktijken en godsdiensten zoals Wicca, Santeria, voodoo en mediums en channeling groeien in populariteit. Wat zit daar achter? Zijn dergelijke praktijken onschadelijk, of is er een adder onder het gras? Klik hier voor het antwoord in het Engels
 
Wat het voor het westen zal betekenen als Radicale Islam zegeviert?  Nederlaag in Afghanistan en Irak zou de doorsnee Amerikaanse of Europese burger niet ongerust maken, maar kan een nederlaag daar ook nederlaag thuis betekenen? Kon de opmars van radicale Islam in het Westen doorzetten?. Klik en lees meer hierover. 

Christenen die geen Pasen vieren: Wat weten zij?  Pasen is de belangrijkste feestdag voor honderden miljoenen gelovigen rond de wereld. Maar toch vieren duizenden Christenen het niet. Weten zij iets over deze feestdag dat anderen niet weten?  Klik hier en vergewis u zich van de bijbelse waarheid hierover.

De ware Jezus die zo weinigen kennen. waarom is het Christendom rondom ons zo verschillend van het Christendom van  Jezus Christus uit de Bijbel? Kon het zijn dat velen die Christenen beweren te zijn een fundamenteel misvatting hebben van Zijn onderwijs ? - Schafte Jezus de Wet af? Wat onderwees Jezus over Zonde? De lengteduur van Jezus in graf toon aan Zijn Messiasschap  Klik en lees meer hierover. 

Het januari /februari nummer van "The Good News".

Amerika op gevaarlijke Kruispunten de onophoudelijke nadruk van de massamedia op slecht nieuws van Irak heeft geleid tot een belangrijke verschuiving in de de politieke verhoudingen en vraag naar terugtrekking van de VS.  Maar dit is niet een afzonderlijke gebeurtenis als we onder ogenschouw nemen sommige aspecten van de twintigste eeuwse oorlogvoering, diplomatie en huidige gang van zaken en het belangrijkst van allen, wat de Bijbel aangeeft waar Amerika op afstevent. Klik hier voor meer info in het Engels


Noord Korea bezit Kernwapens: Wat volgt? Na jaren van teleurstelling en desinformatie, heeft de dictator Kim Jong IL officieel Noord-Korea in de kernclub gebracht. Nu Noord-Korea kernwapens heeft, wat kan de rest van de wereld verwachten? Klik hier voor het antwoord in het Engels
 
Wat doet u met Uw Tijd? Rijk of arm, oud of jong, mannelijk of vrouwelijk, hebben wij allen de zelfde hoeveelheid van ťťn ding: Tijd. Hoe wij onze tijd gebruiken zal grotendeels bepalen hoe ver wij het in dit leven schoppen en hoe goed onze relatie met onze Schepper zal zijn. Klik en lees meer hierover. 

Hoe verwacht God dat Zijn Werk in deze tijd gefinancierd wordt? Alle goede dingen die God aan de mensheid geeft zijn "gratis". Lucht, zonlicht en regen zijn gratis. Hoe staat het met het evangelie boodschap die Christus kwam brengen? Ook dit goede nieuws wordt u gratis aangeboden. Maar hoe wordt het gefinancierd? Wat is de bijbelse methode om de prediking en het publiceren van het evangelie van het Koninkrijk aan de wereld te financieren? Kunnen wij dit werkelijk te weten komen? Laten we de Bijbel ons een antwoord hierop geven. Klik hier en vergewis u zich van de bijbelse waarheid hierover.

Valentijnsdag. Elk jaar worden miljoenen Valentijnskaartjes naar speciaal iemand om hun affectie uit te drukken. Maar hoe is deze feestdag en zijn gebruiken ontstaan? En geeft Valentijnsdag weer wat ware liefde betekent?Klik en lees meer hierover. 

Het november/december nummer van "The Good News".

Breng weer leven in uw Huwelijk. Lees hier hoe.
Nadat echtparen hun Ja antwoord hebben gegeven aan elkaar, begint hun huwelijk. Ze nemen aan dat hun liefde op dat moment zal voortduren tot de dood hun scheidt. Maar al gauw na de wittebroodsweken begint de liefde te tanen en komen gedachten bij hun op van: Is dit huwelijksbootje wel een juiste keuze geweest? Waarom gebeurt dit en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de liefde intact blijft?  Klik hier voor deze vitale tips

Is de Derde Wereld Oorlog al begonnen?

Men zegt dat de Tweede Wereld Oorlog al lang begonnen was voordat Hitler aan de macht kwam en voordat Japan Pearl Harbour (1941) aangevallen heeft. Japan was al in 1931 China binnengevallen en fascisme in Duitsland was een directe gevolg van de capitulatie en resultaten uit de Eerste Wereldoorlog. Duitsland bezette Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije al in 1938, ItaliŽ was AbyssiniŽ (EthiopiŽ) al binnengevallen in 1935.
Destijds (1930) heeft Sir Winston Churchil II al lopen waarschuwen over de groeiende Fascisme in Europa en de gevaren van een Wereldoorlog. Niemand gaf gehoor. Hij was een roepende in de woestijn. Zijn kleinzoon Winston Churchill III, lid van het parlement, waarschuwt nu ook voor een op handen zijnde wereld omvattende oorlog, als gevolg van de radicalisering binnen het Islam Wanneer gaat de Derde Wereld Oorlog beginnen of is het al begonnen? Klik hier voor het antwoord in het Engels

Tien top reden waarom een ware Christen geen Kerst meer viert.
De tijd van het jaar is weer aangebroken waar we overdonderd zullen worden met Kerstliederen, met Kerstsymbolieken zoals Kerstman en de geur van kerstbomen en natuurlijk al die lichtjes en Kerstcadeautjes. Sommigen vragen zich af of de hoge rekening hiervoor wel de moeite waard is. Lees hier top 10 reden waarom een ware Christen de Kersttraditie vaarwel heeft gezegd. 

