The UNITED CHURCH of GOD - Holland  

More Information

   Wat geloven wij?

   Gemeenten

   Bestuur

.

Wie zijn wij?

Voor degenen die niet bekend zijn met  United Church of God, biedt deze pagina antwoord op enkele van de meest  voorkomende vragen.


WAT DE MISSIE VAN  UCG IS?

De missie is het prediken van het evangelie van  Jezus Christus en het Koninkrijk van God in de hele wereld; Discipelen in alle naties maken ( Mat 28:19-20) van hen die God de Vader trekt  (Joh 6:44) en zorgdragen voor deze discipelen.

HOE WIJ ONSZELF ZIEN?

In simpele termen uitgedrukt is UCG gecommitteerd om de  Christelijkheid van het nieuw testament te begrijpen en in praktijk te brengen als een bruikbaar en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om betrokken te zijn in hun gemeenschap en om lichten te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen om de bijbel te bestuderen en alles te bewijzen vanuit Godswoord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de kerk.

ZIJN WIJ EEN OPEN KERK?

Zeer zeker wel! Iedereen is welkom om ten alle tijden met ons samen te komen in vrede. Tijden en locatie van onze kerkdiensten zijn op aanvraag beschikbaar.

ONZE AFFILIATIES MET ANDERE ORGANISATIES

United Church of God - Holland is geaffilieerd met United Church of God, an International Association, die gevestigd is in  Cincinnati, Ohio, in Verenigde Staten. De kerk heeft wereldwijd, verschillende locale vestigingen en ministers door heel Noord, Centraal and Zuid Amerika, Europa, Afrika, Azië en het Caribische gebied.

HOE DE KERK IS GEORGANISEERD.

De Kerk wordt wereldwijd bestuurd door een Raad van 12 ouderlingen. In Nederland  wordt de lokale kerk bestuurd door een bestuur van minimaal 3 personen. Het bestuur bestaat in principe uit mannen en vrouwen en bevat zowel ouderlingen als niet ouderlingen.. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar.

WAT IS ONZE HERKOMST?

UCG is een nieuwe kerk - opgericht in 1995. Toch is deze kerk veel en veel ouder. Onze directe moederkerk was de Wereldwijde Kerk van God in het Engels Worldwide Church of God (WCG), opgericht door Herbert W. Armstrong in de jaren 1930. Daarvoor is haar oorsprong in de kerkhistorie terug te traceren voor vele honderden jaren tot de kerken opgericht door Jezus Christus en zijn apostelen. UCG was ontstaan toen de WCG majeure doctrinaire veranderingen invoerde in de basis van het kerkelijke geloof. Op dat moment hebben vele leden en ouderlingen hun lidmaatschap bij WCG opgezegd om United Church of God te vormen. Zodoende om de waarheid die zij bewezen hebben, te conserveren.

WAT GELOVEN WIJ?

In simpele termen uitgedrukt is the UCG erop gericht om de hele Bijbel te accepteren als het levende woord van God. Waarin wij voornamelijk verschillen van het algemene Christendom is ons begrip van de relevantie en belang van de wet van God, zoals deze uitgedrukt wordt door de hele Bijbel heen. Terwijl wij standvastig geloven dat wij door genade en alleen genade worden behouden, geloven wij daarnaast ook dat onderhouden van de wet van God is de manier waarop wij liefde tonen aan God en aan onze medemens en in goddelijk karakter kunnen groeien. 

We volgen het voorbeeld van Jezus en de apostelen in het houden van de 10 geboden - met inbegrip van de 7de daagse Sabbat. We vieren ook de jaarlijkse heilige feestdagen van God, want die dagen bevatten het plan van God. Chistus werd gekruisigd precies op de Pascha dag (14 Nisan), Gods Heilige Geest kwam precies op de Pinksterdag (feest der eerstelingen).Zo verwachten we de terugkomst van Jezus Christus op de Bazuinendag (Rosh Hoshanna) wanneer de Laatste bazuin zal klinken.We geloven dat op die dag in de nabije toekomst Jezus Christus terug zal keren naar deze aarde om Gods vrederijke regering over alle naties in te stellen. Hij zal dit uitvoeren op een moment dat de mensheid op het punt staat zichzelf te vernietigen, ware het niet dat God in zou grijpen. Voor meer details verwijzen wij u naar de sectie Geloof van deze web site.

WAT PUBLICEREN WIJ?

Een tweemaandelijks kwaliteitsblad, the Good News, gericht op onderwerpen gerelateerd aan dit moderne leven vanuit een bijbelse perspectief, een kerk blad voor  locale and internationale nieuws en een steeds expanderende scala van boekjes en bijbelstudie materialen. Net als alle overige kerkelijke publicaties wordt alles gratis aangeboden zonder enige verplichting.

HOE GROOT IS DE KERK?

Over de hele wereld zijn er er meer dan 15.000 leden en 400 Ouderlingen. "The Good News" heeft een grotere mailing list van ca 350.000 lezers.

HOE WORDEN WIJ GESUBSIDIEERD ?

We zijn dankbaar voor de genereuze tienden en giften van de leden van de kerk en andere contribuanten, die vrijwillig dit werk ondersteunen. We doen geen beroep op het algemeen publiek voor fundings.

PERSOONLIJKE COUNSELING

Ons verlangen is Gods levenswijze te delen met diegenen die ernstig gericht zijn om onze Heiland Jezus Christus te aanbidden en te volgen. Onze dienaren zijn beschikbaar om te adviseren, om vragen te beantwoorden en de Bijbel te verklaren. Indien u één van onze dienaren wilt spreken of één van onze bijeenkomsten wilt bijwonen,  neem dan contact op met onze kantoor. 

Indien u vragen heeft kunt u ons met een gerust hart schrijven of een  elektronisch bericht sturen.


 Link to United Church of God - AIA | Home  | Previous

©
United Church of God ~
Holland