The UNITED CHURCH of GOD - Holland  
Verkondig het Evangelie

Media en Publicatie

  Beyond Today TV

  World News & Prophecy

   Virtual
   Christian Magazine

   Vertical Thought
   Youth Magazine

Contact

   Kantoor

.
   

"Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen  in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb." [Math 28:19 - 20]

SEMINAR GODS KONINKRIJK

Het evangelie van Gods Koninkrijk is Grieks voor het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk.

Wat is dit Koninkrijk? Wanneer komt het? Waarom kunnen vlees en bloed niet dit Koninkrijk beërven?

Deze vragen en meer zullen beantwoord worden in een drietal Seminars die UCG gratis aanbiedt aan de lezers van het Goede Nieuws.
Kilk hier als u meer wilt weten en/of wilt inschrijven.


Advertenties op het Internet- Onze  internet advertentie campagne is nu actief! We adverteren op dit moment onze Nederlandse boekje "Wat is uw bestemming via betaalde Google advertentie in alle Nederlandstalig gebied.
 

We adverteren ook op dit moment op onze site de nederlandse boekjes: "Is er leven na de dood?", "VS en Brittannie in Bijbelse Profetieën","Bestaat God?", "De Bijbelse rustdag Zaterdag of Zondag",  "Wat is uw bestemming"," Het evangelie van Gods Koninkrijk". Ook bieden wij onze Nederlandstalige  Bijbelcorrespondentie cursus aan.
Indien u in een korte periode echt wilt leren wat God in de Bijbel openbaart, dan moet u beslist onze gratis Bijbel Cursus aanvragen of online de lessen volgen.

Video en TV op het Internet- Onze TV programma's van "Beyond Today" zijn ook te bekijken op het internet zie links hiernaast of via Youtube.

Tijdschriften voor jong en oud.
Op het Internet kunt u ook ons virtuele tijdschrift  bekijken of ons jeugd tijdschrift "Vertical Thougt" bestellen. Zie links hiernaast.

 

TOP

 Link to United Church of God - AIA | Home  | Previous

United Church of Go
d-Holland
<>