De allergrootste gift van God aan de mensheid is zonder twijfel het eeuwigleven als goddelijke wezens in Gods Koninkrijk. Vergeving van zonden, doop door onderdompeling en handenoplegging zijn essentiŽle en onontbeerlijke stappen hiervoor.
Veel mensen denken dat de doop op verschillende wijze mogelijk is en dat daarna inwoning van Gods Heilige Geest een feit is. Sommige mensen denken dat ze Gods vergeving hebben ontvangen, terwijl dat niet zo is of ze denken dat ze Gods Heilige Geest in zich dragen, terwijl dat niet zo is.
Wat zegt de Bijbel over berouw en bekering, doop, handenoplegging en inwoning van Gods Heilige Geest? Klik hier en vergewis u zich van de bijbelse waarheid hierover.

 

Het september/october nummer van "The Good News" 2006.

Conflict in Midden-Oosten: Hoe wordt het beŽindigd?
 In het spoor van een plotselinge en brutale oorlog tussen Libanese guerrilla's Hezbollah en IsraŽl, stelde het tijdschrift Time enkele juiste vragen: "Wat er met het Middenoosten dat de conflicten daar zo hardnekkig maakt? Waarom al die haat en komt er ooit een oplossing hiervoor?" Dit zijn uitstekende vragen. Bevat de Bijbel antwoorden op deze vragen? Klik  hier en lees verder in het Engels

Radicale Islam: Een boog van extremisme die het hele aardbol bedreigd
De Britse Eerste Minister Tony Blair waarschuwde onlangs voor een "boog van extremisme" die zich over veel van de Islamitische wereld uitbreidt en die een bedreiging voor Westelijke beschaving vormt. Hoe groot is deze bedreiging en waar leidt het naartoe? Klik  hier en lees verder in het Engels

Gods plan voor wereldvrede: Een ding dat zeker is! 
De menselijke verdragen voor een blijvende vrede houden zelden stand. Maar God heeft ons een periode van vrede beloofd die 1000 jaar zal duren. Kunnen wij die belofte werkelijk geloven? Hoe het zal gebeuren?  Klik hier en lees verder in het Engels? 

God voor het eerst leren kennen?
 Een tijd komt wanneer de hele mensheid God zal leren kennen. Maar ondertussen biedt God ons door Zijn feestdagen de kans nu al te ervaren wat de gehele wereld in de toekomst zal ervaren.
Klik hier en lees verder in het Engels? 

Bekering een grondige ommekeer tot liefde voor Zijn geboden
In MattheŁs 19:16 staat een verhaal van iemand die aan de here Jezus vroeg:: "Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?" en de here Jezus antwoordde: " wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden". Hij noemde daarna enkele van de tien geboden om aan te geven welke Hij bedoelde. Dit is ťťn van de vele schriftgedeelten die het absoluut duidelijk maken dat God nog gehoorzaamheid aan Hem via Zijn geboden vereist, maar toch onderwijzen vele Christelijke kerken het tegengestelde! Waarom?  Klik hier en lees het antwoord in Het Engels

Tekenen van de eindtijd alleen mogelijk in onze tijd!
Elke generatie heeft zijn doemprofeten die beweren dat het einde van de wereld om de hoek is. Kan de terugkomst van Jezus Christus op ieder willekeurig moment geschieden of moeten er bepaalde gebeurtenissen voorafgaand aan Zijn terugkeer eerst plaatsvinden? Klik hier en lees verder in het Engels? 

Het juli/augustus nummer van "The Good News" 2006.

Ons ruimteschip genaamd Aarde
Wetenschappers hebben miljarden uitgegeven aan hun zoektocht naar leven elders in het universum. Tot nu toe zonder resultaat. Steeds meer begint het besef door te dringen aan de hand van steeds toenemende bewijzen dat fysiek leven alleen op aarde te vinden zal zijn en dat de aarde bij uitstek intelligent ontworpen is voor leven. Wat wilt de intelligente Ontwerper van de aarde ons vertellen? Klik  hier en lees verder in het Engels
The Good News interview met Dr. Jay Richards, co-auteur van "The Privileged Planet" . Dr. Richards presenteert een indringend argument—De aarde is niet alleen perfect voor leven, maar ook een uitermate geschikte plek om het universum te ontdekken. Klik  hier en lees verder in het Engels
Kunt u in de Bijbel en in de Evolutie Theorie geloven? 
Velen en zelfs veel religie zijn in Darwins Evolutie theorie gaan geloven als uitleg voor onze oorsprong. Kunnen we Darwins evolutie theorie laten rijmen met de Bijbel? Bijten ze met elkaar? Kunnen we in beiden geloven?  Klik hier en lees verder in het Engels? 
Wat Motiveert Ahmadinejad?
Iran's president Ahmadinejad lijkt zeer gemunt om nucleaire wapens te ontwikkelen. In het Westen wordt hij gezien als een gekke. Weinigen realiseren zich de werkelijke motieven achter zijn droom van een triomfantelijke Islam. Klik hier en lees verder in het Engels? 
- Is het Nieuwe Testament een bedrog? 
Recente boeken en films hebben de totstandkoming van het Nieuwe Testament als "de grootste doofpot" allertijden betiteld. Is het Nieuwe Testament een samenzwering? Of geeft het een naar waarheid en accuraat verslag van Jezus Christus en Zijn apostelen? Klik hier en lees het antwoord in Het Engels  
Het Nieuwe Testament van mondelinge getuigenis tot geschreven tekst:
Staan in het Nieuwe Testament werkelijk de woorden van Jezus Christus opgetekend? Als dat niet zo is hoe zou anders in vervulling gaan wat Christus zei: "Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan"? Klik hier en lees verder in het Engels? 

Het mei/juni nummer van "The Good News" 2006.

In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan interessante thema's zoals:

Waar zijn alle vaders gebleven?
 Tegenwoordig bestaan veel gezinnen uit alleenstaande moeders en hun kinderen. Vaders zijn met de noorderzon vertrokken en laten kinderen met geschonden vertrouwen en veel verdriet achter. Zijn vaders noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van een kind? Onze maatschappij vindt van niet, maar onderzoeken hebben aangetoond dat goede vaders een essentiŽle rol spelen in de ontwikkeling van een kind binnen een harmonieuze familie. Wat gebeurt er als vaders er niet meer zijn? Waarom zijn vaders belangrijk? Hoe kunt u desondanks een succesvolle alleenstaande ouder zijn? Klik  hier en lees verder in het Engels

Da Vinci code een bestseller waarvan meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht zijn: is het waarheid of fictie? 
 Naast het boek komt ook nog een film uit in de maand mei van 2006 met als hoofdrolspeler en oscarwinnaar Tom Hanks. Waarom heeft dit verhaal van schrijver Dan Brown zulk een aantrekkingskracht op het publiek? Dit heeft alles te maken met het onderwerp dat in een thrillervorm geschreven is het gaat over een zogenaamd goed bewaard "geheim", waarvan zelfs mensen die achter de "waarheid" proberen te komen, geŽlimineerd worden. De waarheid en fictie worden hier zo door elkaar verweven dat niet-bijbelkenners zo ver gaan dat ze de Bijbel dat op waarheid is berust (uw woord is waarheid Johannes 17:17) gaan wantrouwen. Dit boek gaat eigenlijk over een verzonnen "geheim" een fabel: Christus was getrouwd met Maria Magdalena en heeft bij haar een kind verwekt en dat Maria Magdalena na Zijn dood de kerk zou gaan leiden.
Het heilige graal , was geen beker met daarin het bloed van Christus, maar Maria Magdalena en de lijfelijke nazaten van Christus (heilige graal), die Zijn bloed in zich droegen. Hierover werden we door al die eeuwen "opzettelijk" dom gehouden.
Verschillende kerken waaronder de RKK hebben terecht geprotesteerd tegen het boek en de film. Wat is waarheid en wat is fabel in dit boek/film. Hoe belangrijk is het om te weten hoe de vork werkelijk in de steel zit? Wat was de werkelijke relatie tussen Christus en Maria Magdalena? Wilt u het weten Klik hier en lees verder in het Engels? 

- Het belang van Meditatie: 
De Bijbel leert ons een hulpmiddel om geestelijk tot God te groeien en dat is mediteren. Er zijn verschillende vormen van meditatie. God kijkt naar het hart om te weten wie en hoe we zijn. Wat we denken en wat in onze harten omgaat, vormt ons. Als we onszelf analyseren of we overpeinzen onze handelingen dan zijn we volgens de Bijbel aan het mediteren. Als we God erin betrekken in en onze gedachtegang laten ordenen door God en Zijn Woord dan komt dat ten goede aan de geestelijke groei. Wat is de beste manier om dit te doen en waarover kunnen we mediteren? Klik hier en lees het antwoord in Het Engels  

Het maart/april nummer van "The Good News" 2006.

 - Wat is verkeerd aan Zonde?
    Moord, diefstal, verkrachtingen, geweld, valse getuigenissen, leugens, echtscheidingen wat is er
    zo verkeerd aan zonde? Zonde veroorzaakt pijn en leed aan anderen.
    Zonde druist in tegen Gods wetten van liefde, naastenliefde. Wie de zonde doet berokkent pijn
    en leed aan de andere en hun familie. Klik  hier en lees verder in het Engels

- Christus werd NIET gekruisigd op Goede Vrijdag en was NIET opgestaan op zondag: 
  Men zegt dat Jezus Christus op goede vrijdag werd gekruisigd. Een goed onderzoek in de Bijbel
  toont al heel gauw aan dat dat niet WAAR KAN zijn. Het bewijs van Christus Messiasschap was
  3 dagen en 3 nachten in het graf liggen voordat Hij weder op zou staan uit de doden (Mat 12:40).
  Doodgaan op Goede Vrijdag om 15:00 uur en opstaan vroeg op de zondagochtend levert GEEN
  3 dagen en 3 nachten op, hoogstens 2 nachten en 1 dag in het graf. Voor 3 dagen en 3 nachten in
  het graf moest Christus op woensdagmiddag begraven worden.  Wilt u een bewijs? Bestel het
  gratis abonnement van the Good News of lees verder in het Engels? 

- De heidense oorsprong van Pasen: 
   Pasen is een feest dat helemaal uit haar verband is gerukt. God heeft zijn volgelingen geboden het
   Pascha te vieren, om te gedenken dat Hij onze deur voorbij Passeert als Hij het Bloed van Zijn
   Zoon Christus, Gods Lam op onze deuren ziet. Christus is ons Pascha lam dat gekruisigd werd
   voor onze zonde op de dag dat de Paschalammeren geslacht werden, namelijk de 14de van de
   eerste  maand. Toen Christus gekruisigd werd viel deze dag op een woensdag!
   Het Paasfeest wordt thans gevierd om de opstanding van Christus te gedenken maar wordt
   gevierd met Paaseieren, Paashazen en allerlei heidense gebruiken. Hoe kwamen deze heidense
  elementen in deze viering tot stand?   Klik hier en lees het antwoord in Het Engels  

- Het feest van ongezuurde broden, heeft dat nog betekenis voor Christenen?
  
Vele Christenen verlaten heidense gebruiken dat tot uiting komt in Pasen en gaan over tot het
   vieren van het Feest van ongezuurde broden, immers onze Pascha Jezus Christus is al reeds voor
   ons geslacht laten we derhalve feest (van ongezuurde broden) vieren...met het ongezuurde brood
    van reinheid en waarheid zei Paulus in 1 KorinthiŽrs 5:7-8.
   Jezus Christus startte Zijn kerk op een Feestdag van God uit het Oude Testament:
   Het Pinksterfeest het feest der Eerstelingen. Als Christus onze Pascha was en gekruuisigd werd
   op een Pascha dag uit het Oude Testament en op Pinksteren de kerk der eerstelingen was
   begonnen dan moeten deze feestdagen belangrijk zijn geweest in Zijn ogen.
   Het ongezuurde broden feest symboliseert een nieuw ongezuurd leven in Christus. Waarom
   dit feest ten onrechte niet meer gevierd wordt in het Christendom kunt u lezen in dit nummer van
    the Good News. Klik hier als u verder wilt lezen waarom dit feest voor ware Christenen
    uiterst belangrijk is

Het Januari/Februari 2006 nummerI
 Waarom bepaalde Christenen geen Kerst vieren: 
   Ze zeggen dat Jezus Christus niet geboren werd op 25 december. Anderen beweren van wel
   Wie heeft gelijk? 
- De Ramp die Pompeii verraste: 
   Zou zoiets mogelijk zijn in onze tijd dat onverwacht toeslaat? Zou een catastrofale gebeurtenis als
   Pompeii ons kunnen overkomen?  
- Wat zijn de tekenen der eindtijd?
  
Jezus Christus zei: " Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het 
   Koninkrijk Gods nabij is".
   Jezus Christus instrueerde Zijn volgelingen om waakzaam te zijn en op de tekenen der tijden en
   gebeurtenissen die zouden culmineren in Zijn terugkomst naar Aarde te letten.
   Weten we welke tekenen Hij bedoelde en zijn wij alert voor wat er komen gaat? 

Het september/october 2005 nummerIn dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: 60 jaar Verenigde Naties, waarom menselijke pogingen om vrede te stichten mislukken.
Sir Winston Churchill vroeg zich bij de oprichting van de VN al of dit instituut een tempel voor wereld vrede zou worden of een cockpit in een Toren van Babel. 
Deze pogingen voor wereld vrede staan in schril contrast met de vrede die God brengen zal.

Verder in dit nummer wordt aandacht besteed aan: Hoe heidense feestdagen in het Christendom zijn binnengekropen; een ander onderwerp is de taak en verantwoordelijkheid van ouders om de kinderen te onderwijzen aangaande God en het geloof in God aan de kinderen door te geven .

Het juli/augustus 2005 nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: Het geluk binnen het huwelijk.
Waarom lijkt het huwelijk zo problematisch? Mensen van tegenwoordig verwachten gelijk genoegdoening. Geen wonder dat vele huwelijken eindigen in een echtscheiding. Verwachten we van onze echtgenoten en echtgenotes meer dan we zelf bereid zijn te geven? Is het huwelijk domweg een kwestie van juiste keuze? U behoort dit te weten..
Verder in dit nummer wordt aandacht besteed aan: EU ťťnwording in de bijbelse profetieŽn,
60 jaar Tweede Wereld Oorlog: wat hebben we geleerd? Hoe is uw gebedsleven? 
Waarom seks niet veilig is en nog veel meer.

Het mei/juni 2005 nummer
DNA met zijn complexe gecodeerde informatie. Hoe het  DNA code de evolutietheorie met grote vraagtekens laat zitten. Vragen zoals: Hoe is deze informatie daar terechtgekomen?  Is het door louter toeval of is er toch sprake van een Schepping met een Intelligent ontwerper?.
Verder in dit nummer wordt aandacht besteed aan aan de dood van een Titaan: Paus Johannes Paulus II en zijn invloed op de wereldgebeurtenissen zoals de val van ht Communisme in de Oostbloklanden en de opkomst van de EU als een nieuwe supermacht
Verder kunt u lezen over de grote uitdagingen voor de nieuwe Paus Benedictus XVI en de steeds groter wordende kloof tussen Europa en Amerika uitgelegd vanuit drie recent verschenen boeken en nog veel meer.

Het maart/april 2005 nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: Waarom God rampen toelaat en de relatie tot voorspellingen in eindtijdprofetieŽn.
Verder in dit nummer wordt aandacht besteed aan de dagen die Jezus Christus in het graf heeft doorgebracht als teken van Zijn Messiasschap. Jezus Christus zei ronduit dat hij drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn. Maar hoe is dit in overeenstemming te brengen met een begrafenis op vrijdagmiddag en een de verrijzenis op de zondag vroeg in de ochtend? Daartussen past slechts anderhalve dag! Iets klopt dus niet! De waarheid hier achter is fascinerend. Verder kunt u lezen hoe een bekende atheÔst via en DNA studie tot erkentenis van God is gekomen en nog veel meer.

Het januari/februari 2005 nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: Het gezinsleven onder druk
Vele ouders voelen zich overweldigd wanneer zij hun ouderlijke verantwoordelijkheden willen toepassen in de huidige maatschappij. Biedt de Bijbel begeleiding daarbij aan? Welke
Bijbelse sleutels helpen de juiste fundamenten te leggen voor gelukkige, gezonde
kinderen?  De overweldigende druk op het gezinsleven schijnt onoverkomelijk. Het gezin wordt omringd en belegerd aan alle kanten. De druk van de media is enorm. De televisie vergiftigt  langzaam maar zeker het gezin met amorele invloeden en giftige tendensen.  De traditionele familiewaarden worden geridiculiseerd terwijl het samenwonen als de moderne norm wordt bevorderd.
De vader wist vroeger beter en had een leidende rol; nu mag hij blij zijn opgemerkt te worden -en wanneer hij wel wat mag zeggen, wordt hij vaak het voorwerp van spot. Kunnen deze invloeden worden tegengegaan? Het wordt tijd om Gods woord, de Bijbel daarover te raadplegen.
Verder in dit nummer: Succesvolle Ouderschap, Alexander de Grote werd voorspeld in de profetieŽn van DaniŽl.Uitdagingen in het tweede termijn van President Bush en nog veel meer.

Het november/december 2004 nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: Misdaad
Wat is de echte oorzaak van misdaad en geweld? Waar komen deze kwade neigingen vandaan? Waarom, na eeuwen van proberen heeft de mensheid nog geen oplossing voor misdaad en criminaliteit kunnen vinden? Deskundigen bieden geen uitweg. Is er een missende ingrediŽnt in de mens? Het wordt tijd om Gods woord, de Bijbel te raadplegen hierover. Alleen de Bijbel openbaart de ware oorzaken en de uiteindelijke oplossing voor misdaad en criminaliteit. Verder in dit nummer: Wat schuilt achter de toename van terrorisme, zelfmoord bomaanslagen overal ter wereld? Iran's nucleaire dreiging, De heidense oorsprong van Kerstmis. Is Jezus op 25 december geboren?

Het september/october nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: Jeruzalem.
Na de grote tragedie van de tweede wereld oorlog herkreeg het Joodse volk het land van hun voorvaderen en Jeruzalem weer in handen. Weinig mensen beseffen zich dat deze gebeurtenissen essentiŽle elementen zijn van eindtijdprofetieŽn. Jeruzalem werd weer het middelpunt van conflicten en zal zo blijven tot de terugkomst van Jezus Christus. Overige onderwerpen in deze Good News zijn: Dags des Heren;  De 5de ruiter van het boek Openbaring; Gods Feestdagen tonen aan hoe God blijvende vrede teweeg zal brengen. Bijbelse oplossing voor AIDS. 

Het juli/augustus 2004 nummer
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema: De Bijbel.
Is de Bijbel op waarheid berust? Is de Bijbel werkelijk het woord van God?
Kunnen wij dit bewijzen? Is de Bijbel door de eeuwen heen accuraat overgedragen? Naast antwoorden op deze vragen komen de volgende onderwerpen aan bod: De 4de ruiter van het boek Openbaring, De oorlog tegen terreur: verliezen we die?, Aanval op christelijke waarden en normen. 

Mei/Juni 2004 nummer van "The Good News
EUROPA, de opkomende Supermacht in bijbelse profetieŽn?
Gebeurtenissen in Europa zijn het wereldtoneel drastisch aan het veranderen. Nu al vormen de Europese landen een monetaire unie en zijn op weg om een Europese grondwet aan te nemen om de Europese eenheid verder te bevorderen. Nauwe samenwerking op militairgebied en op gebied van geheime diensten is gaande.
Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? De schokkende waarheid is al eeuwen geleden voorspeld in de Bijbel. Naast dit onderwerp worden ook andere actuele en interessante onderwerpen behandeld zoals: Is de 3de wereldoorlog al begonnen? Wie gaat het nieuwe Europa leiden? Wat is een ware Christen?  

Maart/April 2004 nummer van "The Good News
Het ware verhaal rond Jezus Christus en zijn betekenis voor ons persoonlijk.

De film van Mel Gibson over de laatste 12 uren van het leven van Jezus Christus als mens hier op aarde, The Passion of the Christ,  heeft heel wat emoties losgemaakt. De film geeft knap weer hoe mensen rondom Jezus Christus gereageerd hebben. Hoe zouden wij gereageerd hebben, indien we daarbij aanwezig waren en wat betekent Zijn opoffering voor ons persoonlijk? EnquÍtes hebben verder aangetoond dat als het neerkomt op accurate bijbelkennis  en begrip over het leven en handelingen van Jezus Christus m.a.w. wie Hij was, hoe Hij was, wat Hij leerde, dat er heel weinig mensen zijn, die dat echt weten, laat staan toepassen. In deze Goodnews wordt de ware Jezus Christus aan u voorgesteld, hoe Hij eruitzag, welke religieuze feestdagen Hij vierde en nog belangrijker wat Zijn boodschap was.
Naast dit onderwerp worden ook andere actuele en interessante onderwerpen behandeld zoals de haalbaarheid van democratie in het Midden-Oosten , de tweede (rode/oorlog) ruiter van openbaringen, Goede vrijdag naar Paaszondag: klopt deze telling wel met het bewijs van Christus Messiasschap van 3 dagen en 3 nachten in het graf?

Januari / Februari 2004 nummer van "The Good News".
De vier ruiters van het boek Openbaringen.
Deze onheilspellende ruiters op een wit, rood, zwart en vaal paard in Openbaringen 6:1-8, hebben bijbellezers eeuwenlang geÔntrigeerd. Wat stellen ze voor? In het eerste artikel van deze serie wordt een algemeen beeld geschetst en wordt in detail naar de betekenis van de eerste ruiter op het witte paard gekeken.
Naast dit onderwerp worden ook andere actuele en interessante onderwerpen behandeld zoals wat zal 2004 brengen voor uitdagingen, Anti Semitisme, Valse profeten zullen velen verleiden, hulp tegen uitputting verschijnselen.

November / December 2003 nummer van "The Good News".
De sleutels tot een Gelukkig Huwelijk.
Wat zijn de sleutels tot een gelukkig huwelijk? Veel mensen zijn van mening dat trouwen onnodig is en dat het huwelijk ouderwets en afgedaan is. Desalniettemin heeft de Schepper van de mensheid het huwelijk ingesteld als de ideale relatie tussen man en vrouw. Wat de sleutels vanuit de Bijbel zijn die we in het huwelijk kunnen toepassen en wat Gods uiteindelijke doel is met het huwelijk kunt u in dit nummer lezen.

September / Oktober 2003 nummer van "The Good News".
Hemel op Aarde.
Wetenschap heeft ontdekt dat het universum en alles omtrent onze aarde bij uitstek geschikt en ingesteld is voor leven op aarde. Een ontdekking die op ťťn lijn ligt met wat de Bijbel al eeuwen lang propageert. De bijbel onthult ook dat God grote plannen heeft met onze planeet. Plannen die leiden tot een getransformeerde vernieuwde aarde die al onze stoutste verwachtingen zouden tarten.

Juli /Augustus nummer van "The Good News"
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan het thema:
ProfetieŽn. Tussen een kwart en een derde van de Bijbel bestaat uit profetieŽn. Geschiedenis toont aan dat Gods profetieŽn over Egypte, IsraŽl, Juda, Babylon, PerziŽ, Griekenland and Rome allen tot in detail uitkwamen. Als Gods profetieŽn in het verleden zo precies uitkwamen, zou u in deze tijd waarde kunnen hechten aan Bijbelse profetieŽn? 
Naast dit onderwerp worden ook andere actuele en interessante onderwerpen behandeld zoals:   Was de vloed een wereld omvattende ramp  en kon de Ark van Noach al die dieren herbergen?

Maart /April nummer van "The Good News"De gevaarlijke wereld na Iraq. De oorlog in Iraq is bijna voorbij. Maar Iraq is niet het enige land, dat de wereldvrede in gevaar brengt. Welk ander gevaar komt hierna op ons af?   Naast dit onderwerp worden ook andere actuele onderwerpen behandeld zoals: profetieŽn die nu in vervulling gaan en het klonen van mensen.Verder waarom Jezus Christus mens is geworden, dood is gegaan en wanneer hij werkelijk uit de dood opstond. Het antwoord hierop zal menigeen verrassen!

Januari/Februari nummer van "The Good News"
Is het einde van de wereld nabij?  Wat gaat er precies gebeuren? Wat zijn de tekenen waaraan men kan zien dat het nabij is? Is het dan afgelopen met het menselijke ras?
Verwacht God dat wij ons moeten voorbereiden op deze moeilijke periode?  Naast dit onderwerp worden ook andere actuele onderwerpen behandeld zoals VS vs. Europa en andere religieuze onderwerpen zoals archeologisch bewijs van het bestaan van Jezus Christus. 

November/December nummer van "The Good News"
In dit nummer wordt vooral aandacht besteed aan gezondheidsprincipes uit de Bijbel..
We beschouwen vaak onze gezondheid als een gegeven totdat het begint te haperen. Waar kunnen we tips en adviezen krijgen voor een blakende gezondheid? Bij de Maker natuurlijk! In dit nummer worden de Bijbelse principes m.b.t. eten, drinken, mentale- en fysieke gezondheid behandeld naast ook andere actuele onderwerpen zoals VS vs. Iraq en religieuze onderwerpen zoals de oorsprong van kerstviering. 

September/October nummer van "The Good News"
In de afgelopen maanden zagen de vooruitzichten op wereldvrede er somber uit door de dreiging van van een nucleaire oorlog tussen India en Pakistan. Ook de mogelijkheid van het detoneren van een nucleaire bom door terroristen en de explosieve situatie in het Middenoosten  maken dat wereldvrede nog verder verwijderd is dan ooit.
Voor jaren verlangen jong en oud naar een langdurige vrede op aarde, maar het bleek ongrijpbaar. Is vrede op aarde dan een onmogelijke droom? Of is het toch binnen handbereik?

Maart/April nummer van "The Good News"
Maar vraag men zich af: is de bijbel te vertrouwen en is de bijbel accuraat? Kunnen we geloof hechten aan wat daarin staat? De meeste reporters, onderwijzers en wetenschappers beschouwen de bijbel vaak als een boek vol mythe en verhaaltjes die niet echt gebeurd kunnen zijn. Is dat zo? Of worden we door deze mensen een rad voor de ogen gedraaid om de bijbel te verwerpen terwijl de bijbel juist de bron is voor wijsheid en zuivere geschiedkundige feiten? Waarom wordt ons niet verteld de verbluffende andere kant van de medaille?

Januari/Februari nummer van "The Good News"
  De afgelopen maanden was het weer raak in het Midden-Oosten, bloedvergieten in de vorm van zelfmoordaanslagen en de bodem van het Heilige land is verontreinigd door het vergoten bloed van vele onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de voornaamste partijen op geen enkele wijze een overeenstemming kunnen bereiken in dit slepende conflict. Zullen deze omstandigheden ertoe leiden dat een ander machtsblok naar voren komt en misschien een oplossing voor dit conflict weer te bewerkstelligen? Of gaan we de tijd van de "Gruwel der verwoesting", Grote Verdrukking en de Dag des Heren tegemoet?

November/December nummer van "The Good News"
Na de aanslagen van de 11de september is de dreiging van het internationale terrorisme heel actueel geworden en tegelijk wat God met deze wereld voor heeft. Het is nu een wereld vol dreiging van geplande zelfmoordacties, bacteriologische oorlogsvoering en geloofsfanatisme.Wat voor gevolgen zal dit alles hebben en zullen deze terroristische aanslagen en nog veel erger zich voortzetten? Dit nummer geeft antwoord hierop   

September/october nummer
Moderne communicatiemiddelen brengen ons in de gelegenheid om direct op de hoogte te zijn van gebeurtenissen overal ter wereld. We worden ook dagelijks geconfronteerd met de ellende en lijden in de wereld. Hoe is het mogelijk dat anno 2001 nog zoveel misŤre voorkomt! Ondanks de jaren van economische vooruitgang en groei en energie die erin gestoken is, lijkt het erop alsof wij onze problemen en conflicten niet kunnen oplossen.
De oplossing komt maar niet door mensenhanden... 

Het Juli/Augustus nummer beschikbaar in PDF!
Heel weinig mensen kunnen zich herinneren een periode waarin Verenigde Staten geen macht uitoefende op het wereld toneel.VS was niet altijd een wereld macht geweest. Hun prille nederige begin als Britse kolonie gaf geen enkele aanleiding tot deze proporties in nationale grootheid dat in het verschiet lag
Wat ook even ongelooflijk klinkt is dat deze Amerikaanse doorstoot naar grootmacht duizenden jaren daarvoor al in de bijbel werd voorspeld! 

Voor de Engelse PDF versie van de Good News klik hier.....

Het Mei/Juni  nummer beschikbaar in PDF!
Na de val van de Sovjet Unie is alleen Verenigde Staten overgebleven als supermacht. De eerdere val van de vroegere wereldmachten zoals Groot BrittanniŽ laat zien evenals de plotselinge val van U.S.S.R. dat deze supermacht status niet te vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Ondenkbaar als het mag voorkomen toch zouden de dagen van VS suprematie geteld kunnen zijn als een onverwachte nieuwe macht plotseling opduikt op het wereldtoneel.

Voor de Engelse PDF versie van de Good News klik hier.....

Het Maart/April  nummer beschikbaar in PDF!
Recentelijke gebeurtenissen hebben laten zien dat Verenigde Staten en andere landen in de wereld intern zwaar verdeeld zijn over onderwerpen zoals abortus, rechten van homo's, drugsgebruik, censuur, etc. Wanneer het gaat om zaken aangaande moraal en individuele rechten van de mens wie bepaalt wat recht en onrecht is? Zijn wij in staat om zelf over zulke zaken te oordelen?

Voor de Engelse PDF versie van dei Good News klik hier.....

Januari/februari nummer
Waarom lijkt het alsof het Midden-Oosten constant in beroering verkeert? Altijd op het rand van een wereldomvattende oorlog balancerend!
Wat zijn de oorzaken van deze diep gewortelde strijd en vijandschap die deze volken continu verdeeldheid en onenigheid bezorgen?
Desalniettemin voorspelt de Bijbel een vreedzame, luisterrijke toekomst voor dit gekwelde gebied.
Ontdek hoe en wanneer vrede uiteindelijk gerealiseerd gaat worden.

November/December nummer
De AIDS plaag zal binnenkort de meest dodelijke epidemie aller tijden worden, met meer slachtoffers dan de gevreesde zwarte dood van het Middeleeuwen. Het trieste feit echter is dat geen van beide plagen onvermijdelijk waren. De nodige maatregelen, waarmee zoveel lijden voorkomen had kunnen worden en veel levens gered had kunnen worden, waren al duizenden jaren direct beschikbaar in de pagina's van de Bijbel! 
Meer weten?

Voor frame versie van de november/december Good News klik hier.....

Voor gewone HTML versie van de november/december Good News klik hier.....

September/oktober nummer.
Waar zijn de leiders gebleven? In de Verenigde Staten maakt men zich klaar om een president te kiezen, die tevens automatisch ťťn van de machtigste wereldleiders wordt. Nu is het een goede tijd om stil te staan bij de volgende vitale zaken:
Wat is ware leiderschap? Welke kwaliteiten maakt van iemand een grote of geen grote leider? Voldoen de meeste zogenaamde leiders aan de leiderschapscriteria gevonden in de Bijbel?   

Voor frame versie van de september/ oktober Good News klik hier.....

Voor gewone HTML versie van de  september/ oktober Good News klik hier.....

Juli/augustus nummer 

Met een ambitieuze inspanning vergelijkbaar met de race naar maan, heeft het zogenaamde "Human Genome Project" zich ten doel gesteld om elke van de 80.000-100.000 genen te decoderen, die samen de instructies bevatten voor de vorming van menselijke wezens. Met meer dan 100 triljoen cellen in ons lichaam en in het bezit zijnde van hersenen met ca 100 biljoen neuronen, maakt dat ons mensen ongelofelijk complex. Maar wie zijn wij? Kunnen wetenschappers de mysterie van de mens ontrafelen?

Voor frame versie van de juli/ augustus Good News klik hier.....

Voor gewone HTML versie van de juli/augustus Good News klik hier.....

Mei/Juni nummer!

Het abortus probleem. Wie neemt het op voor de ongeboren kinderen? Sinds 1973 zijn er meer dan 30 miljoen babi's in USA geaborteerd. Genoeg om een heel land als Nederland mee te bevolken.
Wereldwijd komt het neer op  honderden miljoenen!
Heleboel stemmen gaan op in het abortusdebat, maar twee stemmen worden niet of nauwelijks gehoord: dat van het ongeboren kindje en haar Schepper.Wat zouden zij te zeggen hebben? 

Voor frame versie van de mei/juni Good News klik hier.....

Voor gewone HTML versie van de mei/juni  Good News klik hier.....

Maart/april nummer Nu Beschikbaar
George Washington dacht dat het onmogelijk was om op de juiste wijze de wereld te regeren zonder dit hulpmiddel. Koningin Victoria riep uit dat het de verklaring is voor de suprematie van Engeland. Abraham Lincoln geloofde dat het het beste geschenk is dat God ooit aan de  mens gegeven heeft. Dwight Eisenhower zei: Onze civilisatie is op haar woorden gefundeerd. Ze waren allemaal hetzelfde boek aan het bespreken, nl. de Bijbel. Ze hebben het allen gelezen. Wordt het niet tijd dat wij dat ook doen?

Januari/Februari nummer
Nu we het jaar 2000 intreden, wat kunnen we verwachten in de komende jaren? Zullen wij meemaken een door de mens gemaakte Utopia aangeboden door de wonderbaarlijke nieuwe technologische wonderen, of een tijd van grote crisis? Of zullen wij iets totaal anders en onverwachts op het wereld toneel meemaken --Het dageraad van een nieuwe era verschillend van alles wat de mensheid ooit heeft meegemaakt? Alleen de Bijbel kan ons juiste antwoorden geven.

Net als al onze overige kerk publicaties, zal de Good News u KOSTELOOS  en zonder enige verplichting worden toegestuurd.

BESTEL NU GRATIS EXEMPLAAR!U kunt onze plublicaties ook downloaden of online  lezen op de the United Church of God - AIA web site:

www.ucg.org/html/literat.shtml

 


  | Home  | vorige

©
United Church of God-HOlland